№22/123232-еп

Про моральне право та право совісті перебування на посаді Президента України. О моральном праве и праве совести пребывания на посту Президента Украины.

Автор (ініціатор): Лобков Валерій Олександрович
Дата оприлюднення: 14 вересня 2021
Шановний Володимире Олександровичу!
Розгляньте моральне право і право совісті свого перебування на посаді Президента України дивлячись на зобов'язання дані при вашому обранні на таку високу посаду.
1. Мінські угоди по Донбасу не виконуються і немає ніякого руху і пошуків компромісів до мирного врегулювання в цьому напрямку;
2. Немає ідеологічних напрямків розвитку української держави до чого ж ми повинні прийти в майбутньому;
2. Економіка країни в занепаді, керований хаос у всіх сферах соціального життя суспільства;
3. Науці, освіті не наділяється належної уваги , якість освіти нижче найнижчого рівня;
4. Внутрішня і зовнішня політика недружня до багатьох держав і незбалансована.
5. Країна знаходиться під зовнішнім управлінням, що видно навіть з самого нижнього рівня соціальних сходів.
6. Російській мові і мовам інших національних меншин відповідно до Ст.10 абз.2 Конституції України не гарантується вільний розвиток, використання і захист, як у випадку української мови виступаючий у ролі державної, немає мовного омбудсмена з російської мови, що в цілому дає перекіс та напругу у суспільстві.

Уважаемый Владимир Александрович!
Рассмотрите моральное право и право совести своего пребывания на посту Президента Украины смотря на обязательства данные при вашем избрании на столь высокий пост.
1. Минские соглашения по Донбассу не выполняются и нет никакого движения и поисков компромиссов к мирному урегулированию в этом направлении;
2. Нет идеологических направлений развития украинского государства к чему же мы должны прийти в будущем;
2. Экономика страны в упадке, управляемый хаос во всех областях социальной жизни общества;
3. Науке, образованию не уделяется должного внимания, качество образования ниже самого низкого уровня;
4. Внутренняя и внешняя политика недружественная к многим государствам и несбалансирована.
5. Страна находится под внешним управлением, что видно даже с самого нижнего уровня социальной лестницы.
6. Русскому языку и языкам других национальных меньшинств согласно Ст.10 абз.2 Конституции Украины не гарантируется свободное развитие, использование и защита, как в случае украинского языка выступающего в роли государственного, нет языкового омбудсмена по русскому языку, что дает перекос и напряжение в обществе.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Скрипниченко Микола Іванович
26 вересня 2021
2.
Оксьоненко Віталій Володимирович
24 вересня 2021
3.
Демидов Роман Миколайович
23 вересня 2021
4.
Лейко Михайло Макарович
21 вересня 2021
5.
Пермінова Юлія Сергіївна
19 вересня 2021
6.
Атрощенко Ярослава Юріївна
15 вересня 2021
7.
Пушков Андрій Ігорович
15 вересня 2021
8.
Волков Олександр Леонідович
14 вересня 2021
9.
Лобков Валерій Олександрович
11 вересня 2021
9
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 79 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.