№22/126458-еп

Скасування єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів вищої освіти, котрі навчаються у ВНЗ із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України за освітньою програмою «2+1» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» у 2021/2022 навчальному році

Автор (ініціатор): Федорцов Дмитро Віталійович
Дата оприлюднення: 10 листопада 2021
Звертаємося до Уряду та Президента України – Володимира Зеленського від здобувачів вищої освіти, у тому числі курсантів, усіх вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України, котрі випускають фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за програмою 2+1 (Далі – Здобувачів) щодо скасування складання ними Єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021/2022 році навчання.

Відповідно до відповіді на запит щодо отримання інформації до Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України (Далі – Лист ДП МВС України) №49090/22-2021 від 26.10.2021: «З 2022 року започатковано, в тому числі, атестацію здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»».

Керуючись положеннями пункту 2 Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (Далі – Порядку атестації), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497: Єдиний державний кваліфікаційний іспит (Далі – ЄДКІ) означає стандартизовану форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Необхідність скасування ЄДКІ для Здобувачів за освітньою програмою 2+1 пояснюється рядом причин, а саме:

1. ГОСТРА НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ІСПИТУ

Відповідно до пункту 12 Порядку атестації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497: «Програма кваліфікаційного іспиту затверджується відповідальними державними органами та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за такою спеціальністю та рівнем освіти (крім інформації з обмеженим доступом), не пізніше ніж за шість місяців до проведення кваліфікаційного іспиту», що підтверджується отриманою інформацією з Листа ДП МВС України №49090/22-2021 від 26.10.2021: «Затверджену програму ЄДКІ, умови та строки проведення, іншу інформацію щодо ЄДКІ буде оприлюднено в установленому Постановою порядку на офіційних веб-сайтах Міністерства внутрішніх справ України та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за вказаною спеціальністю та рівнем освіти».

На нашу думку, Здобувачу неможливо якісно підготуватися до іспиту за відведені постановою строки, що пояснюється відсутністю програми даного іспиту або хоча б приблизних зразків питань та ускладняється недостатністю інформації, що носить конкретний зміст стосовно порядку проведення ЄДКІ.

2. БРАК ЧАСУ НА ПІДГОТОВКУ ДО ІСПИТУ

Підготовка фахівців за освітньою програмою «2 роки курсант – 1 рік слухач» передбачає здобуття вищої освіти на денній формі – протягом першого та другого років навчання та на заочній формі – протягом третього року навчання з направленням у розпорядження Національної поліції для проходження служби (практичної складової).

За час, відведений на реалізацію очно-заочної форми навчання «2+1» просто неможливо сповна оволодіти необхідним для успішного складання ЄДКІ масивом теоретичних основ та практичних навичок, а у реаліях сьогодення – через надмірне завантаження працівників відділень поліції третій рік навчання перетворюється у звичну кожному співробітнику МВС понаднормову роботу поліцейського, у якій просто неможливо знайти час для повного та всебічного оволодіння необхідною нормативно-правовою базою.

До речі, саме через ряд вищевказаних недоліків програми – наказом Міністра внутрішніх справ №615 від 18.08.2021 «Про підготовку фахівців у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за освітньо-професійною програмою "2 роки курсант – 1 рік слухач"» було прийнято таке рішення: «Припинити провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою "2 роки курсант – 1 рік слухач" для здобувачів вищої освіти, у тому числі 2020 та 2021 років набору, за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», чим автоматично визнано її проваленою, до того ж, разом із цим, у 2 пункті Наказу йдеться: «Забезпечити у 2021/2022 навчальному році продовження здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» здобувачами вищої освіти набору 2019 року за освітньо-професійною програмою "2 роки курсант – 1 рік слухач" …», що на нашу думку є прикрою помилкою, адже у порівнянні із Здобувачами, які навчаються 3-4 роки на очній формі у Здобувачів за програмою 2+1 є значна прогалина та величезний розрив знань та умінь для успішного складання письмового іспиту – ЄДКІ.

3. СУВОРИЙ ВІДБІР НА ПЕРШОМУ ІСПИТІ – НАЩО Ж ДРУГИЙ?

У даному пункті планувалося навести статистику (осіб, які не склади іспит), яка б підтверджувала суворість іспитів, які проводилися навчальними закладами МВС України у минулих роках та на її основі дійти до висновку про достатність проведення одного іспиту – Державної атестації, проте, нажаль, такої інформації (офіційно оприлюдненої) не було знайдено, а тому і точний відсоток осіб, які щорічно відсіюються таким іспитом неможливо вирахувати. Можна лише стверджувати, що такий відсоток є, посилаючись чисельність осіб, які поновлюються на навчанні, адже відповідно до положень, визначених у абзаці 2 частини 1 пункту 15 Порядку атестації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 - це єдиний спосіб перескласти іспит.

Високі вимоги до кандидатів на звання поліцейського, суворість відбору при проведенні вступних та випускних випробувань – все це запорука якості знань та навичок фахівців, яким у майбутньому довірятимусь захист громадян та дотримання правопорядку на вулицях міста (села, селища). На нашу думку проведення ЄДКІ не є необхідним, а навпаки, є надмірним при проведенні такого відбору, оскільки усі, перераховані вище складові присутні і у Державному іспиті. Звідси і постає питання – а навіщо взагалі проводити два однакових іспити? На нашу думку – такий безглуздий крок може стати поштовхом до корупційних діянь. Основною тезою даного пункту є утвердження достатності проведення одного іспиту – Державної атестації (за зразком 2020 року) та надмірність (недоцільність) впровадження другого іспиту – ЄДКІ.

4. НАДМІРНІСТЬ ІСПИТІВ (ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ = ЄДКІ)

Розглянемо необхідність проведення ЄДКІ з іншого боку – Здобувачі, котрі подолали порогові бали Державної атестації та успішно склали іспити знову повинні складати іспит (ЄДКІ), щоб "довести" свої набуті знання. Як на мене – це безглуздо, у цьому немає необхідності! До того ж – керуючись положеннями частини 2 пункту 15 Порядку атестації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497: «У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується із закладу фахової передвищої освіти», що на нашу думку є надто суворо, оскільки перескладання такого іспиту допускається лише через рік і через поновлення на навчанні. Через дане положення Здобувач втрачає рік, за який міг би отримати або хоча б розпочати здобуття наступного освітнього рівня.

5. ЗАГРОЗА ІНФІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ

Не варто ігнорувати і реалії сьогодення. Більшість областей України на даний момент знаходиться у червоній зоні карантинних обмежень, по країні набуває колосального розповсюдження новий штам коронавірусної хвороби – дельта. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» Єдиний державний кваліфікаційний іспит неможливо провести у дистанційній формі, через що виникає необхідність збору здобувачів у одному місці для проведення такого іспиту, через що виникає загроза інфікування. До того ж, сама ідея зібрати поліцейських, які рік працювали у практичних підрозділах (контактували з різними прошарками населення) у різних областях України під час спалаху захворюваності не є вдалою.

Аналізуючи вищенаведений перелік аргументів постає питання: навіщо здобувачу вищої освіти після успішного складання випускних іспитів (Державної атестації) додатково складати ЄДКІ? У зв’язку з чим

ПРОШУ:

1. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зазначивши уточнення до Переліку спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту таким чином, щоб ЄДКІ не проводився для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», які навчалися за програмою 2+1 набору 2019 року.

2. Провести здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», які навчалися за програмою 2+1 набору 2019 року державну атестацію за зразком минулого року.

Закликаємо усіх небайдужих підтримати петицію!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Тимошенко Єлизавета Сергіївна
09 лютого 2022
2.
Шишоріна Ніна Ігорівна
09 лютого 2022
3.
Баклагіна Римма Георгіївна
09 лютого 2022
4.
Кулініч Андрій Олегович
08 лютого 2022
5.
Карпук Альона Юріївна
08 лютого 2022
6.
Попенко Сергій Володимирович
08 лютого 2022
7.
Дзюба Оксана Олексіївна
08 лютого 2022
8.
Крижановський Максим Олександрович
07 лютого 2022
9.
Грабовенко Кира Олександрівна
07 лютого 2022
10.
Бородін Ігор Віталійович
06 лютого 2022
11.
Бабяк Наталія Дмитрівна
05 лютого 2022
12.
Березенська Марина Валентинівна
04 лютого 2022
13.
Здорова Катерина Вікторівна
03 лютого 2022
14.
Бондар Павло Петрович
03 лютого 2022
15.
Савостін Максим Володимирович
02 лютого 2022
16.
Іванов Владислав Андрійович
01 лютого 2022
17.
Литвиненко Тетяна Андріївна
01 лютого 2022
18.
Крупченко Олександр Олександрович
31 січня 2022
19.
Зубко Оксана Олегівна
29 січня 2022
20.
Пигіна Олександр Вікторович
29 січня 2022
21.
Завгородня Вікторія Геннадіївна
29 січня 2022
22.
Іванченко Ольга Миколаївна
27 січня 2022
23.
Литвиненко Максим Борисович
24 січня 2022
24.
Мосейчук Юлія Віталіївна
23 січня 2022
25.
Шалова Наталія Олександрівна
23 січня 2022
26.
Якуба Яна Євгеніївна
22 січня 2022
27.
Лосік Тетяна Сергіївна
22 січня 2022
28.
Пилипів Тетяна Юріївна
20 січня 2022
29.
Гужва Владислав Сергійович
20 січня 2022
30.
Малахова Анастасія Сергіївна
19 січня 2022
1719
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено