№22/017536-еп

ЗАСТОСУВАТИ ВЕТО ДО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

Автор (ініціатор): Чемерис Володимир Володимирович
Дата оприлюднення: 20 листопада 2015
Закликаємо президента ветувати проект Трудового кодексу України (№1658), якщо він буде переданий президентові на підпис.

5 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла за основу проект нового Трудового кодексу. Цей документ суперечить Конституції України, неприпустимо звужуючи права найманих працівників на користь працедавця. Нагадуємо Вам, що більшість громадян України є саме найманими працівниками. Таким чином, згаданий законопроект істотно погіршує становище більшості населення в інтересах і без того привелійованої меншості. Серед найбільш кричущих прикладів звуження трудових прав, можна виділити наступні:

1) Порушення статті 19 Конституції (ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством):

Стаття 12 дозволяє працедавцеві без погодження з трудовим колективом видавати нормативні акти, встановлювати додаткові вимоги до працівників та визначати тривалість робочого тижня.
2) Порушення статті 24 Конституції (громадяни є рівними перед законом):
- термін попередження про звільнення (стаття 88) та про погіршення умов праці (стаття 221), згідно проекту ТК, складатиме на малих підприємствах один місяць, тоді як на інших підприємствах - два місяці;
- передбачено додаткові підстави для звільнення під час укладення строкових трудових договорів тривалістю до двох місяців (стаття 61).

3) Порушення статей 28 (право на повагу до гідності) та 32 (заборона втручання в особисте життя) Конституції:
Проект дозволяє роботодавцеві контролювати дії працівника за допомогою технічних засобів (стаття 30). Це може включати відеонагляд та перегляд електронної пошти. Працівники зазнаватимуть психологічного тиску і буде порушено їх право на приватне життя.
4) Порушення статей 36 (право вступати в профспілки) та 43 (захист від незаконного звільнення) Конституції:
Із 9 до 3 скорочується перелік підстав, за якими працедавець може звільнити робітника виключно за згодою профспілки. Стаття 111 проекту дозволяє звільняти працівників без згоди профкому за таких підстав: систематичне невиконання трудових обов’язків; прогул; перебування на лікарняному понад чотири місяці. Захиститись від незаконного звільнення за допомогою профспілки стане неможливо.
5) Порушення статті 43 Конституції (кожен має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає):
- працедавець зможе покладати на працівника «додаткові обов’язки», зокрема, коли йому здаватиметься, що «повна зайнятість працівника» не забезпечена (стаття 37). Виконання роботи нижчої кваліфікації додатково не оплачується. Важко уявити ситуацію, за якої працівник добровільно погодився б виконувати більше роботи за ту ж платню. Тому добитись його згоди можна буде лише шляхом тиску.
- проект встановлює, що робітник, підвищуючи кваліфікацію за рахунок працедавця, не зможе звільнитись до моменту відпрацювання певного строку, навіть якщо умови роботи погіршаться (стаття 327 проекту).

6) Порушення статті 45 Конституції (право кожного, хто працює, на відпочинок):

- залучення працівників до роботи у вихідні проводиться за письмовим наказом роботодавця (стаття 159);
- роботодавець застосовує надурочні роботи за письмовою згодою працівника (стаття 150).

Сьогодні для залучення до надурочних робіт чи робіт у вихідні необхідна згода профспілки.

Усі ці статті суперечать статті 22 Конституції України, оскільки звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

Окремо варто зазначити, що ухвалення Трудового Кодексу у варіанті, проголосованому Верховною Радою 5.11.2015, не має жодного стосунку до лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Вимогою інституцій ЄС є лише включення до українського трудового законодавства антидискримінаційних положень, які були й так внесені до чинного КЗпП під час голосування 12.11.2015.


Чемерис Володимир Володимирович
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Пархоменко Віталія Сергіївна
17 лютого 2016
2.
Луцюк Вікторія Мирославівна
16 лютого 2016
3.
Мельник Светлана Борисовна
05 лютого 2016
4.
Нурієва Лейла Мамедівна
05 лютого 2016
5.
Яманов Євгеній Володимирович
04 лютого 2016
6.
Король Олена Валентинивна
04 лютого 2016
7.
Бурдейний Володимир Іванович
03 лютого 2016
8.
Саніна Ірина Леонідівна
03 лютого 2016
9.
Бережний Володимир Васильович
02 лютого 2016
10.
Кіпа Геннадій Миколайович
26 січня 2016
11.
Малишко Олександр Павлович
25 січня 2016
12.
Крутіков Афанасій Сергійович
15 січня 2016
13.
Візир Дмитро Анатолійович
02 січня 2016
14.
Оксютович Надія Леонідівна
30 грудня 2015
15.
Тимощук Марта Сергіївна
23 грудня 2015
16.
М'якенький Андрій Володимирович
19 грудня 2015
17.
Боднарук Валеріан Тадейович
18 грудня 2015
18.
Устінова Ульяна Ігорівна
17 грудня 2015
19.
Буряк Ірина Михайлівна
16 грудня 2015
20.
Шкуренко Анастасія Олексіївна
12 грудня 2015
21.
Байда Андрій Анатолійович
12 грудня 2015
22.
Головльов Віктор Андрійович
11 грудня 2015
23.
Смоляной Владислав Вадимович
06 грудня 2015
24.
Мануйленко Сергій Володимирович
04 грудня 2015
25.
Гуляницький Андрій Леонідович
04 грудня 2015
26.
Кузавков Андрій Андрійович
03 грудня 2015
27.
Бабенко Єлісей Андрійович
02 грудня 2015
28.
Іванов Ігор Володимирович
30 листопада 2015
29.
Дорош Дмитро Вікторович
30 листопада 2015
30.
Салієнко Ольга Володимирівна
29 листопада 2015
235
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено