№22/137864-еп

Щодо надання особливого статусу громадянам України, які є працівниками морського транспорту (морякам), в тому числі морякам внутрішніх вод, на перетин державного кордону України (виїзд з України) в період проведення загальної мобілізації відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX

Автор (ініціатор): Кравченко Юлія Олександрівна
Дата оприлюднення: 18 травня 2022
Дата відповіді : 02 вересня 2022
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/137864-еп "Щодо
надання особливого статусу громадянам
України, які є працівниками морського
транспорту (морякам), в тому числі морякам
внутрішніх вод, на перетин державного кордону
України (виїзд з України) в період проведення
загальної мобілізації відповідно до Указу
Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 65/2022 "Про загальну мобілізацію",
затвердженого Законом України від 03.03.2022
№ 2105-ІХ", розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента України

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
«Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента України 8 липня 2022 року електронну
петицію Ю.Кравченко "Щодо надання особливого статусу громадянам України,
які є працівниками морського транспорту (морякам), в тому числі морякам
внутрішніх вод, на перетин державного кордону України (виїзд з України) в
період проведення загальної мобілізації відповідно до Указу Президента України
від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженого
Законом України від 03.03.2022 № 2105-ІХ", яку підписали понад 25 тис. осіб.
Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість до питань
захисту національних інтересів України як морської держави та захисту інтересів
українських моряків на світовому ринку праці.
За результатами розгляду електронної петиції інформую, що згідно з
вимогами статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Частиною першою статті 65 Основним Законом України встановлено, що
захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком
громадян України.
При цьому статтею 24 Конституції України визначено, що громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних
підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за
винятком обмежень, які встановлюються законом.
Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян, а також прав і
законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначено Законом
України "Про правовий режим воєнного стану" (далі – Закон) та Конституцією
України.
Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або
надзвичайного стану можуть обмежуватися із зазначенням строку дії цих
обмежень права, у тому числі передбачені статтею 33 Основного Закону України.
Згідно з приписами пункту 5 частини першої статті 6 Закону в указі
Президента України про введення воєнного стану зазначаються, зокрема,
вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які
тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням
строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів
юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
У разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України
Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або
часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях (пункт 20 частини першої статті 106 Конституції України).
На підставі вказаних положень Указом Президента України від 24 лютого
2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102–IX, в Україні введено воєнний
стан та передбачено, що у зв'язку із веденням в Україні воєнного стану
тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть
обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені
статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України (статті 1, 3 Указу).
Однією зі складових частин комплексу заходів, які здійснюються з метою
забезпечення оборони держави, є мобілізація.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про
загальну мобілізацію" (затверджений Законом України від 3 березня 2022 року
№ 2105–IX) в Україні оголошена та проводиться загальна мобілізація.
Відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію":
громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік
військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий
період;
громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або
не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути
відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний
характер;
під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або
на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної
підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних
розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування
та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових
частин;
громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення
мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи,
визначеної у частині третій цієї статті.
При цьому перелік осіб, яким надається відстрочка від призову на військову
службу під час мобілізації, визначено статтею 23 вказаного Закону.
Також зазначаю, що відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство
інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2015 року № 460, Міністерство інфраструктури України
(Мінінфраструктури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сферах морського та річкового транспорту.
Згідно зі статтею першою Закону України "Про Кабінет Міністрів України"
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів
виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та
через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, спрямовує,
координує та контролює їх діяльність.
Водночас відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону
України громадянами України встановлено Урядом України (постанова
Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.08.2010 № 724), зокрема й щодо заборони на період дії
правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України.
З урахуванням викладеного та з метою забезпечення захисту національних
інтересів України як морської держави і здійснення заходів, що сприяють
захисту інтересів українських моряків на світовому ринку праці, мною
направлено звернення до Прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням
комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та
поінформувати її автора про результати.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
З метою забезпечення захисту національних інтересів України як морської держави та здійснення заходів, що сприяють захисту інтересів українських моряків на світовому ринку праці, ТОВ «СКАЙМАР» просить надати морякам, які є громадянами України, особливого статусу та надати дозвіл на перетин державного кордону України (виїзд з України) в період проведення загальної мобілізації відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Прикладов Станіслав Васильович
16 серпня 2022
2.
Половина Віталій Вікторович
16 серпня 2022
3.
Литвин Ганна Олегівна
16 серпня 2022
4.
Сусло Валерій Михайлович
16 серпня 2022
5.
Захарчук Анатолій Іванович
16 серпня 2022
6.
Іванова Світлана Іванівна
16 серпня 2022
7.
Назаренко Сергій Петрович
16 серпня 2022
8.
Бондаренко Владислав Юрійович
15 серпня 2022
9.
Коротков Олександр Ігорович
15 серпня 2022
10.
Гудз Катерина Володимирівна
15 серпня 2022
11.
Халімовський Олександр Сергійович
15 серпня 2022
12.
Максимчук Максим Васильович
15 серпня 2022
13.
Соколовська Анна Володимирівна
15 серпня 2022
14.
Скидан Віталій Сергійович
15 серпня 2022
15.
Федоровський Олександр Сергійович
15 серпня 2022
16.
Федоровська Світлана Валеріївна
15 серпня 2022
17.
Сус Тарас Сергійович
15 серпня 2022
18.
Онищенко Олег Антонович
15 серпня 2022
19.
Горбунова Вікторія Анатоліївна
15 серпня 2022
20.
Василишин Віталій Юрійович
15 серпня 2022
21.
Шевлякова Альона Валентинівна
15 серпня 2022
22.
Коган Михайло Ілліч
15 серпня 2022
23.
Палій Іван Олександрович
15 серпня 2022
24.
Кобальчинська Катерина Олександрівна
15 серпня 2022
25.
Александрович Віталій Олександрович
15 серпня 2022
26.
Безрук Михайло Русланович
15 серпня 2022
27.
Бахліна Марія Вадимівна
15 серпня 2022
28.
Савка Галина Володимирівна
15 серпня 2022
29.
Верхградський Станіслав Володимирович
15 серпня 2022
30.
Гриценко Владислав Павлович
15 серпня 2022
25358
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено