№22/181324-еп

Просимо не допустити передачу лісів громад акціонерному товариству! Новий законопроєкт про передачу лісів від народу до Акціонерного товариства – це великі втрати, як для місцевих бюджетів, так і для великої кількості лісівників комунальних лісогосподарських підприємств, які стануть безробітними.

Автор (ініціатор): Орлов Пилип Олександрович
Дата оприлюднення: 24 лютого 2023
Дата відповіді : 11 травня 2023
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/181324-еп
«Просимо не допустити передачу лісів
громад акціонерному товариству! Новий
законопроект про передачу лісів від
народу до Акціонерного товариства - це
великі втрати, як для місцевих
бюджетів, так і для великої кількості
лісівників комунальних
лісогосподарських підприємств, які
стануть безробітними», розміщену на
вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України
24.02.2023 громадянином П.Орловим

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України розміщено електронну петицію «Просимо не допустити передачу лісів громад акціонерному товариству! Новий законопроект про передачу лісів від народу до Акціонерного товариства - це великі втрати, як для місцевих бюджетів, так і для великої кількості лісівників комунальних лісогосподарських підприємств, які стануть безробітними», ініційовану громадянином П.Орловим. Названа петиція подана 24.02.2023 та зареєстрована за
№ 22/181324-еп. Її підтримали понад 25 тисяч громадян.
Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади і суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо опублікованого на офіційному вебсайті Державного агентства лісових ресурсів України проекту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».
Стосовно порушених у петиції питань зазначаю таке.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Крім того, стаття 85 Конституції України визначає, що виключно до
повноважень Верховної Ради України належить прийняття законів.
Законодавча процедура, зокрема порядок внесення та розгляду проектів законів парламентом, підготовка прийнятих законів до направлення на підпис Президенту України тощо, визначається Розділом IV Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861–VI «Про Регламент Верховної Ради України».
Слід зазначити, що лише після успішного проходження у сесійній залі
двох читань та прийняття законопроекту Верховною Радою України як закону Президентом України буде прийматися рішення щодо його підписання або повернення із вмотивованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.
Водночас Законом України «Про Кабінет Міністрів України»
передбачено, що Уряд забезпечує проведення політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки і природокористування, спрямовує і координує роботу міністерств й інших органів виконавчої влади, а також йому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Кабінетом Міністрів України (постанова від 07.09.2022 № 1003 «Деякі
питання реформування лісової галузі») на підставі пропозиції Державного агентства лісових ресурсів прийнято рішення щодо утворення державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» шляхом злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, з подальшим
перетворенням державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.
Державному агентству лісових ресурсів України доручено вжити заходів щодо збереження робочих місць працівників спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств та збереження обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та інших податків і зборів до місцевих бюджетів за місцезнаходженням об’єктів лісових відносин.
Крім того, з метою збереження лісового фонду України, належного
захисту і відтворення лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля Указом Президента України від 07.06.2021 № 228/2021 започатковано екологічну ініціативу «Масштабне залісення України», в рамках якої вже висаджено понад 300 мільйонів нових дерев (https://zelenakraina.gov.ua).
З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України
Д.Шмигаля із пропозицією опрацювати порушені в електронній петиції питання та вжити відповідних заходів реагування.
Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує
Кабінет Міністрів України.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 року № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі» запустила реформу лісової галузі України, зокрема утворення державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та приєднання до нього спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств. На виконання зазначеної постанови КМУ на офіційному вебсайті Державного агентства лісових ресурсів України опубліковано проєкт Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО).

Цей законопроект суперечить нормам Основного Закону України - Конституції України.

Всупереч ст.7, ст.13 Конституції України розробником законопроекту до об’єктів управління державної власності в лісовій галузі включено об’єкти, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст областей, тобто українського народу, а саме комунальні землі та ліси.

Всупереч вимогам частини першої статті 13 Конституції України законопроект позбавляє український народ, як власника природних ресурсів України, інтереси якого представляють територіальні громади, права володіти, користуватись та розпоряджатись майном.

Така законодавча ініціатива Державного агентства лісових ресурсів України нівелює саму ідею децентралізації влади, позбавляючи органи місцевого самоврядування права приймати участь у процесі реалізації державної політики у сфері лісових відносин, а місцеві бюджети - отримувати прибутки від провадження комунальними підприємствами лісогосподарської діяльності.

Запропонована передача лісів від народу державі – великі втрати, як для місцевих бюджетів так і для великої кількості лісівників комунальних лісогосподарських підприємств, які стануть безробітними.

Більш того, комунальні лісогосподарські підприємства виконують важливу соціальну функцію в межах територіальних громад, де вони здійснюють свою лісогосподарську діяльність.

Відповідно до частини 4 статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Статтею 41 Конституції України задекларовано право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Статтями 142, 143 Конституції України до матеріально - фінансової основи місцевого самоврядування відносять, зокрема, землю і природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, якими управляють територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.
Із змісту вищенаведених статей Конституції України випливає, що на конституційному рівні принципово відокремлено комунальну власність від державної власності. Комунальна власність не входить до складу державної, є самостійним об'єктом права власності, управління якою здійснює безпосередньо територіальна громада або створені нею органи.
(абзац п’ятий пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 липня 1998 року № 9-рп/1998)

Зважаючи на викладене просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу, зупинити передачу лісів до акціонерного товариства, не допустити ігнорування такого важливого інституту як право власності, встановлене і захищене Конституцією України, іншими законами України, яке є непорушним! Просимо Вас запобігти незаконному переходу власності в лісовій галузі від комунальної до державної, а саме: не допустити схвалення проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» в редакції, що запропонована на офіційному вебсайті Державного агентства лісових ресурсів України!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Сіталова Тетяна Олексіївна
05 квітня 2023
2.
Голодудко Володимир Анатолійович
05 квітня 2023
3.
Шин Катерина Антонівна
05 квітня 2023
4.
Жуковська Світлана Миколаївна
05 квітня 2023
5.
Толчинська Надія Миколаївна
05 квітня 2023
6.
Мінчук Андрій Романович
05 квітня 2023
7.
Ковальчук Наталія Ананіївна
05 квітня 2023
8.
Лендєл Анатолій Васильович
05 квітня 2023
9.
Зеленяк Мар'яна Андріївна
05 квітня 2023
10.
Добровольський Євгеній В'ячеславович
05 квітня 2023
11.
Піковець Катерина Василівна
05 квітня 2023
12.
Гадус Ольга Іванівна
05 квітня 2023
13.
Орищук Ганна Ігорівна
05 квітня 2023
14.
Компанієць Каріна Дмитрівна
05 квітня 2023
15.
Кохан Вікторія Володимирівна
05 квітня 2023
16.
Лабик Владислава Миколаївна
05 квітня 2023
17.
Ціцюра Оксана Романівна
05 квітня 2023
18.
Яворницька Катерина Миколаївна
05 квітня 2023
19.
Чаплій Марта Петрівна
05 квітня 2023
20.
Шолудько Станіслав Миколайович
05 квітня 2023
21.
Царькова Анна Юріївна
05 квітня 2023
22.
Ліскевич Валерія Сергіївна
05 квітня 2023
23.
Могилянець Михайло Юрійович
05 квітня 2023
24.
Погоржельська Ірина Володимирівна
05 квітня 2023
25.
Бутенко Євген Олександрович
05 квітня 2023
26.
Бреславський Микола Петрович
05 квітня 2023
27.
Криклива Вероніка Олегівна
05 квітня 2023
28.
Баб'як Юліана Тарасівна
05 квітня 2023
29.
Биковчук Оксана Володимирівна
05 квітня 2023
30.
Гунчак Ярина Ігорівна
05 квітня 2023
25974
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено