№22/189076-еп

Cтосовно критичної ситуації з приводу відтоку кадрового потенціалу із судової системи через вкрай низький рівень оплати праці найнижчої ланки державних службовців апаратів загальних місцевих та апеляційних судів, а саме секретарів судових засідань та помічників суддів.

Автор (ініціатор): Терещенко Яна Вікторівна
Дата оприлюднення: 10 квітня 2023
Ситуація, яка склалась щодо рівня фінансового забезпечення і оплати
праці найнижчої ланки державних службовців апаратів загальних місцевих та
апеляційних судів по всій державі є такою, що призводить до систематичного
та масового звільнення працівників, що порушує нормальне функціонування
судів.
Так, середня заробітна плата працівників апарату загального місцевого суду (категорія В) складає 7586,66 грн. (з відрахуванням податків отримують по факту 6107 грн.) При тому, що мінімальна заробітна плата, яку фактично отримують більшість працівників апаратів загальних
місцевих судів складає 5 250 грн. Враховуючи соціальний, сімейний та
матеріальний стан співробітників апаратів судів (наявність непрацездатних осіб,
малолітніх утриманців, статусу матері одиначки тощо) свідчить про фінансову
неможливість та неспроможність прожити на вказану заробітну плату.
Слід звернути увагу на те, що середня заробітна плата загальних
професій по Україні згідно даними Державної служби статистики у 2022 році становила 14 857
грн. У зв’язку з цим, секретарі судових засідань, помічники та інші
працівники апаратів загальних судів масово звільняються.
Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, у перспективі нікому буде
здійснювати фіксацію судового процесу, складати проекти процесуальних
документів та з повнотою віддачі, без альтруїзму, виконувати свої посадові обов'язки, що в свою чергу може призвести до неможливості провадження судочинства в державі.
Найбільш вразливими категоріями державних службовців апаратів
загальних місцевих та апеляційних судів до звільнення є секретарі судових
засідань. Розмір фактично отримуваної заробітної плати більшості секретарів
судових засідань у місцевих загальних судах становить 5200 – 6300 грн.
При цьому, для роботи на посаді секретаря судового засідання
вимагається наявність вищої юридичної освіти, поширюється ряд
обмежень та заборон передбачених законами України «Про державну службу»,
«Про запобігання корупції», а також законодавством у сфері судочинства, що в
сукупності з низьким рівнем оплати та широким спектром на ринку праці є вагомим аргументом для звільнення.
Ситуація з помічниками суддів та іншими службовцями апаратів
загальних місцевих та апеляційних судів з рівнем оплати праці аналогічно
критична.
Панування верховенства права у суспільстві забезпечується на сам перед
належним гарантуванням людині та громадянину права на справедливий суд та
незалежністю судової влади, як ключової умови реалізації цього права.
На міжнародному рівні доступ громадян до незалежного та справедливого
правосуддя гарантується Конвенціє про захист прав та основоположних свобод
(стаття 6) та Загальною декларацією з прав людини (статті 8), що реалізується
через можливість звернення до суду та захист прав людини у суді.
На національному рівні такий доступ до правосуддя гарантується
Конституцією України (статті 8, 32, 34, 55, 124 та 129), в силу дії якої права
людини захищаються судом, і кожний громадянин має право на захист
незалежним та справедливим судом.
Також зобов’язання щодо забезпечення доступу до правосуддя,
зміцнення судової влади та підвищення її ефективності держава Україна
взяла на себе перед Європейським співтовариством, що закріплено в статті
14 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована із заявою
Законом No 1678-VII від 16.09.2014.
Зобов’язання України перед світовою спільнотою щодо зміцнення
правосуддя постійно декларується в міжнародних документам.
Так зокрема, у пункті 17 Спільної заяви про особливе глобальне
партнерство між Україною та Японією від 21 березня 2023 року
зазначається, що «..лідери відзначили роль G7, включно з групою послів, у
сприянні координації в таких сферах, як судова реформа, правоохоронна
діяльність і боротьба з корупцією в Україні, що має стати основою надійного
та стабільного післявоєнного відновлення України.
Існування такого незалежного суду в державі можливе за наявності
створення відповідних гарантії незалежності судів – забезпечення належними
засобами мінімізації та усунення негативних впливів на суддів під час
відправлення ними правосуддя, спрямованих на ухвалення законного й
обґрунтованого рішення.
Конституційний Суд України у рішенні від 03 червня 2013 року No 3-рп/2013 зазначає, що незалежність, як складова конституційного статусу особи та її професійної діяльності визначена лише стосовно суддів і забезпечується, насамперед, державним фінансуванням та належними умовами для функціонування судів і діяльності суддів шляхом визначення у Державному
бюджеті України окремо видатків на утримання судів (частина перша статті 130);
Рівень оплати праці суддів та працівників суду на пряму впливає на
гарантії незалежності суду та забезпечення принципу верховенства права
(Рішення Конституційного суду України від 28 серпня 2020 рокуNo 10-р/2020).
На даний час на розгляді Верховної Ради України перебуває
законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" щодо врегулювання питання оплати праці працівників судів» номер 6311
від 16.11.2021, яким врегульовано проблему оплати праці працівників судів.
У зв’язку з цим, прохання до Президента України, визначити, як
невідкладний та підтримати в Парламенті законопроект «Про внесення змін до
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання питання
оплати праці працівників судів» номер 6311 від 16.11.2021, а також доручити
Кабінету Міністрів України вжити відповідних заходів щодо вирішення питання
з підвищенням заробітної плати, найнижчої ланки державних службовців апаратів
судів та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект
щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Патуляк Марія Степанівна
07 червня 2023
2.
Ковальчук Ярослав Іванович
06 червня 2023
3.
Грицишен Лілія Анатоліївна
06 червня 2023
4.
Боборико Катерина Вікторівна
06 червня 2023
5.
Кушнірук Тетяна Андріївна
06 червня 2023
6.
Мізіна Інна Олександрівна
06 червня 2023
7.
Кривенко Ірина Сергіївна
06 червня 2023
8.
Романенко Владислав Максимович
06 червня 2023
9.
Купріна Катерина Ігорівна
06 червня 2023
10.
Шешурак Андрій Васильович
06 червня 2023
11.
Босюк Ірина Федорівна
06 червня 2023
12.
Горбачевська Оксана Володимирівна
06 червня 2023
13.
Ляшко Віктор Миколайович
06 червня 2023
14.
Чуча Софія Олегівна
06 червня 2023
15.
Корнак Євген Дмитрович
06 червня 2023
16.
Язловецький Тарас Михайлович
06 червня 2023
17.
Ковальчук Ірина Василівна
06 червня 2023
18.
Ковальчук Андрій Ярославович
06 червня 2023
19.
Яковець Сергій Іванович
06 червня 2023
20.
Гладуш Данило Андрійович
06 червня 2023
21.
Кулик Інга Володимирівна
06 червня 2023
22.
Александрова Ліна Анатоліївна
06 червня 2023
23.
Герман Василь Миколайович
06 червня 2023
24.
Струк Романа Ярославівна
06 червня 2023
25.
Гриб Єва Сергіївна
06 червня 2023
26.
Романюк Вікторія Юріївна
06 червня 2023
27.
Ковальчук Олександра Юріївна
06 червня 2023
28.
Горовий Руслан Леонідович
06 червня 2023
29.
Зененко Алла Геннадіївна
06 червня 2023
30.
Філіпчук Даниіл Володимирович
06 червня 2023
19757
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 34 дні
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.