№22/201642-еп

Повернути землю студентам!

Автор (ініціатор): Вертелецький Олександр Олександрович
Дата оприлюднення: 09 серпня 2023
Дата відповіді : 01 листопада 2023
Відповідь Президента України на
електронну петицію № 22/201642-еп
«Повернути землю студентам!»,
розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента
України 09.08.2023 громадянином
О.Вертелецьким

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
«Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну
петицію «Повернути землю студентам!», яку підтримали понад 25 тисяч
громадян.
Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську
позицію.
Конституція України зобов'язує мене діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до положень Основного Закону Україна є правовою
державою (стаття 1), де визнається і діє принцип верховенства права
(стаття 8), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).
Згідно зі статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам
України та Кабінетові Міністрів України, а прийняття законів є виключно
визначеними Конституцією повноваженнями парламенту (пункт 3 частини
першої статті 85).
Глава держави відповідно до наданих частиною другою статті 94
Основного Закону України повноважень після отримання прийнятого
Верховною Радою України закону підписує його, беручи до виконання, та
офіційно оприлюднює або повертає із вмотивованими пропозиціями до
парламенту для повторного розгляду.
Прийнятий Верховною Радою України Закон України від 27 липня
2023 року № 3272-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності» (далі – Закон) за
результатами проведеної із залученням Кабінету Міністрів України та
Міністерства юстиції України експертизи підписано мною відповідно до
статті 94 Конституції України.
Вказаний Закон внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом
Міністрів України з метою підвищення ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення суб’єктами державного сектору
економіки. Законом вносяться зміни до Земельного, Водного й
Господарського кодексів України та низки законів України, зокрема «Про оренду землі», «Про управління об'єктами державної власності», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Зокрема, Законом передбачено, що земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності за рішенням
Кабінету Міністрів України можуть вилучатися з постійного користування
державних підприємств, установ, організацій без їхньої згоди та без згоди
органів (організацій), до сфери управління (відання) яких вони належать, і
передаватися у постійне користування іншим державним підприємствам. У
разі вилучення Кабінетом Міністрів України земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності, які належать
закладу освіти, установі, організації, підприємству системи освіти, що
перебуває у державній власності, на праві постійного користування, площа
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності,
які залишаються у такої юридичної особи після вилучення, не може становити
більше 100 гектарів.
У петиції порушено питання щодо можливих негативних наслідків у
сфері освіти та науки у зв’язку з прийняттям та реалізацією окремих норм
Закону.
Зокрема, наголошено на тому, що вилучення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які належать закладам освіти, установі,
організації, підприємству системи освіти, що перебуває у державній власності,
на праві постійного користування, унеможливить надання якісної освіти,
погіршить можливості для проведення наукової діяльності, досліджень тощо,
особливо закладами аграрного профілю.
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що
Уряд забезпечує здійснення внутрішньої політики держави, зокрема
державної політики у сферах освіти, науки і культури, здійснює в межах своїх
повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального
використання землі, а також має право законодавчої ініціативи.
З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України
Д.Шмигаля з пропозицією забезпечити опрацювання порушених в
електронній петиції питань та вжити відповідних заходів реагування.
Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує
Кабінет Міністрів України.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Вельмишановний Володимире Олександровичу!

27 липня 2023 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності» (реєстр. № 7588). У ньому закладені норми, які дозволять Кабінету Міністрів України без згоди колективів закладів освіти, їх органів управління вилучати землі сільськогосподарського призначення. Такий крок призведе до руйнації існуючих баз практик, знищить підготовку фахівців для сільськогосподарського виробництва.

Вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать закладам освіти, установі, організації, підприємству системи освіти, що перебуває у державній власності, на праві постійного користування, унеможливить надання якісної освіти, різко погіршить можливості для проведення наукової діяльності, досліджень тощо, особливо закладами аграрного профілю.

У законопроєкті закладені норми, які суперечать частині третій статті 22 Конституції України (при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод): порушено право на освіту осіб, які навчаються (стаття 53 Конституції України) та право на працю для наукових і науково-педагогічних працівників (стаття 43 Конституції України).

Окрім того, частиною 1 статті 80 Закону України «Про освіту» до майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належать: нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо. Частиною першою статті 70 Закону України «Про вищу освіту» також передбачено, що матеріально-технічна база закладів вищої освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності. Частиною другою цієї статті передбачено, що майно закріплюється за державним або комунальним закладом вищої освіти на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників закладу вищої освіти та вищого колегіального органу самоврядування закладу вищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством. А отже, майно закладів освіти (в тому числі земельні ділянки) є необхідною умовою для виконання покладених державою на заклади освіти своїх основних функцій і не може бути відчужене, вилучене, передане, а використовується для виконання статутних завдань.

Вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення також суперечить статті 2 Указу Президента від 16.06.1995 року №451 «Про положення про національний заклад (установу) України, яким заборонено передавати закріплене за національними закладами (установами) України майно.

На підставі вищевикладеного, шановний пане Президенте, звертаємося до Вас з проханням:

- накласти вето на прийнятий Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності» (реєстраційний №7588) в частині змін до статті 149 Земельного Кодексу України про вилучення Кабінетом Міністрів України земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які належать закладу освіти, установі, організації, підприємству системи освіти, що перебуває у державній власності, на праві постійного користування, площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які залишаються у такої юридичної особи після вилучення, не може становити більше 100 гектарів.

У разі невиконання цього прохання просимо подати до Верховної Ради України законопроект, як невідкладний, про виключення з частини другої статті 149 Земельного Кодексу України речення:

«У разі вилучення Кабінетом Міністрів України земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які належать закладу освіти, установі, організації, підприємству системи освіти, що перебуває у державній власності, на праві постійного користування, площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які залишаються у такої юридичної особи після вилучення, не може становити більше 100 гектарів.». Абзац третій викласти в наступній редакції: «Положення абзацу другого цієї частини не поширюються на вилучення Кабінетом Міністрів України земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності з постійного користування державних підприємств, установ, організацій Національної академії наук України, військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України на період дії воєнного стану в Україні або в відповідній окремій місцевості, а також на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку кадрів для сільськогосподарського виробництва.».
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Манькута Владислав Віталійович
03 жовтня 2023
2.
Александров Денис Сергійович
03 жовтня 2023
3.
Голік Станіслав Валентинович
03 жовтня 2023
4.
Гордійчук Ігор Ігорович
03 жовтня 2023
5.
Чечко В'ячеслав Леонідович
03 жовтня 2023
6.
Петриляк Ольга Андріївна
03 жовтня 2023
7.
Антонюк Богдан Сергійович
03 жовтня 2023
8.
Сінчук Максим Михайлович
03 жовтня 2023
9.
Кашука Дмитро Олегович
03 жовтня 2023
10.
Загурський Серафим Володимирович
03 жовтня 2023
11.
Єфімова Ганна Вікторівна
03 жовтня 2023
12.
Вознюк Олександр Анатолійович
03 жовтня 2023
13.
Славинський Павло Валерійович
03 жовтня 2023
14.
Пулик Каріна Віталіївна
03 жовтня 2023
15.
Іващенко Михайло Віталійович
03 жовтня 2023
16.
Очередько Тетяна Олегівна
03 жовтня 2023
17.
Горкіна Валерія Вікторівна
03 жовтня 2023
18.
Погребняк Маргарита Олександрівна
03 жовтня 2023
19.
Сердюк Дар'я Іванівна
03 жовтня 2023
20.
Гобиш Владислав Станіславович
03 жовтня 2023
21.
Світко Анастасія Валеріївна
03 жовтня 2023
22.
Крамаренко Ольга Володимирівна
03 жовтня 2023
23.
Фуканчик Галина Мирославівна
03 жовтня 2023
24.
Мишкова Наталія Володимирівна
03 жовтня 2023
25.
Глибовець Вадим Романович
03 жовтня 2023
26.
Косенков Василь Олегович
03 жовтня 2023
27.
Шевчук Валерія Валеріївна
03 жовтня 2023
28.
Шаповалов Богдан Юрійович
03 жовтня 2023
29.
Кузєв Олександр Іванович
03 жовтня 2023
30.
Чайка Олександр Сергійович
03 жовтня 2023
25009
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено