№22/107806-еп

Про призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення до Конституції України положень, спрямованих за запобігання коррупції, публічного контролю над посадовцями та на неможливість обмеження повноважень антикорупційних органів та пом'якшення відповідальності за корупційні правопорушення в інших спосіб, ніж на всеукраїнвському референдумі.

Автор (ініціатор): Гвоздіков Олександр Володимирович
Дата оприлюднення: 29 жовтня 2020
Шановний пане Президенте!
Вимагаємо в найкоротшій термін, але не пізніше трьох місяців з дня розгляду цієї петиції, призначити проведення всеукраїнського референдуму.

НА референдум винести питання: чи підтримуєте Ви викладення ст.ст. 19,38, 62, 73, 126, 149 Конституції України у наступній редакції?
"Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Неприпустимість корупції є невід’ємною умовою функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни мають право на інформацію про майновий стан осіб, уповноважених на виконання владних функцій судової, законодавчої влади, держави та органів місцевого самоврядування, та пов’язаних з ними осіб, також про походження та законність придбання зазначеного майна. Держава забезпечує публічність та доступність даної інформації.

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

В Україні діє принцип презумпції невинуватості. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обов’язок посадових осіб, до яких відносяться особи, уповноважені на виконання функцій судової, законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доводити законність та обґрунтованість отримання ними та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є порушенням принципу презумпції невинуватості.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011}

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Виключно до компетенції всеукраїнського референдуму, як до безпосередньої форми здійснення народом владних повноважень, відносяться питання скасування, обмеження, пом’якшення чи визнання неконституційними законів та(або) їх окремих норм, спрямованих на запобігання коррупції.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Обов’язок судді публічно декларувати та доводити законність та обґрунтованість отримання ним та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є засобом впливу на суддю чи порушенням його незалежності і недоторканості. Забезпечення даного контролю з боку правоохоронних органів виконавчої влади не є втручанням в здійснення правосуддя.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя обіймає посаду безстроково.

Підставами для звільнення судді є:

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;

2) порушення суддею вимог щодо несумісності;

3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;

6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.

Повноваження судді припиняються у разі:

1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

4) смерті судді;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.

Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.

{Стаття 126 в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється. Обов’язок судді Конституційного Суду України публічно декларувати та доводити законність та обґрунтованість отримання ним та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є засобом впливу на суддю, чи порушенням його незалежності і недоторканості. Забезпечення даного контролю з боку правоохоронних органів виконавчої влади не є втручанням в діяльність Конституційного Суду України.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім’ї"?
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Стовбчатий Ігор Володимирович
23 січня 2021
2.
Черепньов Дмитро Володимирович
19 січня 2021
3.
Черняк Андрій Борисович
17 січня 2021
4.
Будзинський Олександр Володимирович
16 січня 2021
5.
Красовський Ігор Васильович
15 січня 2021
6.
Радченко Олена Михайлівна
13 січня 2021
7.
Родіонов Сергій Іванович
12 січня 2021
8.
Думанський Вадим Григорович
10 січня 2021
9.
Александрова Людмила Вікторівна
10 січня 2021
10.
Домаскіна Анна Василівна
09 січня 2021
11.
Петренко Людмила Всеволодівна
08 січня 2021
12.
Константінова Світлана Юріївна
07 січня 2021
13.
Щербак Наталія Олександрівна
03 січня 2021
14.
Ісаєв Микола Всісович
31 грудня 2020
15.
Кудла Леонід Олександрович
18 грудня 2020
16.
Пінчук Тарас Валентинович
14 грудня 2020
17.
Гулай Богдан Іванович
13 грудня 2020
18.
Застеба Ольга Володимирівна
27 листопада 2020
19.
Воронько Олена Вікторівна
23 листопада 2020
20.
Слюсар Костянтин Григорович
15 листопада 2020
21.
Ледвіжко Лідія Олександрівна
14 листопада 2020
22.
Держило Тарас Романович
14 листопада 2020
23.
Дениско Олег Миколайович
13 листопада 2020
24.
Одновол Вадим Вікторович
13 листопада 2020
25.
Костенко Дмитро Андрійович
12 листопада 2020
26.
Войціховський Михайло Ярославович
11 листопада 2020
27.
Кошевая Юлия Олеговна
10 листопада 2020
28.
Чумак Генадій Миколайович
10 листопада 2020
29.
Усенко Наталія Вікторівна
09 листопада 2020
30.
Мельничук Володимир Іванович
09 листопада 2020
397
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено