№22/112702-еп

В Україні діє верховенство права - чи "абсолютно нові правила гри" Президента? (Слова привітання Єрмака - "Я почав вірити, що одна людина здатна змінити все. Здатна встановити абсолютно нові правила гри. ... З вами команда, яка дуже у вас вірить. За вас – український народ").

Автор (ініціатор): Усков Валерій Васильович
Дата оприлюднення: 05 лютого 2021
Пане Президенте

Згідно з законом України "Про звернення громадян" звертаюсь до вас з пропозицією (порадою, думкою) щодо врегулювання суспільних відносин громадян та вдосконалення правової основи державного і громадського життя.

Розпорядження Кабінету міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1012-р "Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року" (Втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 28-р від 15.01.2020) констатувало -
"Сучасне українське суспільство характеризується різними протиріччями, зокрема спостерігається, незважаючи на прийняття державними органами значної кількості нормативно-правових актів, їх ігнорування, порушення і невиконання ...
Людина не поважає право, оскільки не вбачає в ньому надійної опори, гаранта стабільності, спокою і злагоди. За таких умовах навіть у законослухняних громадян розвивається нігілізм, недовіра до існуючих правових інститутів.
Визнання і конституційне закріплення прав і свобод людини не супроводжуються на сьогодні адекватними засобами щодо їх зміцнення і практичного втілення в життя. Неможливість здійснити своє право породжує в особи відчуття відстороненості від нього, розчарування, скептицизм."

"Міжнародний пакт про громадянські і політичні права" (ратифікований та чинний)
Стаття 2
Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини ...
Стаття 4
1. Під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.
2. Це положення не може бути підставою для якихось відступів від статей 6, 7, 8 (пункти 1 і 2), 11, 15, 16 і 18.
3. Будь яка держава, що бере участь у цьому Пакті і використовує право відступу, повинна негайно інформувати інші держави, що беруть участь у цьому Пакті, за посередництвом Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про положення, від яких вона відступила, і про причини, що спонукали до такого рішення ...

Конституція України наголошує:
Стаття 8 - В Україні визнається і діє принцип верховенства права;
Стаття 15 - Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності;
Стаття 34 - Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
Стаття 57 - Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Оскільки "абсолютно нові правила гри" народу України невідомі, бажано ці правила якось оприлюднити, бо український народ ще не визначився - грати з Вами, чи ні (статті 8 та 57 Конституції).

"За вас - український народ" - звідки це ствердження? (статті 15 та 34 Конституції). Поясніть будь ласка.

"Розпорядження Кабінету міністрів ...." вже втратило чинність (ще рік тому).

Також питання - чи діють в Україні умови надзвичайного стану (стаття 4 "Міжнародного пакту ...")?
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Демченко Олександр Михайлович
16 лютого 2021
2.
Виноградова Маргарита Андріївна
15 лютого 2021
3.
Шевчук Катерина Вадимівна
13 лютого 2021
4.
Кадлєцов Василь Антонович
09 лютого 2021
5.
Бредіхін Григорій Миколайович
08 лютого 2021
6.
Пузін Анатолій Ігнатович
07 лютого 2021
7.
Ністратов Олександр Дмитрович
06 лютого 2021
8.
Мимрук Олександр Купріянович
06 лютого 2021
9.
Токарєв Юрій Георгійович
06 лютого 2021
10.
Король Андрій Володимирович
05 лютого 2021
11.
Усков Валерій Васильович
04 лютого 2021
11
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено