№22/121308-еп

Звертаюсь до гаранта виконання Конституції України, Президента України з вимогою прийняти невідкладні дії щодо обмеження або припинення діяльності промислових підприємств-ПРАТ "ДМЗ", ЄДРПОУ: 05393056, що знаходиться за адресою вул. Маяковського, будинок 3 та володіє виробничими потужностями відомими нам як Коксохімічний завод «Дніпрококс», розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1, м. Дніпро та Дніпрококс ВАТ, розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1А, м. Дніпро

Автор (ініціатор): Натикач Людмила Іванівна
Дата оприлюднення: 09 серпня 2021
Згiдно зi статтею 102 Конституції України, Президент України є Головою держави, виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Згідно Конституції України громадянин має право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. За статтею 49 Конституції України кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Однак, на практиці громадянам України не забезпечується вільний доступ до інформації про стан довкілля. До такої інформації слід також включати й відомості про викиди, які здійснюють ті чи інші підприємства (фабрики, заводи і т.д.), так як вони напряму впливають на стан нашого довкілля. Більш того, підприємства часто-густо навіть не приховують наявність великої кількості викидів у навколишнє середовище, які перевищують встановлені норми, з їх підприємств. Така ситуація змогла розвинутися завдяки корупційним схемам, які набули величезних масштабів за час Незалежної України. Будь-який контроль розсипається, зіштовхуючись з великими підприємствами.

Кожен громадянин держави за статтею 50 Конституції України має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Через відсутність контролю підприємств, які виробляють викиди у навколишнє середовище і відсутність належних очисних споруд, громадяни України вимушені страждати на захворювання, які спричинені великою кількістю викидів. Механізм компенсації за такі набуті захворювання ефективно не працює, адже доведення причинно-наслідкового зв`язку між набутими захворюваннями та викидами з підприємств спричинить великий розголос і скандал щодо цих же підприємств і поставить перед суспільством вже часте питання щодо наявності корупційної складової між інспекторами, які перевіряють підприємства, та власниками підприємства та/або їх посадовими особами.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає, що державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України. (Стаття 16 Закону).

 Статті 9-11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлюють екологічні права громадян України, порядок їх забезпечення та їх захист. Насправді ж ці права та порядок їх забезпечення мають лише декларативний характер. Зокрема й пункт «е», статті 9 встановлює, що громадяни України мають право на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом. Нажаль мало прийняти нормативно-правовий акт, але й потрібно контролювати його виконання. Народові України не потрібні сухі статті, які лише обіцяють, а потрібні прямі дії, які захистять його права та призведуть до позитивного для нього результату.

Підприємство-забруднювач першої групи м. Днiпро ПРАТ "ДМЗ", ЄДРПОУ: 05393056, що знаходиться за адресою вул. Маяковського, будинок 3 та володіє виробничими потужностями відомими нам як Коксохімічний завод «Дніпрококс», розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1, м. Дніпро та Дніпрококс ВАТ, розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1А, м. Дніпро знаходяться серед житлових кварталів Новокодацкого району, міста Дніпро; негативно впливають на екологію районiв мiста; утворюють хімічну небезпеку сільськогосподарським полям, водоймам, представникам флори і фауни; загрожують стабільності навколишнього середовища в околицях міста Дніпро. Значне перевищення гранично допустимих норм показників якості довкілля, визначених законодавством та виникнення реальної загрози життю і здоров'ю великої кількості людей, що сталося через відсутність контролю з боку державних установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, призвело до росту показників захворюваності онкологічними, серцево-судинними, алергічними хворобами, легень і верхніх дихальних шляхів, що пов'язано з неконтрольовано різким погіршенням стану чистоти повітря в прилеглих до цих підприємств районах міста.

Найбільш часті викиди отруйних речовин (H₂S, NO₂, NH₃, SO₂, PM10, PM2.5) відбуваються у нiчний час. Мешканці прилеглих районів змушені закривати наглухо вікна і кватири, не маючи права дихати чистим повітрям не тільки вдень, але й вночі. Забруднення повітря фіксується громадськими активістами, жителями району, службою моніторингу повітря, станціями контролю повітря ЕкоБот. Отруйні викиди забруднювача в повітря викликають задуху, набряк легенiв, запаморочення, загальну слабкість, алергії, головні болі, втрату свідомості, запаморочення, нездужання, спазми органів дихання, загострення серцево-судинних і легеневих хвороб, зниження працездатності, імунітета, посилення ускладнень після перенесених захворювань, раковi пухлини і погіршення якості життя людей. Дрібнодисперсний пил PM10 та PM2.5 виникає при хімічних реакціях коксування на зазначених заводах та має дуже малий розмір частинок, в зв'язку з чим безперешкодно осідає в легенях, вже ніколи не виводячись з них. Через легені PM10 та PM2.5 з легкістю проникає в великі і малі судини тіла людини, викликаючи раковi пухлини, ішемічні, судинні захворювання, інсульти, інфаркти, порушення ендокринної, репродуктивної систем і передчасну смерть людини у зоні ураження забруднювачем.

Згідно з даними сайту "worldometers" на 2 липня 2021 року Україна серед країн Європи займає 3 місце по добовій смертності від коронавируса (COVID-19). Забруднення повітря в першу чергу шкодить органам дихання, що в умовах пандемії COVID-19 і великої кількості перехворілих на COVID-19 може привести до невиправних демографічних втрат серед населення. 5 серпня Дніпровський металургійний завод заявив про те, що наростив виплавку чавуну на 32%, при цьому робота ведеться на аварiйному застарiлому радянському обладнанні, без фільтрів і з небезпечними аваріями. Одна з останніх аварій на території заводу сталася 26 липня близько 21:00, коли в повітря було викинуто величезну хмару отруйних речовин.

Стаття 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає компетенцію Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики; забезпечує розробку державних цільових, міждержавних екологічних програм; координує діяльність центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій України у питаннях охорони навколишнього природного середовища.

Також Кабмін встановлює порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України та затверджує перелік природоохоронних заходів; організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян; керує зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Кабінет Міністрів встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах такої своєї компетенції мають здійснювати великий перелік заходів, спрямований на охорону навколишнього природного середовища на території, на яку розповсюджується їх влада (Стаття 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Однак, через відсутність видимих заходів з боку Дніпровської міської Ради, які б дійсно призвели до охорони навколишнього природного середовища, громада міста Дніпра змушена звернутися до Президента Україна, як вищої ланки гілки виконавчої влади, а також як до Гаранта виконання Конституції України.

Для уникнення ескалації екологічного лиха в місті Дніпрі, з огляду на вищевикладене, -

ПРОШУ:

1. Надати дозвіл ПРАТ "ДМЗ", ЄДРПОУ: 05393056, що знаходиться за адресою вул. Маяковського, будинок 3 та володіє виробничими потужностями відомими нам як Коксохімічний завод «Дніпрококс», розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1, м. Дніпро та Дніпрококс ВАТ, розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1А, м. Дніпро здійснювати подальшу діяльність лише за умови встановлення систем технічного контролю наявності та стану роботи очисних споруд на кожному підприємстві з наданням громадського доступу в режимі 24/7 та обоязковим встановленням датчиків моніторингу повітря (які вловлюють дрібнодисперсний пил і позначені в петиції хімічні сполуки) на всіх функціонуючих трубах заводів;

2. Організувати та проконтролювати проведення перевірки на наявність порушень екологічного законодавства ПРАТ "ДМЗ", ЄДРПОУ: 05393056, що знаходиться за адресою вул. Маяковського, будинок 3 та володіє виробничими потужностями відомими нам як Коксохімічний завод «Дніпрококс», розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1, м. Дніпро та Дніпрококс ВАТ, розташований за адресою  Коксохімічна вулиця, 1А, м. Дніпро.

3. У разі неефективної роботи систем очищення, аварій на підприємствах; відсутності очисних споруд; відсутності або несправності датчиків повітря, які вловлюють дрібнодисперсний пил (PM10 та PM2.5) і позначені в петиції хімічні сполуки; відсутності доступу громадського контролю припинити роботу зазначених у петиції підприємств.

4. Обмежити виробничу діяльність відповідного підприємства до: ліквідації аварій; встановлення систем технічного контролю наявності та стану роботи очисних споруд; облаштування та / або приведення датчиків на трубі в робочий стан; забезпечення доступу громадського контролю.

5. Для реалізації пропозиції надати відповідні вказівки Кабінету Міністрів України, профільному комітету Верховної Ради України, місцевим органам самоврядування і виконавчої влади м. Дніпро у строки передбаченi Законом України про звернення громадян.

 

З повагою, громада міста Дніпра
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Дегтяр Оксана Василівна
16 вересня 2021
2.
Зеркаль Анна Сергіївна
16 вересня 2021
3.
Трошкін Дмитро Олексійович
16 вересня 2021
4.
Устенко Михайло Михайлович
15 вересня 2021
5.
Базілєєва Алла Миколаївна
15 вересня 2021
6.
Зубченко Олександр Михайлович
15 вересня 2021
7.
Степанченко Дар'я Петрівна
15 вересня 2021
8.
Улицька Юлія Ігорівна
15 вересня 2021
9.
Профатілова Любов Василівна
15 вересня 2021
10.
Тихомирова Вікторія Володимирівна
15 вересня 2021
11.
Макаренко Олександр Ігорович
15 вересня 2021
12.
Левіна Ольга Леонідівна
15 вересня 2021
13.
Руєв Станіслав Олегович
14 вересня 2021
14.
Яковенко Олег Григорович
14 вересня 2021
15.
Башкірова Надія Яківна
14 вересня 2021
16.
Трикоз Олег Олексійович
14 вересня 2021
17.
Скубко Юрій Олексійович
14 вересня 2021
18.
Бузоверя Дмитро Олександрович
14 вересня 2021
19.
Приходченко Олексій Васильович
14 вересня 2021
20.
Бойчук Микола Олексійович
13 вересня 2021
21.
Авілов Артем Павлович
13 вересня 2021
22.
Башкірова Світлана Миколаївна
13 вересня 2021
23.
Трифанова Тетяна Сергіївна
11 вересня 2021
24.
Остроух Станіслав Олександрович
11 вересня 2021
25.
Нікодимов Віктор Валентинович
11 вересня 2021
26.
Лозовий Василь Петрович
11 вересня 2021
27.
Філоненко Людмила Іванівна
11 вересня 2021
28.
Усенко Катерина Миколаївна
11 вересня 2021
29.
Кошубська Юлія Олександрівна
10 вересня 2021
30.
Зелик Володимир Миронович
10 вересня 2021
593
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 54 дні
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.