№22/152010-еп

Назначити Головою Служби Безпеки України Карася Євгена Васильовича

Автор (ініціатор): Скрипнік Андрій Володимирович
Дата оприлюднення: 31 липня 2022
Дата відповіді : 16 листопада 2022
Відповідь Президента України на електронну
петицію № 22/152010-еп «Назначати Карася
Євгена Васильовича Головою Служби Безпеки
України», розміщену громадянином
А.В.Скрипніком та оприлюднену 31 липня
2022 року на вебсайті Офіційного інтернет-
представництва Президента України

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону
України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену
громадянином А.В.Скрипніком електронну петицію щодо призначення на
посаду Голови Служби безпеки України Євгена Васильовича Карася.
Дякую всім, хто своїми підписами підтримав вказану ініціативу, та
прошу взяти до уваги, що правовідносини стосовно здійснення керівництва у
сферах національної безпеки і оборони, до яких належить порушене в
електронній петиції питання, належним чином унормовані Конституцією та
законами України.
Згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Приписи статті 68 Конституції України передбачають, що
кожен зобовʼязаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України.
Зазначені вимоги Основного Закону України стосуються також і
Президента України.
Конституція України чітко визначає, що до повноважень Верховної Ради
України належить призначення на посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки України (пункт 12-1 частини першої
статті 85); Президент України вносить до Верховної Ради України подання
про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки
України (пункт 14 частини першої статті 106).
За Конституцією України Президент України є главою держави і
виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і
свобод людини і громадянина (частина перша статті 102). Президент України,
зокрема, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил
України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах
національної безпеки та оборони держави; здійснює інші повноваження,
визначені Конституцією України (пункти 17, 31 частини першої статті 106). Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України
видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території
України (частина третя статті 106).
Конституційні повноваження Президента України щодо здійснення
керівництва у сферах національної безпеки і оборони, у тому числі щодо
внесення до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки України, наведено також у Законі
України «Про національну безпеку України» (зокрема, у статті 13).
Окремі імперативні норми Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» передбачають, що в умовах воєнного стану Президент
України та Верховна Рада України діють виключно на підставі, в межах
повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України
(частина 1 статті 9); Президент України у період дії воєнного стану може
прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи,
призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його
повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на
іншу особу. Особа, на яку покладається виконання обов’язків відповідно до
цієї частини, повинна відповідати вимогам, визначеним законом для зайняття
відповідної посади, з урахуванням положень цього Закону (частина 2
статті 11).
Зазначені та інші повноваження, визначені для Глави держави
Конституцією України та гарантовані передбаченою у ній системою
стримування і противаг, водночас є дискреційними, тобто такими, що
передбачають право Президента України діяти за певних умов на власний
розсуд та у чітко визначених межах закону.
Застосування мною, як Главою держави, своїх конституційних
дискреційних повноважень під час керівництва у сферах національної безпеки
і оборони та дії воєнного стану здійснюється виключно на засадах
встановленого в Україні правового порядку, на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З огляду на наведене пропозицію, викладену в електронній петиції,
мною взято до відома.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Назначати Карася Євгена Васильовича Головою Служби Безпеки України
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Плужник Данііл Олексійович
26 жовтня 2022
2.
Лимар Богдан Романович
26 жовтня 2022
3.
Васьківська Олександра Михайлівна
26 жовтня 2022
4.
Варченко Микита Сергійович
26 жовтня 2022
5.
Приходько Антон Сергійович
26 жовтня 2022
6.
Дмитренко Олена Олександрівна
26 жовтня 2022
7.
Даруга Олександр Олексійович
26 жовтня 2022
8.
Лен Анжела Йосипівна
26 жовтня 2022
9.
Левицький Назарій Мар'янович
26 жовтня 2022
10.
Мацьків Мирослав Петрович
26 жовтня 2022
11.
Сторожик Вячеслав Вікторович
26 жовтня 2022
12.
Ревус Андрій Олександрович
26 жовтня 2022
13.
Захарчук Сергій Миколайович
26 жовтня 2022
14.
Чичкевич Олександр Іванович
26 жовтня 2022
15.
Ващук Марта Миколаївна
26 жовтня 2022
16.
Цап Ігор Олександрович
26 жовтня 2022
17.
Карпенко Владислав Русланович
26 жовтня 2022
18.
Зуєва Тетяна Романівна
26 жовтня 2022
19.
Михайлов Нікіта Георгійович
26 жовтня 2022
20.
Садовець Олександр Віталійович
26 жовтня 2022
21.
Залізна Валентина Олександрівна
26 жовтня 2022
22.
Близнюк Назарій Богданович
26 жовтня 2022
23.
Боголюбський Олександр Валентинович
26 жовтня 2022
24.
Єрохін Данило Анатолійович
26 жовтня 2022
25.
Смоляк Богдан Іванович
26 жовтня 2022
26.
Поліщук Олександр Сергійович
26 жовтня 2022
27.
Харченко Михайло Олександрович
26 жовтня 2022
28.
Левенок Олексій Генадійович
26 жовтня 2022
29.
Рибалка Данііл Дмитрович
26 жовтня 2022
30.
Кок Марина Володимирівна
26 жовтня 2022
25606
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено