№22/116832-еп

О пересчете пенсий военнослужащих и пенсионеров МВД.

Автор (ініціатор): Бухолдін Вадим Валентинович
Дата оприлюднення: 12 травня 2021
Шановний пане Президенте!
Останні декілька років склалася критична ситуація, при якій пенсійне забезпечення більшості військовослужбовців (як офіцерського так і рядового/сержантського складу) всіх, без виключення, національних військових формувань (в т.ч. Прикордонні війська, СБУ, СЗРУ, військові ЦО) а також співробітників МВС України звільнених у запас або у відставку до 2015 року зазнало цинічних знущань в ході прийнятих з боку Кабінету Міністрів України (Прем’єр-Міністр ГройсманВ.Б.) нормативно-правових актів щодо їх перерахунку, після втілення в життя яких відбувся серйозний перекіс у пенсійному забезпеченні у порівнянні із військовослужбовцями та працівниками МВС України , які звільняються станом на сьогоднішній день.

Слід зауважити, що вищезазначеним Законом держава гарантує «…перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист».
Відповідно до ч.3 ст. 51 (Строки перерахунку призначених пенсій) цього ж Закону перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 55 (Виплата пенсії за минулий час) нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу Пенсійного фонду України, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Згідно з додатком 5 до Постанови КМ України від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», яка набрала чинності з 1 березня 2018 року, було встановлено схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу національних військових формувань України, відповідно до якої посадові оклади та оклади за військовим званням встановлюються, виходячи з розміру мінімального прожиткового мінімуму.
Таким чином, з 1 березня 2018 року у всіх, без виключення, військових пенсіонерів та прцівників МВС України виникли підстави для перерахунку їх пенсій, призначених згідно із Законом України № 2262-ХІІ, через зміну розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним)званням, відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення.
У зв’язку з вищевикладеним, для проведення Пенсійним фондом України перерахунку розміру пенсій військовослужбовців, відповідні структурні підрозділи національних військових формувань почали видавати військовослужбовцям (за їх зверненнями, а не централізовано) оновлені довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку основного розміру пенсії, станом на 1 березня 2018 року, у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України № 45 та № 704, з урахуванням раніше сплачуваних, до перерахунку пенсій, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за посадою, яку вони обіймали при звільненні з військової служби у серпні 2015 року.
Відповідно до п. 4.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Рішення судів у справах щодо пенсійного забезпечення, які набрали законної сили, виконуються добровільно органами Пенсійного фонду України в межах покладених судом зобов’язань, з урахуванням повноважень, наданих чинним законодавством.
Відповідно до статті 63 Закону № 2262 усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених за нормами Закону № 2262, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 (далі - Порядок № 45).
Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі - постанова КМУ № 103), у зв'язку з чим Міністерство соціальної політики України листом від 26.02.2018 № № 3590/0/12/-18/21 повідомило Пенсійний фонд України про підстави проведення у 2018 році перерахунку пенсій, призначених за нормами Закону № 2262.
Після вказаної дати (за даними Пенсійного Фонду України) Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, яким було визначено умови, порядок та розміри перерахунку пенсій, не приймалось, і відповідно, повідомлення про проведення перерахунку пенсій, обчислених за нормами Закону № 2262 від Міністерства соціальної політики України не надходило.
На виконання постанови КМУ № 103, на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, наданих уповноваженими органами силових міністерств та відомств, відповідно до Порядку № 45, органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій відповідно до норм Закону № 2262, чинних на час перерахунку.
Пунктом 2 постанови КМУ № 103 було визначено порядок проведення виплати перерахованих відповідно до пункту 1 Постанови № 103 підвищених пенсій.
В той же час, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2018 по справі № 836/3858/18 визнано протиправними та нечинними, зокрема, пункти 1, 2 постанови КМУ № 103, та зміни до пункту 5 Порядку № 45.
Після того, як рішення суду набрало чинності, Кабінет Міністрів України скасував зазначені пункти Постанови КМУ № 103, однак «забув» одночасно із цим, повідомити Пенсійний Фонд, про необхідність перерахувати пенсії військовослужбовцям та пенсіонерам МВС України за нормами Закону, що діяли до введення в дію Постанови № 103.
Таким чином Мінсоцполітики України з березня 2019 року і до сьогоднішнього дня (враховуючи, треба розуміти, постійні зміни урядів в країні) не вносіть на розгляд КМУ оновлених нормативно-правових актів (або таких, що підтверджують дію раніше чинних) що унеможливлює прийняття КМУ рішення щодо визначення умов, порядку та розмірів, які передбачають проведення перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом № 2262, після дати набрання судовим рішенням законної сили.
Тобто, на сьогодні склалась ситуація, при який, Кабмін виключив незаконні пункти щодо перерахування пенсійного забезпечення, а новий порядок не встановив, таким чином недолугість окремих посадовців призвела до того, що в країні відсутній порядок перерахування пенсій військовослужбовцям та пенсіонерам МВС України , як того вимагає Закон.
За таких обставин, ВІД ІМЕНІ ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІОНЕРІВ та ПЕНСІОНЕРІВ МВС України , вертаюсь до Вас, як до ГАРАНТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, дати відповідне доручення Кабінету Міністрів України щодо термінового розгляду зазначеного вище питання задля того, щоб, нарешті, Пенсійним Фондом України було здійснено перерахунок пенсій з розміру грошового забезпечення військовослужбовців та прцівників МВС України, визначеного станом на 1 березня 2019 року.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Войтенко Валентин Вячеславович
12 серпня 2021
2.
Дубина Олексій Сергійович
12 серпня 2021
3.
Федотова Вероніка Іванівна
12 серпня 2021
4.
Зельцер Валерій Вікторович
12 серпня 2021
5.
Щур Олена Вікторівна
11 серпня 2021
6.
Ніколаєнко Андрій Ігорович
11 серпня 2021
7.
Кизима Маряна Миколаївна
11 серпня 2021
8.
Юдченко Сергій Миколайович
11 серпня 2021
9.
Залутін Віталій Вікторович
10 серпня 2021
10.
Запорожець Едуард Олександрович
10 серпня 2021
11.
Галкін Олег Вікторович
09 серпня 2021
12.
Васалатий Валерій Валерійович
09 серпня 2021
13.
Нейкова Олена Ігорівна
08 серпня 2021
14.
Мисік Євгеній Володимирович
07 серпня 2021
15.
Самоненко Володимир Михайлович
07 серпня 2021
16.
Грицай Мирослав Богданович
07 серпня 2021
17.
Малевич Валерій Миколайович
07 серпня 2021
18.
Носковський Валерій Анатолійович
07 серпня 2021
19.
Литвин Леонід Віталійович
07 серпня 2021
20.
Слинько Ігор Миколайович
06 серпня 2021
21.
Буднік Іван Леонідович
06 серпня 2021
22.
Смєлков Дмитро Володимирович
06 серпня 2021
23.
Овчаренко Олена Володимирівна
06 серпня 2021
24.
Васильєв Артем Андрійович
06 серпня 2021
25.
Рута Михайло Йосипович
06 серпня 2021
26.
Масюк Ганна Ігорівна
06 серпня 2021
27.
Синельник Роман Сергійович
06 серпня 2021
28.
Настека Владислав Володимирович
06 серпня 2021
29.
Карнаух Володимир Олександрович
06 серпня 2021
30.
Поливко Олександр Петрович
06 серпня 2021
2526
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено