№22/177028-еп

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ІНВАЛІДАМ 1,2,3 ГРУПИ З 2100 ГРН ДО 6700 ГРН

Автор (ініціатор): Ніколенко Роман Едуардович
Дата оприлюднення: 23 січня 2023
Дата відповіді : 03 травня 2023
Відповідь Президента України на
електронну петицію № 22/177028-еп
«Підвищення соціальних виплат
інвалідам 1, 2, 3 групи з
2100 грн до 6700 грн», адресовану
Президенту України та розміщену
23 січня 2023 року на вебсайті
Офіційного інтернет-представництва
Президента України Р.Е.Ніколенком

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону
України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію
за № 22/177028-еп «Підвищення соціальних виплат інвалідам 1, 2, 3 групи з
2100 грн до 6700 грн», яку підтримали понад 25 тисяч громадян.
Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську
позицію.
Повідомляю, що відповідно до Конституції України Україна є
демократичною, правовою державою (стаття 1), основи соціального захисту,
форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами
України (стаття 92).
Питання соціального захисту осіб з інвалідністю регулюється законами
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні» та іншими актами.
Державна підтримка осіб з інвалідністю є комплексною і передбачає:
пенсійне, соціальне страхування, соціальні допомоги, компенсаційні виплати,
надання різного роду гарантій та пільг, відповідних соціальних послуг, у тому
числі встановлення опіки (піклування) або стороннього догляду,
реабілітаційної допомоги, забезпечення допоміжними та іншими засобами
реабілітації.
У складних економічних умовах держава продовжує в повній мірі
виконувати свої соціальні зобов’язання, виплачуючи пенсії, соціальні
допомоги і навіть збільшує підтримку.
За останніми даними в Україні 2,8 млн осіб з інвалідністю. З них,
зокрема:
1,5 млн осіб отримують пенсію по інвалідності (середній розмір пенсії
становить 4,2 тис. грн);
161,4 тис. осіб отримують страхові виплати по інвалідності (середній
розмір становить 6,2 тис. грн);
166,1 тис. дітей з інвалідністю, на яких виплачується соціальна
допомога, яка залежить від віку дитини та стану її здоров’я (від 2,1 тис. грн до
7,9 тис. грн).
Розміри виплат особам з інвалідністю залежать від індивідуальних
даних особи, а саме наявності страхового стажу, отримуваної заробітної плати
до встановлення інвалідності, ступеня розладу функцій організму.
Крім того, до пенсій та соціальних допомог особам, дітям з інвалідністю
встановлюється надбавка, допомога на догляд.
Водночас держава гарантує дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю,
які не мають необхідного страхового стажу, надання соціальних виплат у
мінімальному розмірі.
Одним із ключових інструментів фінансової підтримки найменш
захищених громадян є індексація виплат. У березні 2023 року були
проіндексовані пенсії і страхові виплати, при цьому вперше здійснено
індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли
і переглядались виключно разом із підвищенням прожиткового мінімуму. Для
таких пенсій зростання становило від 420 до 520 грн.
На початку війни багато родин, осіб з інвалідністю вимушені були
покинути свою домівку, або втратили житло, залишилися без джерел до
існування та потребували державної допомоги. Через обмежений фінансовий
ресурс, державі довелося переорієнтувати свої бюджетні видатки, у першу
чергу на оборону країни. Водночас підтримку постраждалих від війни вдалося
організувати за рахунок налагодження допомоги від міжнародної спільноти.
16 квітня 2022 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів
України № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке
постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України», якою запроваджено надання громадянам, у тому числі й особам з
інвалідністю грошової допомоги від міжнародних організацій, зокрема через
платформу «єДопомога». Нині вже прийнято в роботу (верифіковано) 1,2 млн
заявок від осіб з інвалідністю на отримання грошової допомоги, з яких
передано на оплату 438,7 тис. заявок.
Слід зазначити, що однією зі стратегічних цілей державної політики у
сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища
рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя,
переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи
підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з
інвалідністю.
Унаслідок широкомасштабної військової агресії росії проти України
зростає кількість захисників України і цивільних осіб, які отримали
поранення, каліцтво. Головне завдання держави за таких умов – сприяти
поверненню людини до максимально активного повсякденного життя, яке
вона мала до травмування. Для цього в Україні створюється сучасна система
реабілітації, що ґрунтується на найкращих світових практиках і доказових
підходах, мультидисциплінарності та, головне, – пацієнтоцентричності.
Реабілітація надається в лікарні з першого дня звернення з травмою чи
захворюванням із залученням мультидисциплінарних команд. До
мультидисциплінарних команд включено соціальних працівників, що
забезпечує надання необхідних соціальних послуг ще на етапі реабілітації.
Наприкінці минулого року зроблено ще один крок у напрямі
впровадження безперервного переходу від лікування до реабілітації, що
передбачає своєчасне наданням послуг із протезування. Для цього
передбачено обов’язкове залучення закладами охорони здоров’я протезистів
до роботи у мультидисциплінарних реабілітаційних командах. Тепер людина
зможе отримати протез та ортез, а також інші допоміжні засоби реабілітації
ще в лікарні.
Украй важливим є також забезпечення людей саме новітніми
допоміжними засобами реабілітації, які допоможуть максимально відновити
їх функціонал і дозволять відновити економічну самостійність. Для цього
Україна збільшує свої інвестиції в придбання допоміжних засобів реабілітації.
Приєднавшись до Європейської соціальної хартії (переглянутої),
Україна зобов’язалась активно сприяти зайнятості осіб з інвалідністю, їх
професійній орієнтації і навчанню, створювати умови для використання їхньої
праці у звичайному виробничому середовищі, а там, де це неможливо,
створювати спеціальні робочі місця і підприємства. Одним із пріоритетних
завдань сьогодення є забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці з
метою підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю. І країна вже
зараз робить поступові кроки в цьому напрямі.
Затверджено План заходів на 2023–2024 роки з реалізації Національної
стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні. Це є важливим
кроком в побудові інклюзивного суспільства. У рамках реалізації згаданої
стратегії передбачено програми сприяння зайнятості, зокрема через надання
ваучера на перенавчання, заохочення роботодавця працевлаштувати
безробітних, у тому числі з числа осіб з інвалідністю, шляхом компенсації
частини заробітної плати чи єдиного соціального внеску; участі в грантовій
програмі «Власна справа».
Нещодавні зміни до законодавства передбачають можливість отримання
особами з інвалідністю ваучера на навчання в розмірі до 26840 грн та здобуття
нових знань і навичок в одному із закладів вищої, фахової передвищої та
професійної освіти. Така ініціатива покликана збільшити можливості для
інтеграції в ринок праці та підприємництво осіб з інвалідністю.
Ми також усуваємо барʼєри між громадянами й початком власного
бізнесу. Кожен, у тому числі й особа з інвалідністю, може скористатися
державною програмою «Власна справа» та отримати мікрогранти на розвиток
чи започаткування власного бізнесу. Загалом у 2023 році за цією програмою
плануємо видати 10 тис. грантів.
Для невідкладного вирішення проблем громадян, у тому числі осіб з
інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, було
запроваджено надання соціальних послуг екстрено (кризово), що забезпечує
оперативне, протягом однієї доби, прийняття рішення про надання соціальних
послуг за однією заявою людини (консультування, представництво інтересів,
соціальний супровід, догляд, притулок тощо).
Отже, розвиток послуг є ключовим пріоритетом державної політики
щодо людей з інвалідністю, яка передбачає фокус держави на наданні якісних
соціальних, реабілітаційних та інших послуг, а головна мета держави –
соціалізація громадянина, який отримав інвалідність, повернення його до
повноцінного життя в суспільстві, забезпечення прав і можливостей, рівних з
іншими громадянами.
Водночас необхідно зауважити, що за Законом України «Про Кабінет
Міністрів України» до основних повноважень Кабінету Міністрів України
належить, зокрема, забезпечення проведення державної соціальної політики,
ужиття заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечення
соціального захисту громадян, забезпечення підготовки проектів законів щодо
державних соціальних стандартів і соціальних гарантій.
Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України з
проханням розглянути порушене в електронній петиції питання, а також
опрацювати питання впровадження комплексної підтримки осіб з
інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які отримують соціальну
допомогу, ужити відповідних заходів реагування та поінформувати про
результати розгляду мене та автора звернення.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Шановний пане Президенте!
Просимо підвищити соціальні виплати інвалідам1,2,3, групи та дітям з інвалідністю, інвалідам з дитинства,малозабезпеченим особам на рівні мінімальної зарплати 6700 грн
На сьогоднішній день соціальна допомога інваліда становить 2100 грн,що не відповідає цінам в магазинах.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Воронцова Людмила Анатоліївна
12 квітня 2023
2.
Дідик Павло Петрович
12 квітня 2023
3.
Завгородня Катерина Андріївна
12 квітня 2023
4.
Ткаченко Олег Олександрович
12 квітня 2023
5.
Бойко Андрій Петрович
12 квітня 2023
6.
Бреславська Елла Володимирівна
12 квітня 2023
7.
Різченко Іван Дмитрович
12 квітня 2023
8.
Добрянська Ірина Ярославівна
12 квітня 2023
9.
Гнідець Назар Ігорович
12 квітня 2023
10.
Шкуренко Анастасія Володимирівна
12 квітня 2023
11.
Недільський Віталій Романович
12 квітня 2023
12.
Бардаш Лідія Олександрівна
12 квітня 2023
13.
Колесник Наталія Миколаївна
12 квітня 2023
14.
Пинтя Іван Георгійович
12 квітня 2023
15.
Чергінець Юрій Сергійович
12 квітня 2023
16.
Чумак-Ігнатуша Андрій Васильович
12 квітня 2023
17.
Гринюк Олена Ігорівна
12 квітня 2023
18.
Лега Катерина Миколаївна
12 квітня 2023
19.
Скорик Інна Вікторівна
11 квітня 2023
20.
Салюк Роман Володимирович
11 квітня 2023
21.
Гиренко Вікторія Іванівна
11 квітня 2023
22.
Натарова Анна Ігорівна
11 квітня 2023
23.
Федоренко Олександр Іванович
11 квітня 2023
24.
Редванська Альона Юріївна
11 квітня 2023
25.
Калинка Юлія Феофанівна
11 квітня 2023
26.
Денисенко Альона Ігорівна
11 квітня 2023
27.
Губіна Аліна Юріївна
11 квітня 2023
28.
Попович Анна Іванівна
11 квітня 2023
29.
Остащенко Ірина Володимирівна
11 квітня 2023
30.
Вежичанін Борис Борисович
11 квітня 2023
25296
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено