№22/150090-еп

Ввести індивідуальну (персональну) фінансову відповідальність працівників патрульної поліції України за неправомірні дії відносно водіїв та інших учасників дорожнього руху.

Автор (ініціатор): Болтік Антон Сергійович
Дата оприлюднення: 21 липня 2022
Дата відповіді : 27 жовтня 2022
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/150090-еп
"Ввести індивідуальну (персональну)
фінансову відповідальність працівників
патрульної поліції України за неправомірні дії
відносно водіїв та інших учасників дорожнього
руху", розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента України

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
"Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента України 21 липня 2022 року електронну
петицію громадянина А.Болтіка "Ввести індивідуальну (персональну) фінансову
відповідальність працівників патрульної поліції України за неправомірні дії
відносно водіїв та інших учасників дорожнього руху", яку підписали понад 25
тис. осіб.
Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні
удосконалення правового захисту прав учасників дорожнього руху.
За результатами розгляду електронної петиції інформую, що згідно з
вимогами статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
У пункті 22 частини першої статті 92 Основного Закону України зазначено,
що виключно законами України визначаються засади цивільно-правової
відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або
дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.
Зауважу, що правові засади організації та діяльності Національної поліції
України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в
Національній поліції України визначено Законом України "Про Національну
поліцію" (далі – Закон).
Частиною першою статті 1 Закону передбачено, що Національна поліція
України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Патрульна поліція
функціонує у складі поліції (пункт 2 частини третьої статті 13 Закону).
Також частиною другою статті 1 Закону встановлено, що діяльність поліції
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
внутрішніх справ України.
Приписами статті 19 Закону визначено, що у разі вчинення протиправних
діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову,
матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної
відповідальності визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції
України, що затверджується законом.
Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або
юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу
поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень.
Також згідно зі статтею 1174 Цивільного кодексу України шкода, завдана
фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
посадової або службової особи органу державної влади при здійсненні нею своїх
повноважень, відшкодовується державою незалежно від вини цієї особи.
Водночас положеннями статті 1191 Цивільного кодексу України
передбачено, що особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має
право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого
відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.
Держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою
внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органу державної
влади, має право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого
відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими
відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).
З урахуванням викладеного та з метою комплексного опрацювання питання
щодо зміни встановленого законом порядку відповідальності поліцейських та
відшкодування завданої ними шкоди фізичним або юридичним особам, мною
направлено звернення до Прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням
комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та
поінформувати її автора про результати.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Вимагаємо терміново звернути увагу на те, що на сьогоднішній день відбувається на дорогах України.

Питання незахищенності прав водіїв та інших учасників дорожнього руху в Україні від неправомірних дій працівників патрульної поліції України є досить актуальним, оскільки багато працівників поліції у відносинах з водіями та іншими учасниками дорожнього руху здійснюють свою діяльність не в межах правового поля.

Враховуючи ту обставину, що згідно чинного законодавства України є дисциплінарна, кримінальна відповідальність для працівників поліції - однак на практиці, застосувати таку відповідальність до працівників патрульної поліції практично не можливо, оскільки поняття такої відповідальності є не чіткими та «розмитими», таким чином поліцейські відчувають на дорогах України свою безкарність, тому є потреба введеня індивідуальної (персональної) фінансової відповідальності.

Необхідно на законодавчому рівні внести зміни в чинне законодавство України, що дозволить стягувати з державного бюджету шкоду, завдану водіям, та іншим учасникам дорожнього руху, з подальшим обов'язковим відшкодуванням її в порядку регресу з винних осіб.

Необхідність ініціювання на законодавчому рівні створення та прийняття механізму індивідуальної (персональної) фінансової відповідальності працівників патрульної поліції України створить дійсно належний юридичний захист прав водіїв та інших учасників дорожнього руху.

Саме визначення на законодавчому рівні фіксованого розміру штрафу та механізму його накладення буде стимулювати більшої правомірності та законності в діях працівників патрульної поліції, а також суттєво спростить процесс доказування та розміру шкоди.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Білокур Сергій Григорович
11 жовтня 2022
2.
Шефер Наталія Олександрівна
11 жовтня 2022
3.
Шандра Тетяна Юріївна
11 жовтня 2022
4.
Паніна Юлія Вікторівна
11 жовтня 2022
5.
Єремейчук Андрій Петрович
11 жовтня 2022
6.
Ларченко Денис Володимирович
10 жовтня 2022
7.
Корнілов Артур Сергійович
10 жовтня 2022
8.
Буцький Дмитро Сергійович
10 жовтня 2022
9.
Комарчук Ігор Олександрович
10 жовтня 2022
10.
Харченко Любов Валеріївна
10 жовтня 2022
11.
Присяжнюк Олександр Олександрович
10 жовтня 2022
12.
Калєкін Вячеслав Вікторович
10 жовтня 2022
13.
Калініченко Максим Олегович
10 жовтня 2022
14.
Калєкіна Інна Станіславівна
10 жовтня 2022
15.
Шевченко Сергій Сергійович
10 жовтня 2022
16.
Борисов Ілля Анатолійович
10 жовтня 2022
17.
Погожа Яна Геннадіївна
10 жовтня 2022
18.
Черніков Сергій Миколайович
10 жовтня 2022
19.
Логінов Антон Васильович
10 жовтня 2022
20.
Олійник Григорій Вікторович
10 жовтня 2022
21.
Бурденюк Маргарита Олександрівна
10 жовтня 2022
22.
Бєлєй Віталій Володимирович
10 жовтня 2022
23.
Іванченко Костянтин Олегович
10 жовтня 2022
24.
Хамцова Наталія Сергіївна
10 жовтня 2022
25.
Педченко Максим Юрійович
10 жовтня 2022
26.
Божданов Максиміліан Ігорович
10 жовтня 2022
27.
Лазарєв Віктор Олексійович
10 жовтня 2022
28.
Хільчук Андрій Миколайович
10 жовтня 2022
29.
Войтович Леонід Миколайович
10 жовтня 2022
30.
Перевознюк Максим Олегович
10 жовтня 2022
25438
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено