№22/018640-еп

Реалізувати право законодавчої ініціативи щодо ратифікації Верховною Радою України Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 10.12.2008 р.

Автор (ініціатор): Сенюта Ірина Ярославівна
Дата оприлюднення: 14 грудня 2015
19 жовтня 1973 р. Україна ратифікувала Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966) (далі – Пакт), а відтак, зобов’язалась утверджувати цінності цього міжнародного стандарту. У Пакті закріплено такі основоположні права людини як, зокрема, право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, право на працю, право на справедливі і сприятливі умови праці, право на створення профспілок та страйки, право на достатній життєвий рівень, право на освіту, право на соціальне забезпечення, у тому числі на страхування.
10 грудня 2008 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (далі – Протокол). Згідно із ч. 1 ст. 1 Протоколу, держава, яка ратифікувала Протокол, визнає компетенцію Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав (далі Комітет) отримувати та розглядати повідомлення. До компетенції Комітету належать, зокрема:
1) за результатами розгляду повідомлень, надсилати державі-учасниці Протоколу свої міркування та рекомендації щодо заявлених у повідомленні фактів (ст. 9);
2) якщо Комітет отримує достовірну інформацію, яка свідчить про серйозні або систематичні порушення державою-учасницею будь-якого з економічних, соціальних та культурних прав, закріплених у Пакті, Комітет може призначити одного або кількох своїх членів для проведення розслідування й термінового подання доповіді Комітетові. У тих випадках, коли це виправдано, і за згодою держави-учасниці, розслідування може включати відвідування її території тощо (ст. 11).
Крім того, з метою сприяння зміцненню національних потенціалів у галузі економічних, соціальних та культурних прав, у ч. 3 ст. 14 Протоколу передбачено створення цільового фонду для надання експертної й технічної допомоги державам-учасницям.
Зазначений Протокол Україна підписала 24.09.2009 р. проте до сьогодні вказаний Протокол так і не було ратифіковано, а це означає те, що Україна досі не дала згоду на обов’язковість для неї цього міжнародного договору. Ратифікація цього Протоколу дала б можливість громадянам України звертатись з індивідуальними або колективними повідомленнями до Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав у разі, якщо б вони вважали, що держава порушила якесь з економічних, соціальних та культурних прав, які передбачені Пактом. До кола країн, які ратифікували Протокол, належать, зокрема, Фінляндія, Італія, Іспанія, Португалія, Болівія, Еквадор, Аргентина, Франція, Бельгія, Уругвай.
Відповідно до ст. 102 Конституції України, Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Статтею 93 Конституції України Президент України наділений правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України здійснюється на підставі закону (ст. 85 Конституції України).
Враховуючи наведене, на підставі ст. 40 Конституції України, ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР, пп. 1, 2, 3, 9 Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, затвердженої Указом Президента України від 28.08.2015 р. №523/2015, -

прошу:

1. Реалізувати право законодавчої ініціативи, надане Президентові України, підготувати та внести до Верховної Ради України проект закону України щодо ратифікації Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 10.12.2008 р., з метою створення умов для ефективного забезпечення прав людини крізь призму нового міжнародного механізму.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Кебал Станислав Викторович
13 березня 2016
2.
Головачова Кристина Григорівна
05 березня 2016
3.
Пундор Андрій Зіновійович
29 січня 2016
4.
Монтегю Марина Володимирівна
07 січня 2016
5.
Шульган Оксана Йосипівна
04 січня 2016
6.
Апостолюк Олександр Миколайович
31 грудня 2015
7.
Оленин Іван Валерійович
30 грудня 2015
8.
Королюк Олександра Володимирівна
29 грудня 2015
9.
Штибель Василь Григорович
25 грудня 2015
10.
Карабін Тарас Богданович
25 грудня 2015
11.
Воронцова Катерина Олексіївна
25 грудня 2015
12.
Микитин Ірина Петрівна
25 грудня 2015
13.
Дячишин Ярина Валеріївна
25 грудня 2015
14.
Ленишин Соломія Вікторівна
25 грудня 2015
15.
Єлісєєва Ольга Анатоліївна
23 грудня 2015
16.
Дудка Олександр Миколайович
21 грудня 2015
17.
Ледвіжко Лідія Олександрівна
21 грудня 2015
18.
Баран Григорій Петрович
18 грудня 2015
19.
Махобей Катерина Михайлівна
18 грудня 2015
20.
Гуменна Надія Володимирівна
18 грудня 2015
21.
Калинюк Наталя Миколаївна
18 грудня 2015
22.
Боднар Василина Андріївна
18 грудня 2015
23.
Кузьо Михайло Васильович
17 грудня 2015
24.
Гладун Зіновій Степанович
17 грудня 2015
25.
Прудкий Олександр Михайлович
16 грудня 2015
26.
Макарова Надія Олегівна
16 грудня 2015
27.
Юрнюк Святослава Василівна
16 грудня 2015
28.
Мікусь Богдана Романівна
16 грудня 2015
29.
Галивец Николай Иванович
16 грудня 2015
30.
Городницька Божена Володимирівна
15 грудня 2015
54
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено