№22/109124-еп

УДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРЕДАТИ НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИУ ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Автор (ініціатор): Удовиченко Володимир Петрович
Дата оприлюднення: 19 листопада 2020
Петиція

УДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРЕДАТИ НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ У ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Держава потребує професіоналів. Громадяни України, платники
податків, за рахунок яких утримується державний апарат, повинні бути
впевнені у якості та ефективності публічних службовців органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Національна академія державного управління при Президентові
України є закладом вищої освіти з особливими умовами навчання, які
визначаються Кабінетом Міністрів України.
5 листопада 2020 року Президент України видав Указ № 486/2020 щодо
передачі Національної академії державного управління при Президентові
України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським
регіональними інститутами державного управління) до сфери управління
Міністерства освіти і науки України.
Національна академія державного управління при Президентові
України (далі – Академія) з її регіональними інститутами була утворена в
перші роки незалежності Указом Президента України «Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців» від 30  травня 1995 року № 398/95. Академія продовжила
традиції Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті
Міністрів України.
Досвід таких країн ЄС як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Франція
свідчить, що їх уряди створили та регулюють діяльність освітніх установ, що
спеціалізуються на професійному навчанні службовців органів влади. Це
забезпечує наближення відповідних освітніх та наукових послуг до потреб
суспільства та системи публічного управління й, відповідно, гнучкість та
оперативність у формуванні необхідних професійних компетентностей.
Вітчизняна система державного управління та місцевого
самоврядування має низку як внутрішніх, так і зовнішніх викликів, які
неможливо розв'язати без належної професійної підготовки управлінців та
наукового супроводу. Серед таких особливо актуальними постають
гарантування верховенства права, вироблення та реалізація стратегій
регіонального та місцевого розвитку, організація ефективної діяльності
органів публічної влади на новій секторальній та територіальній основі в
цілях розбудови та сталого розвитку українського суспільства.
Зважаючи на вище зазначене, доцільно:
1) передати Національну академію державного управління при
Президентові України у підпорядкування Кабінетові міністрів України та
перейменувати в:
– Національну академію державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Дніпровський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Львівський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Одеський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Харківський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України.
2) визначити організаційно-правовий статус цих установ, враховуючи
необхідність їх підпорядкування Міністерству освіти і науки України в
частині організації освітнього процесу та наукових досліджень; стосовно усіх
інших видів діяльності (матеріально-технічного, фінансового, кадрового
забезпечення тощо) – Кабінету Міністрів України.
3) залучити представників усіх заінтересованих сторін щодо даного
питання до вироблення усіх рішень, пов'язаних з реалізацією даної
пропозиції.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Лясковський Валерій Анатолійович
18 лютого 2021
2.
Сумцов Ігор Ігорович
18 лютого 2021
3.
Шулаков Олексій Андрійович
18 лютого 2021
4.
Бєрєндєєв Кирило Євгенович
18 лютого 2021
5.
Сіпіта Вікторія Анатоліївна
18 лютого 2021
6.
Жук Віталій Миколайович
17 лютого 2021
7.
Нікітюк Артем Євгенович
17 лютого 2021
8.
Якимовський Леонід Леонідович
17 лютого 2021
9.
Мішкевич Олег Іванович
16 лютого 2021
10.
Чернецька Анастасія Олегівна
16 лютого 2021
11.
Єлісеєв Олексій Васильович
16 лютого 2021
12.
Грінченко Олександр Олександрович
15 лютого 2021
13.
Терещенко Ольга Ігорівна
15 лютого 2021
14.
Клименко Владислав Юрійович
14 лютого 2021
15.
Іваненко Олександр Анатолійович
13 лютого 2021
16.
Записна Людмила Борисівна
13 лютого 2021
17.
Ніколаєв Ігор Володимирович
13 лютого 2021
18.
Ніколаєва Інна Миколаївна
13 лютого 2021
19.
Міхальов Михайло Володимирович
13 лютого 2021
20.
Кузьміних Денис Вадимович
13 лютого 2021
21.
Сирман Ірина Юріївна
12 лютого 2021
22.
Алісова Дар'я Віталіївна
12 лютого 2021
23.
Конько Олена Віталіївна
12 лютого 2021
24.
Ковпак Дмитро Васильович
11 лютого 2021
25.
Страхов Віталій Вікторович
11 лютого 2021
26.
Кіпаренко Анатолій Олександрович
11 лютого 2021
27.
Веселов Сергій Володимирович
11 лютого 2021
28.
Бузаджі Лілія Василівна
10 лютого 2021
29.
Терехова Наталя Едуардівна
10 лютого 2021
30.
Лубенець Богдан Сергійович
10 лютого 2021
4633
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено