№22/126732-еп

Підвищення заробітної плати працівникам національної поліції!

Автор (ініціатор): Каспар'ян Артем Єрвандович
Дата оприлюднення: 12 листопада 2021
Дата відповіді : 21 січня 2022
Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/126732-еп «Підвищення заробітної плати працівникам національної поліції!», розміщену громадянином А.Є.Каспар’яном та оприлюднену 12 листопада 2021 року на вебсайті Офіційного інтернет- представництва Президента України


Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену громадянином А.Є.Каспар’яном на вебсайті Офіційного інтернет- представництва Президента України електронну петицію щодо підвищення заробітної плати працівникам Національної поліції України.
Дякую всім, хто своїми підписами підтримав необхідність збільшення грошового забезпечення працівникам Національної поліції України.
Однією з ключових і невід’ємних умов успішного реформування Національної поліції України є належне та гідне фінансове і соціальне забезпечення їх працівників, рівень яких повинен бути співмірним тим викликам і відповідальності, які постають перед працівниками поліції в їх повсякденній діяльності під час виконання покладених на них завдань щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності тощо.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Національну поліцію» Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність поліції спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно з законом.
Варто зазначити, що Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, передбачено необхідність системного реформування Національної поліції України для забезпечення захисту України від загроз національній безпеці.
Законом України «Про основи національного спротиву», який набрав чинності 1 січня 2022 року, розширено повноваження Національної поліції України як суб’єкта забезпечення національної безпеки, що входить до складу сектору безпеки і оборони.
Частиною 1 статті 105 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом. Поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України (частини 1, 2 статті 94 Закону України «Про Національну поліцію»).
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» установлено, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення. Цією ж постановою затверджено схему окладів за спеціальним званням поліцейських, схеми посадових окладів поліцейських, розміри надбавок за стаж служби в поліції. Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, визначено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 квітня 2016 року № 260.
Згідно зі статтею 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності, здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. Отже, розподіл коштів за напрямами належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ України як головного розпорядника бюджетних коштів.
Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Уряд України забезпечує проведення бюджетної політики, політики у сферах трудових відносин, соціального захисту, організовує фінансове і матеріально- технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей, спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснює контроль за їх діяльністю.
Статтею 116 Конституції України передбачено, що Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової політики, політики у сферах праці й соціального захисту, здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, спрямовує і координує роботу міністерств й інших органів виконавчої влади.
З огляду на викладене, а також з урахуванням суспільної важливості порушеного питання електронну петицію надіслано Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю з проханням організувати опрацювання наведеної у ній інформації згідно з чинним законодавством та поінформувати автора петиції про результати.


В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Збільшення заробітної платні поліцейським!

Національна поліція є одним із основних правоохоронних органів нашої держави, який захищає наше суспільство та кожного громадянина України. Національна поліція - це передовий орган, який викриває правопорушення та злочини, від його діяльності залежить весь рівень безпеки в суспільстві.

Як Національна поліція є основою безпеки в суспільстві, так життя поліцейського є основою діяльності Національноії поліції.

Специфіка роботи працівника поліції - це високий рівень відповідальності, психологічні та фізичні навантаження, ненормований робочий день, а також, постійні ризики для життя та здоров'я, в тому числі від діяльності злочинного середовища або інших об’єктивних обставин (як зараз пандемії короновіруса).

Поліцейський повинен відповідати до встановлених законодавством критеріїв-це наявність вищої освіти та/або проходження первинної професійної підготовки у навчальних центрах,проходження конкурсу на зайняття посади і т.д., та поліцейський має відповідати вимогам та сподіванням які ставить саме суспільство.

В таких умовах поліцейські повинні отримувати більшу заробітну плату, а не нижче середньої заробітної плати в країні.

Фінансове та соціальне забезпечення працівників поліції це є запорука сильної, прозорої та професійної поліції.

Фінансове та соціальне забезпечення працівників поліції необхідно встановити на рівні країн Європейского Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Рівень заробітних плат поліцейського необхідно підняти до рівня інших правоохоронних органів.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Стецина Максим Григорович
05 січня 2022
2.
Леськів Юрій Володимирович
05 січня 2022
3.
Білик Аліна Вікторівна
05 січня 2022
4.
Лаптій Олексій Васильович
05 січня 2022
5.
Лисий Кирило Андрійович
05 січня 2022
6.
Маркова Марія Олександрівна
05 січня 2022
7.
Баранов Артем Олександрович
05 січня 2022
8.
Павленко Яна Андріївна
05 січня 2022
9.
Боднар Назар Ростиславович
05 січня 2022
10.
Воронін Юрій Юрійович
05 січня 2022
11.
Накай Антон Васильович
05 січня 2022
12.
Проданюк Жанна Русланівна
05 січня 2022
13.
Крижановська Ксенія Володимирівна
05 січня 2022
14.
Горяйнов Роман Віталійович
05 січня 2022
15.
Гришко Михайло Володимирович
05 січня 2022
16.
Ситник Валерій Іванович
05 січня 2022
17.
Демещенко Сергій Леонідович
05 січня 2022
18.
Сизов Костянтин Вікторович
05 січня 2022
19.
Марущак Андрій Володимирович
05 січня 2022
20.
Чижов Сергій Олександрович
05 січня 2022
21.
Бурдельний Богдан Олександрович
05 січня 2022
22.
Видиш Ганна Вікторівна
05 січня 2022
23.
Підгорна Оксана Василівна
05 січня 2022
24.
Кулікова Ксенія Миколаївна
05 січня 2022
25.
Петренко Василь Миколайович
05 січня 2022
26.
Маслій Андрій Борисович
05 січня 2022
27.
Боряков Віталій Андрійович
05 січня 2022
28.
Ларін Святослав Олександрович
05 січня 2022
29.
Латай Артем Юрійович
05 січня 2022
30.
Протеняк Богдана Юріївна
05 січня 2022
26840
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено