№22/204370-еп

Про ініціювання розроблення і подання до Верховної Ради України як невідкладного законопроєкту «Про децентралізацію і демократизацію адвокатського самоврядування в Україні, а також про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших законодавчих актів» та про створення для цього при Президентові України відповідної робочої групи

Автор (ініціатор): Гордов Микола Миколайович
Дата оприлюднення: 04 вересня 2023
Шановний Володимире Олександровичу!

Професійна адвокатська спільнота звертається до Вас з проханням якомога швидше ініціювати розроблення і подання до Верховної Ради України як невідкладного законопроєкту «Про децентралізацію і демократизацію адвокатського самоврядування в Україні, а також про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших законодавчих актів», для чого слід створити при Президентові України відповідну робочу групу.

Вказаним законопроєктом, мають бути вирішені нагальні проблемні питання щодо функціонування адвокатського самоврядування, для чого необхідно:

1) забезпечити організацію та проведення З’їзду адвокатів України, конференцій адвокатів регіонів з використанням сучасних online-технологій виключно на підставі норм закону та:
1.1) без прийняття для цього Національною асоціацією адвокатів України (далі – НААУ) / Радою адвокатів України (далі – РАУ) будь-яких рішень з питань їх організації і проведення;
1.2) шляхом гарантування на рівні закону кожному адвокату, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльності (не залежно від того, чи містяться відомості про нього в Єдиному реєстрі адвокатів України (далі – ЄРАУ), чи ні, а також незалежно від змісті таких відомостей) принаймні наступних прав:
1.2.1) бути присутнім на З’їзді адвокатів України, конференції адвокатів регіону;
1.2.2) голосувати з усіх питань порядку денного на З’їзді адвокатів України, конференції адвокатів регіону;
1.2.3) пропонувати до розгляду З’їздом адвокатів України, конференцією адвокатів регіону включення до їх порядку денного питань;
1.2.4) висувати кандидатуру адвоката (у тому числі самого себе) для обрання (призначення) на посади до РАУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, ревізійної комісії адвокатів регіону, а також на інші посади, повноваженням щодо обрання (призначення) на які законом наділено З’їзд адвокатів України, конференцію адвокатів регіону;
1.2.5) у межах відведеного часу для виступу оголосити під час засідання З’їзду адвокатів України, конференції адвокатів регіону свої міркування, що стосуються питань їх порядку денного;

2) унеможливити безпідставне порушення дисциплінарних справ та притягнення до дисциплінарної відповідальності принципових адвокатів з політичних міркувань, зокрема, з мотивів їх незгоди із політикою НААУ / РАУ;

3) унеможливити протиправне маніпулювання з боку НААУ / РАУ відомостями про адвокатів, що містяться в ЄРАУ, яке, зокрема, здійснюється шляхом:
3.1) затемнення в ЄРАУ персональних публічних профайлів адвокатів;
3.2) невідображення публічних відомостей про адвокатів на офіційному вебсайті НААУ в ЄРАУ, як того вимагає ч. 4 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
3.3) внесення недостовірних відомостей до персональних публічних профайлів адвокатів;

4) ліквідувати імперативність членства усіх адвокатів України в НААУ, що наразі відбувається незалежно від того, чи бажають вони бути членами такої організації, чи ні;

5) ліквідувати монополію Вищої школи адвокатури НААУ на організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації всіх адвокатів в Україні;

6) унеможливити здійснення імовірного протиправного тиску з боку окремих членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою адвокатури, на суддів усіх інстанцій у справах за позовами адвокатів проти НААУ / РАУ, інших форм адвокатського самоврядування;

7) запровадити створення альтернативних до НААУ професійних об’єднань адвокатів – саморегулівних організацій адвокатів, з одночасною зміною правового статусу НААУ на одну із таких саморегулівних організацій адвокатів;

8) запровадити на рівні закону чітких, прозорих, недискримінаційних вимог і процедури для набуття професійними об’єднаннями адвокатів правового статусу саморегулівних організацій адвокатів.

Необхідність запровадження вказаних змін до законодавства обумовлена, зокрема, наступним:

1) тотальною узурпацією влади у системі адвокатського самоврядування з боку НААУ / РАУ, яка робить неефективним таке самоврядування та руйнує незалежність української адвокатури вцілому;

2) численними зловживаннями з боку НААУ / РАУ наданими їм повноваженнями, зокрема: повторне винесення рішень РАУ щодо адвокатів, якими фактично обмежується / позбавляється права на заняття адвокатською діяльністю, після їх скасування судом; винесення рішень, які прямо суперечать закону; винесення рішень в умовах конфлікту інтересів;

3) імовірним особистим неправомірним збагаченням окремих осіб від НААУ / РАУ за рахунок адвокатів;

4) закінченням строку повноважень в РАУ та протиправним продовженням нею собі повноважень на період дії воєнного стану;

5) придушенням права адвокатів вільно висловлювати свої думки з правовими позиціями, які містять обґрунтовану критику щодо рішень, дій та бездіяльності НААУ / РАУ;

6) протиправним маніпулюванням з боку НААУ / РАУ відомостями про адвокатів, що містяться в ЄРАУ, яке, зокрема, здійснюється шляхом: затемнення в ЄРАУ персональних публічних профайлів адвокатів; невідображення публічних відомостей про адвокатів на офіційному вебсайті НААУ в ЄРАУ, як того вимагає ч. 4 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; внесення недостовірних відомостей до персональних публічних профайлів адвокатів;

7) безпідставним порушенням дисциплінарних справ та притягненням до дисциплінарної відповідальності принципових адвокатів з політичних міркувань, зокрема, з мотивів їх незгоди із політикою НААУ / РАУ;

8) встановленням протиправної монополії Вищої школи адвокатури НААУ на організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації всіх адвокатів в Україні;

9) здійснення імовірного протиправного тиску з боку окремих членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою адвокатури, на суддів усіх інстанцій у справах за позовами адвокатів проти НААУ / РАУ, інших форм адвокатського самоврядування.

Від ефективності функціонування адвокатського самоврядування напряму залежить впровадження та гарантування в Україні основних демократичних засад цивілізованого світу, що є особливо актуальним в умовах дії воєнного стану та у післявоєнний період, коли Україна переможе ворога.

А тому прийняття вказаного законопроєкту є вкрай необхідним саме зараз, а не у далекому майбутньому.

Адвокати з усієї України просять Вас, пане Президенте України, розглянути цю петицію та підтримати її повністю.

Слава Україні!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Любінецька Марія Ігорівна
04 грудня 2023
2.
Лимарь Ірина Григорівна
04 грудня 2023
3.
Горбачова Оксана Валеріївна
04 грудня 2023
4.
Кашура Кристина Олександрівна
04 грудня 2023
5.
Папуга Тетяна Олександрівна
04 грудня 2023
6.
Кізюн Яна Михайлівна
04 грудня 2023
7.
Полозун Юлія Валеріївна
04 грудня 2023
8.
Ярусевич-Радіца Анжела Ігорівна
04 грудня 2023
9.
Душкіна Любов Леонідівна
04 грудня 2023
10.
Гресь Юлія Олегівна
03 грудня 2023
11.
Волошин Наталія Михайлівна
03 грудня 2023
12.
Полєщук Єва Ігорівна
03 грудня 2023
13.
Білодід Юлія Миколаївна
03 грудня 2023
14.
Нікульшина Людмила Володимирівна
03 грудня 2023
15.
Карпенко Анна Юріївна
03 грудня 2023
16.
Богатько Ілона Іванівна
03 грудня 2023
17.
Полякова Марина Анатоліївна
03 грудня 2023
18.
Самаріна Наталія Петрівна
03 грудня 2023
19.
Макаренко Олена Олегівна
03 грудня 2023
20.
Яланська Юлія Юріївна
03 грудня 2023
21.
Міненко Оксана Вікторівна
03 грудня 2023
22.
Кибкало Анна Валеріївна
02 грудня 2023
23.
Завальна Вікторія Миколаївна
02 грудня 2023
24.
Гончарук Вікторія Валеріївна
02 грудня 2023
25.
Линів Марія Михайлівна
02 грудня 2023
26.
Корінець Наргіза Сехранівна
01 грудня 2023
27.
Мельниченко Олена Анатоліївна
01 грудня 2023
28.
Хрущ Віта Вікторівна
01 грудня 2023
29.
Павлікова Марина Ігорівна
01 грудня 2023
30.
Терзі Олександр Васильович
01 грудня 2023
1218
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено