№22/112754-еп

Щодо ігнорування Кабінетом Міністрів України рішень судових інстанцій України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців

Автор (ініціатор): Гризодуб Костянтин Васильович
Дата оприлюднення: 09 лютого 2021
Шановний пане Президенте –
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України!
Останні декілька років склалася критична ситуація, при якій пенсійне забезпечення більшості військовослужбовців (як офіцерського так і рядового/сержантського складу) всіх, без виключення, національних військових формувань (в т.ч. Прикордонні війська, СБУ, СЗРУ, військові ЦО) звільнених у запас або у відставку до 2015 року зазнало цинічних знущань в ході прийнятих з боку Кабінету Міністрів України (Прем’єр-Міністр ГройсманВ.Б.) нормативно-правових актів щодо їх перерахунку, після втілення в життя яких відбувся серйозний перекіс у пенсійному забезпеченні у порівнянні із військовослужбовцями, які звільняються станом на сьогоднішній день.
Так, для прикладу, пенсійне забезпечення полковника, який звільнився до 2015 року практично у 2 разів менше за пенсію прапорщика, якого звільнили у 2016 або 2017 році та по теперішній час.
Слід зауважити, що вищезазначеним Законом держава гарантує «…перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист».
Відповідно до ч.3 ст. 51 (Строки перерахунку призначених пенсій) цього ж Закону перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 55 (Виплата пенсії за минулий час) нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу Пенсійного фонду України, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Згідно з додатком 5 до Постанови КМ України від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», яка набрала чинності з 1 березня 2018 року, було встановлено схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу національних військових формувань України, відповідно до якої посадові оклади та оклади за військовим званням встановлюються, виходячи з розміру мінімального прожиткового мінімуму.
Таким чином, з 1 березня 2018 року у всіх, без виключення, військових пенсіонерів виникли підстави дляперерахунку їх пенсій, призначених згідно із Законом України № 2262-ХІІ, через зміну розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним)званням, відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення.
У зв’язку з вищевикладеним, для проведення Пенсійним фондом України перерахунку розміру пенсій військовослужбовців, відповідні структурні підрозділи національних військових формувань почали видавати військовослужбовцям (за їх зверненнями, а не централізовано) оновлені довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку основного розміру пенсії, станом на 1 березня 2018 року, у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України № 45 та № 704, з урахуванням раніше сплачуваних, до перерахунку пенсій, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за посадою, яку вони обіймали при звільненні з військової служби у серпні 2015 року.
Відповідно до п. 4.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Рішення судів у справах щодо пенсійного забезпечення, які набрали законної сили, виконуються добровільно органами Пенсійного фонду України в межах покладених судом зобов’язань, з урахуванням повноважень, наданих чинним законодавством.
Відповідно до статті 63 Закону № 2262 усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених за нормами Закону № 2262, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 (далі - Порядок № 45).
Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі - постанова КМУ № 103), у зв'язку з чим Міністерство соціальної політики України листом від 26.02.2018 № № 3590/0/12/-18/21 повідомило Пенсійний фонд України про підстави проведення у 2018 році перерахунку пенсій, призначених за нормами Закону № 2262.
Після вказаної дати (за даними Пенсійного Фонду України) Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, яким було визначено умови, порядок та розміри перерахунку пенсій, не приймалось, і відповідно, повідомлення про проведення перерахунку пенсій, обчислених за нормами Закону № 2262 від Міністерства соціальної політики України не надходило.
На виконання постанови КМУ № 103, на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, наданих уповноваженими органами силових міністерств та відомств, відповідно до Порядку № 45, органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій відповідно до норм Закону № 2262, чинних на час перерахунку.
Пунктом 2 постанови КМУ № 103 було визначено порядок проведення виплати перерахованих відповідно до пункту 1 Постанови № 103 підвищених пенсій.
В той же час, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2018 по справі № 836/3858/18 визнано протиправними та нечинними, зокрема, пункти 1, 2 постанови КМУ № 103, та зміни до пункту 5 Порядку № 45.
Після того, як рішення суду набрало чинності, Кабінет Міністрів України скасував зазначені пункти Постанови КМУ № 103, однак «забув» одночасно із цим, повідомити Пенсійний Фонд, про необхідність перерахувати пенсії військовослужбовцям за нормами Закону, що діяли до введення в дію Постанови № 103.
Таким чином Мінсоцполітики України з березня 2019 року і до сьогоднішнього дня (враховуючи, треба розуміти, постійні зміни урядів в країні) не вносіть на розгляд КМУ оновлених нормативно-правових актів (або таких, що підтверджують дію раніше чинних) що унеможливлює прийняття КМУ рішення щодо визначення умов, порядку та розмірів, які передбачають проведення перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом № 2262, після дати набрання судовим рішенням законної сили.
Тобто, на сьогодні склалась ситуація, при який, Кабмін виключив незаконні пункти щодо перерахування пенсійного забезпечення, а новий порядок не встановив, таким чином недолугість окремих посадовців призвела до того, що в країні відсутній порядок перерахування пенсій військовослужбовцям, як того вимагає Закон.
За таких обставин, ВІД ІМЕНІ ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІОНЕРІВ, вертаюсь до Вас, як до ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ГАРАНТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, дати відповідне доручення Кабінету Міністрів України щодо термінового розгляду зазначеного вище питання задля того, щоб, нарешті, Пенсійним Фондом України було здійснено перерахунок пенсій з розміру грошового забезпечення військовослужбовців, визначеного станом на 1 березня 2019 року.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Кісельова Дар'я Андріївна
10 квітня 2021
2.
Тимошів Андрій Васильович
10 квітня 2021
3.
Пухарєв Володимир Миколайович
10 квітня 2021
4.
Соболєв Сергій Олегович
10 квітня 2021
5.
Мартиненко Олександр Миколайович
10 квітня 2021
6.
Мірошниченко Володимир Михайлович
09 квітня 2021
7.
Родзянко Олександр Володимирович
09 квітня 2021
8.
Зайцев Сергій Віталійович
09 квітня 2021
9.
Зайцев Антон Сергійович
09 квітня 2021
10.
Віхастий Віталій Петрович
09 квітня 2021
11.
Пономаренко Родіон Олегович
09 квітня 2021
12.
Дунін Дмитро Ігорович
09 квітня 2021
13.
Скорик Ольга Іванівна
09 квітня 2021
14.
Красношлик Андрій Олександрович
09 квітня 2021
15.
Анненков Юрій Михайлович
08 квітня 2021
16.
Мельник Віктор Антонович
08 квітня 2021
17.
Навроцький Владислав Євгенійович
08 квітня 2021
18.
Мошківський Олександр Андрійович
08 квітня 2021
19.
Дудар Євген Анатолійович
08 квітня 2021
20.
Бочарський Євген Євгенович
08 квітня 2021
21.
Снігоровський Олександр Миколайович
08 квітня 2021
22.
Кошеленко Володимир Сергійович
08 квітня 2021
23.
Руденко Анатолій Пилипович
08 квітня 2021
24.
Качін Валерій Федорович
08 квітня 2021
25.
Зімній Сергій Олександрович
08 квітня 2021
26.
Коровкін Олег Анатолійович
08 квітня 2021
27.
Твардовська Світлана Анатоліївна
08 квітня 2021
28.
Малик Маріанна Остапівна
07 квітня 2021
29.
Гавриш Олександр Віталійович
07 квітня 2021
30.
Русецький Вадим Володимирович
07 квітня 2021
4321
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 29 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.