№22/119842-еп

Закон "Про повну загальну середню освіту" ПОРУШУЄ статті 10 і 53 Конституції України та конституційні ПРАВА російськомовних громадян України

Автор (ініціатор): Ісаєв Микола Всісович
Дата оприлюднення: 14 липня 2021
Статтею 10 Конституції України встановлено, що:
- В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Статтею 53 Конституції України встановлено, що
- Повна загальна середня освіта є обов'язковою;
- Держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої в державних і комунальних навчальних закладах;
- Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Пунктом 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (N 802-IV), прийнятого 15 траня 2003 року, встановлено, що:
- Положення Хартії ( 994_014 ) застосовуються до мов таких
національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької,
грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької,
польської, РОСІЙСЬКОЇ, румунської, словацької та угорської.

"ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ХАРТІЄЮ регіональних мов або мов меншин" встановлено, що:
- Статтею 7 (Цілі та принципи):
1.Стосовно регіональних мов або мов меншин, в межах територій, на яких такі мови використовуються, та відповідно до стану кожної мови, Сторони будують свою політику, законодавство та практику на таких цілях та принципах:
a) визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відображення культурного багатства;
c) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих на розвиток регіональних мов або мов меншин з метою їх збереження;
d) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин, в усній та письмовій формі, у суспільному та приватному житті і/або заохочення такого використання;
f) передбачення належних форм і засобів викладання і вивчення регіональних мов або мов меншин на всіх відповідних рівнях;
2.Сторони зобов'язуються усунути, якщо вони цього ще не зробили, будь-які необгрунтовані розрізнення, виключення, обмеження які стосуються використання регіональної мови або мови меншини та які мають на меті перешкодити чи створити загрозу її збереженню або розвиткові.
3.Сторони зобов'язуються відповідними заходами поглиблювати взаєморозуміння між всіма мовними групами населення країни, і зокрема сприяти вихованню поваги, розуміння і терпимості щодо регіональних мов або мов меншин як одній з цілей освіти і професійної підготовки, яка надається в їхніх країнах, а також заохочувати засоби масової інформації до досягнення такої цілі.
- Статтею 8 (Освіта):
1.Стосовно освіти Сторони зобов'язуються, в межах території, на якій такі мови використовуються:
c) i) передбачити можливість надання середньої освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або
ii) передбачити можливість надання суттєвої частини середньої освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або
iii) передбачити в рамках системи середньої освіти викладання відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми.

Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" встановлено, що:
- Стаття 2 Принцип недискримінації у законодавстві України:
1. Законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак:
1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
3) повагу до гідності кожної людини;
4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.
- Стаття 4 Сфера дії Закону:
1. Дія цього Закону поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України.
Дія цього Закону поширюється на такі сфери суспільних відносин:
- освіта;
- на інші сфери суспільних відносин.
-Стаття 6 Заборона дискримінації:
1.Відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації.
2.Форми дискримінації з боку державних органів, їх посадових осіб, ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.

З Українських ЗМІ:
- Страна.ua. 6 уроков в неделю. Что написано о русском языке в законе о среднем образовании:
"16 января Верховная Рада приняла законопроект о среднем образовании. Его приняли после так называемого закона о тотальной украинизации, который ранее раскритиковали в Венецианской комиссии.
В документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства имеют право изучать свои языки только как предмет, то есть этой нормой у них отобрали право на
получение среднего образования на своем языке.

Языковая часть закона о среднем образовании

В новом законе №0901 предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах.
Первая предусмотрена для "коренных народов Украины", которые не имеют государства и лишены возможности жить в своей языковой среде. Речь о крымских татарах. Они смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка.
Вторая модель – для школ с обучением на языке нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза.
Третья и самая жесткая модель предусмотрена для остальных национальных меньшинств, в том числе и для русских (и русскоговорящих). Преподавать на русском можно будет в начальной школе, наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
То есть практически все предметы.

Что требовала Венецианская комиссия

Примерно месяц назад Венецианская комиссия опубликовала выводы по закону о тотальной украинизации. Однако все её рекомендации подходят и к закону о среднем образовании, который лишь дополняет дискриминационные нормы двух рамочных законов - об образовании и госязыке.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в последний месяц правления Петра Порошенко и вступил в силу в июле 2019 года. Закон почти полностью вытеснил русский язык из сферы образования".

Тобто, народні депутати парламентської фракції "Слуга народу", прийняли АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ Закон України "Про повну загальну середню освіту", яким ПОЗБАВИЛИ російськомовних громадян України їх ГАРАНТОВАНОГО конституційного права вчитись на рідній мові та ПОРУШУЄ статті 10 і 53 Конституції України, а також "ЄВРОПЕЙСЬКУ ХАРТІЮ регіональних мов або мов меншин", Закон України ""Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (N 802-IV), Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ Президента України, який згідно статті 102 Конституції України, є Гарантом додержання Конституції України, прав і свобод громадян:

1.ПРИПИНИТИ ДІЮ неконституційного Закону України "Про повну загальну середню освіту"
тому, що він ПОЗБАВЛЯЄ російськомовних громадян України їх ГАРАНТОВАНОГО конституційного права вчитись на рідній мові та ПОРУШУЄ статті 10 і 53 Конституції України, а також "ЄВРОПЕЙСЬКУ ХАРТІЮ регіональних мов або мов меншин", Закон України ""Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (N 802-IV), Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні";

2.НЕГАЙНО ДОСТРОКОВО ПРИПИНИТИ діяльність цієї антинародної Верховної зРади
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гоков Олександр Павлович
16 липня 2021
2.
Ісаєв Микола Всісович
13 липня 2021
2
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 17 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.