№22/170066-еп

Про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток – малих річок.

Автор (ініціатор): Ковтун Владлен Кузьмич
Дата оприлюднення: 18 листопада 2022
Дата відповіді : 10 березня 2023
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/170066-еп
«Про розробку та здійснення проєкту
щодо порятунку річки Рось з подальшим
використанням його для відновлення
водності всіх рік України та їх приток –
малих річок», розміщену на вебсайті
Офіційного інтернет-представництва
Президента України 18.11.2022
громадянином В.Ковтуном

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
«Про звернення громадян» на вебсайті Офіційного інтернет-представництва
Президента України розміщена електронна петиція «Про розробку та
здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням
його для відновлення водності всіх рік України та їх приток – малих річок»,
ініційована громадянином В.Ковтуном. Названа петиція подана 18.11.2022 та
зареєстрована за № 22/170066-еп. Її підтримали понад 25 тисяч громадян.
Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади
і суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію.
Стосовно порушених у петиції питань зазначаю таке.
Конституція України зобов’язує мене діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що Уряд
забезпечує проведення політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки
і природокористування, спрямовує і координує роботу міністерств й інших
органів виконавчої влади, а також йому належить право законодавчої
ініціативи у Верховній Раді України.
Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй від 25.09.2015 № 70/1 глобальні цілі сталого
розвитку, Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019
визначено необхідність дотримання Цілей сталого розвитку України на період
до 2030 року, серед яких, зокрема, є забезпечення доступності та сталого
управління водними ресурсами та санітарією.
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для
розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів
нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості
економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.
Крім того, статтею 3 згаданого Указу рекомендовано Національній
академії наук України, а також іншим галузевим академіям враховувати Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року під час визначення напрямів
своїх наукових досліджень.
У грудні 2022 року Кабінет Міністрів України розпорядженням
№ 1134-р схвалив Водну стратегію України на період до 2050 року, якою
визначив основні засади державної політики у галузі використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів.
З метою імплементації окремих положень Директиви 2000/60/ЄС
Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності
Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року Урядом
України здійснюється підготовка та впровадження планів управління
річковими басейнами.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017
№ 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковими
басейнами» перші плани управління річковими басейнами для кожного
району річкового басейну мають подаватися до Кабінету Міністрів України
для затвердження не пізніше 1 серпня 2024 року.
Плани управління річковими басейнами відповідно до статті 13-2 Водного
кодексу України розробляються та виконуються з метою досягнення
екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, у
встановлені строки.
Крім того, Законом України «Про державно-приватне партнерство»
визначена можливість залучення приватних партнерів на договірній основі для
реалізації спільних проектів, зокрема в таких сферах, як збір, очищення та
розподілення води, а також забезпечення функціонування зрошувальних і
осушувальних систем.
З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України
Д.Шмигаля із пропозицією опрацювати порушені в електронній петиції
питання з урахуванням, зокрема, статусу України як кандидата на вступ до
Європейського Союзу, а також потреби у забезпеченні екологічної безпеки,
яка є складовою Формули миру України, та вжити відповідних заходів
реагування.
Про результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів
України.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Нині в нашій державі Україна немає важливішого завдання, ніж здобуття великої Перемоги у жорстокій кривавій війні. Проте вже сьогодні маємо посилено думати про майбутнє відродження, відбудову й зміцнення економічного, наукового потенціалів, про розвиток соціальної сфери, освіти, культури, досягнення європейського рівня та умов життя громадян. Постануть невідкладні завдання з відновлення та впорядкування безлічі територій, зруйнованих і пошкоджених ворогом. Особливо нагальними будуть проблеми у сфері збереження довкілля, насамперед, з порятунку наших рік та їх приток – малих річок, які дають всім один з найважливіших природних ресурсів – воду. Загальнодержавне значення річок визначається їх особливим місцем у створенні належних умов життя людей, водозабезпеченні населення, промисловості, сільського й рибного господарств, задоволенні рекреаційних та інших потреб. Щоденно маємо пам’ятати і про непересічне значення річок у формуванні і становленні української ідентичності, любові й поваги до нашої Вітчизни.
Тому, виходячи з Цілей сталого розвитку, які проголошені ООН і визнані всім світом, включаючи й Україну, зокрема, Ціль 6 - чиста вода та належні санітарні умови, вважаю за необхідне вже сьогодні привернути увагу до катастрофічного становища переважної більшості річок України.
Річка Рось чи не найбільше уособлює катастрофічну сукупність усіх наболілих проблем таких водних об’єктів. Її басейн розташований на території чотирьох областей – Вінницької, Житомирської, Київської і Черкаської. Її води дають життя близько 500 тисячам мешканців Білої Церкви, Умані, Корсунь-Шевченківського, Богуслава, інших міст, кількох сотень сіл, селищ забезпечують роботу близько трьох тисяч підприємств промисловості, сільського та рибного господарств. На ній споруджено більше двох тисяч ставків, тринадцять малих гідроелектростанцій.
Ще не так давно Рось була однією з наймальовничіших і найчистіших в Україні. Однак, внаслідок нищівного антропогенного навантаження, тривалого ігнорування багатьох, навіть передбачених законодавством вимог, відсутності контролю за виконанням невідкладних водоохоронних та інших заходів все більш відчутною стає загроза загибелі цієї унікальної річки. Все частіше внаслідок задухи масово гине риба, інші живі організми, а державні органи змушені запроваджувати заборони навіть на купання людей. Такі загрози вже на межі незворотніх. Серйозна небезпека нависла над майбутнім всього регіону. Вчені все наполегливіше попереджають про надтривожну перспективу унеможливлення вже ближчим часом використання вод Росі у зв’язку з їх забрудненістю. Як наслідок – це призведе до величезних витрат бюджетних коштів для налагодження нової системи водозабезпечення всього регіону.
Виходячи з особливої суспільної значущості цих проблем, звертаюсь до Вас, пане Президенте України, як до Глави Держави, Гаранта додержання прав і свобод людини, зокрема й екологічних, а також суверенітету України, що суттєво залежить від належного забезпечення потреб держави у природних ресурсах, збереження згідно з вимогами Конституції України безпечного для життя і здоров’я населення довкілля, з клопотанням підтримати цю петицію та доручити Кабінету Міністрів України невідкладно:
1. Забезпечити розроблення, ухвалення та належне виконання на засадах публічно-приватного партнерства державної програми збереження річки Рось та сталого розвитку в її басейні, яка б передбачала забезпечення відновлення її водності, науково обгрунтованого регулювання гідрологічного режиму, визначення та винесення в натурі прибережних захисних смуг, додаткове заліснення та залуження цих смуг та інших ділянок водоохоронної зони, прискорення формування екомережі, розчищення та впорядкування водозаборів, гідроелектростанцій, системи ставків, а також збереження приток та джерел, що живлять річку, розвиток зон відпочинку насамперед для потреб місцевих жителів та відновлення регіону як туристичного.
Реалізація такої державної програми має стати важливою складовою належної підготовки до відзначення у 2032 році 1000-ліття славних міст Біла Церква, Корсунь-Шевченківський та Богуслав, які вписали особливо значущі сторінки в історію України ще з часів Київської Русі.
Такий важливий пілотний проєкт, здобутий при цьому практичний досвід мають спонукати в подальшому не лише Уряд держави, а й місцеві органи виконавчої влади, місцеві територіальні громади, господарюючі суб`єкти, наукові колективи та громадські організації до підготовки та реалізації таких програм на засадах публічно-приватного партнерства в регіонах для відновлення водності всіх рік та їх приток – малих річок, впорядкування водоохоронних зон, інших прилеглих територій, повнішого врахування цих завдань при формуванні та реалізації комплексних планів розвитку територіальних громад, інших проєктів з планування просторового розвитку.
2. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законопроєкти та в межах визначених законом повноважень ухвалити відповідні власні рішення для:
- докорінної перебудови системи державного управління у сфері, що стосується довкілля, забезпечення її незалежності від інших органів виконавчої влади, стабільності, додаткового укомплектування належно підготовленими кадрами;
- подальшого розвитку державної системи моніторингу довкілля з використанням сучасних засобів спостереження та контролю, космічного та іншого дистанційного зондування, відповідних інформаційних технологій;
- невідкладного проведення із залученням Національної академії наук України, провідних фахівців у сфері екологічного права та відповідних громадських організацій систематизації чинного екологічного законодавства з метою його впорядкування та досягнення належної ефективності.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Прокопець Людмила Олександрівна
16 лютого 2023
2.
Козлова Анастасія Ігорівна
16 лютого 2023
3.
Сава Оксана Ігорівна
16 лютого 2023
4.
Гарах Наталія Михайлівна
16 лютого 2023
5.
Лупій Наталія Степанівна
16 лютого 2023
6.
Куриленко Дмитро Михайлович
16 лютого 2023
7.
Вегера Юлія Юріївна
16 лютого 2023
8.
Туренко Вадим Вікторович
16 лютого 2023
9.
Грабовець Єва Юріївна
16 лютого 2023
10.
Титик Світлана Юріївна
16 лютого 2023
11.
Малиновський Ілмар В'ячеславович
16 лютого 2023
12.
Мелащук Юрій Олексійович
16 лютого 2023
13.
Кучменко Ярослав Олександрович
16 лютого 2023
14.
Срібна Анастасія Рустамівна
16 лютого 2023
15.
Кондратенко Тетяна Вікторівна
16 лютого 2023
16.
Тищенко Оксана Василівна
16 лютого 2023
17.
Шпіганевич Олександра Ігорівна
16 лютого 2023
18.
Лук'яненко Євген Васильович
16 лютого 2023
19.
Яновський Андрій Юрійович
15 лютого 2023
20.
Скачко Світлана Сергіївна
15 лютого 2023
21.
Колодна Марія-Христина Юріївна
15 лютого 2023
22.
Горемикін Євгеній Сергійович
15 лютого 2023
23.
Березанська Каріна Сергіївна
15 лютого 2023
24.
Олійник Катерина Петрівна
15 лютого 2023
25.
Бащук Олена Іванівна
15 лютого 2023
26.
Литвин Оксана Володимирівна
15 лютого 2023
27.
Труш Ірина Володимирівна
15 лютого 2023
28.
Боднарюк Наталя Миколаївна
15 лютого 2023
29.
Драгун Віталій Сергійович
15 лютого 2023
30.
Холковська Леся Володимирівна
15 лютого 2023
26236
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено