№22/109306-еп

УДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРЕДАТИ НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ У ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Автор (ініціатор): Файчак Ярослав Якович
Дата оприлюднення: 24 листопада 2020
УДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРЕДАТИ НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ У ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Держава потребує професіоналів. Громадяни України, платники
податків, за рахунок яких утримується державний апарат, повинні бути
впевнені у якості та ефективності публічних службовців органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Національна академія державного управління при Президентові
України є закладом вищої освіти з особливими умовами навчання, які
визначаються Кабінетом Міністрів України.
5 листопада 2020 року Президент України видав Указ № 486/2020 щодо
передачі Національної академії державного управління при Президентові
України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським
регіональними інститутами державного управління) до сфери управління
Міністерства освіти і науки України.
Національна академія державного управління при Президентові
України (далі – Академія) з її регіональними інститутами була утворена в
перші роки незалежності Указом Президента України «Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців» від 30 травня 1995 року № 398/95. Академія продовжила
традиції Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті
Міністрів України.
Досвід таких країн ЄС як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Франція
свідчить, що їх уряди створили та регулюють діяльність освітніх установ, що
спеціалізуються на професійному навчанні службовців органів влади. Це
забезпечує наближення відповідних освітніх та наукових послуг до потреб
суспільства та системи публічного управління й, відповідно, гнучкість та
оперативність у формуванні необхідних професійних компетентностей.
Вітчизняна система державного управління та місцевого
самоврядування має низку як внутрішніх, так і зовнішніх викликів, які
неможливо розв'язати без належної професійної підготовки управлінців та
наукового супроводу. Серед таких особливо актуальними постають
гарантування верховенства права, вироблення та реалізація стратегій
регіонального та місцевого розвитку, організація ефективної діяльності
органів публічної влади на новій секторальній та територіальній основі в
цілях розбудови та сталого розвитку українського суспільства.
Зважаючи на вище зазначене, доцільно:
1) передати Національну академію державного управління при
Президентові України у підпорядкування Кабінетові міністрів України та
перейменувати в:
– Національну академію державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Дніпровський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Львівський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Одеський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України;
– Харківський інститут державного управління та місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України.
2) визначити організаційно-правовий статус цих установ, враховуючи
необхідність їх підпорядкування Міністерству освіти і науки України в
частині організації освітнього процесу та наукових досліджень; стосовно усіх
інших видів діяльності (матеріально-технічного, фінансового, кадрового
забезпечення тощо) – Кабінету Міністрів України.
3) залучити представників усіх заінтересованих сторін щодо даного
питання до вироблення усіх рішень, пов'язаних з реалізацією даної
пропозиції.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Борисова Катерина Василівна
17 січня 2021
2.
Левит Еліана Віталіївна
30 листопада 2020
3.
Маковоз Ірина Вікторівна
30 листопада 2020
4.
Бредіхін Григорій Миколайович
29 листопада 2020
5.
Данильченко Лілія Іванівна
28 листопада 2020
6.
Коваленко Олександр Вікторович
27 листопада 2020
7.
Єрохін Павло Дмитрович
27 листопада 2020
8.
Чайка Віктор Олександрович
27 листопада 2020
9.
Соловйова Тетяна Олександрівна
26 листопада 2020
10.
Вайло Артем Миколайович
26 листопада 2020
11.
Гришаєва Олена Вікторівна
26 листопада 2020
12.
Біловол Микола Сергійович
25 листопада 2020
13.
Кияніченко Алла Володимирівна
25 листопада 2020
14.
Тимченко Тетяна Мариянівна
25 листопада 2020
15.
Сапунжі Людмила Миколаївна
25 листопада 2020
16.
Серьогіна Тетяна Сергіївна
25 листопада 2020
17.
Бойко Оксана Ярославівна
25 листопада 2020
18.
Токарєв Юрій Георгійович
25 листопада 2020
19.
Яцків Ірина Ярославівна
24 листопада 2020
20.
Шевель Юлія Владимирівна
24 листопада 2020
21.
Василенко Ігор Борисович
24 листопада 2020
22.
Желєзко Микола Дмитрович
24 листопада 2020
23.
Маковська Ольга Миколаївна
24 листопада 2020
24.
Ластавчук Руслан Іванович
24 листопада 2020
25.
Ковтун Олена Андріївна
24 листопада 2020
26.
Антонюк Раїса Іванівна
24 листопада 2020
27.
Бєлошапка Тетяна Василівна
24 листопада 2020
28.
Падалиця Сергій Миколайович
24 листопада 2020
29.
Сергієва Ліна Володимирівна
24 листопада 2020
30.
Дубнянський Олександр Володимирович
24 листопада 2020
47
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено