№22/206940-еп

Петиція до Президента України щодо посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Автор (ініціатор): Феоктистова Наталія Валеріївна
Дата оприлюднення: 28 вересня 2023
Дата відповіді : 01 листопада 2023
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/206940-еп
"Петиція до Президента України щодо
посилення кримінальної та
адміністративної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами",
розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента
України

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
"Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента України 28 вересня 2023 року електронну
петицію Н.Феоктистової "Петиція до Президента України щодо посилення
кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з
тваринами", яку підписали понад 25 тисяч осіб.
За результатами розгляду електронної петиції інформую, що з метою
захисту від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з
ними, захисту їх природних прав та укріплення моральності й гуманності
суспільства діє Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
(далі – Закон).
Приписами статті 6 вказаного Закону передбачено, що виховання гуманного
ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та
екологічного виховання громадян, що забезпечується шляхом викладання курсів
з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних
закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.
За порушення вимог цього Закону винні особи несуть кримінальну,
адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з законом.
Також з метою впровадження європейських гуманних цінностей та
стандартів стосовно тварин 15 липня 2021 року прийнято Закон України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері
охорони тваринного та рослинного світу", яким, зокрема, посилено кримінальну
та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Наразі адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з
тваринами (у тому числі з безпритульними) встановлено статтею 89 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, якою, залежно від складу
адміністративного правопорушення, передбачено накладення на
правопорушника штрафу в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Статтею 299 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, у тому числі
безпритульними, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи
загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи
корисливих мотивів, а також пропаганду, публічні заклики до вчинення дій, що
мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із
закликами до вчинення таких дій, та визначено покарання за такі дії у виді
обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини (частина перша). Ті самі дії, вчинені у
присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються позбавленням волі на
строк від 3 до 5 років з конфіскацією тварини (частина друга). Частини третя і
четверта статті 299 Кримінального кодексу України за вчинення особливо
кваліфікованих видів цього злочину встановлюють покарання у виді
позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.
Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено, що
адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі
додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання
вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими
особами (стаття 23).
При цьому згідно з Кримінальним кодексом України покарання є заходом
примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи,
визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в
передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого та має на меті не
тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових
кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами
(частини перша та друга статті 50); особі, яка вчинила кримінальне
правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її
виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень
(частина друга статті 65).
Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що: в законодавчому
внормуванні відносин із притягнення особи до адміністративної або
кримінальної відповідальності обов'язково має бути дотриманий конституційний
принцип індивідуалізації юридичної відповідальності; принцип індивідуалізації
юридичної відповідальності у процедурі притягнення особи до адміністративної
відповідальності має виявлятись не лише в притягненні до відповідальності
особи, винної у вчиненні правопорушення, а й у призначенні їй виду та розміру
покарання з обов'язковим урахуванням характеру вчиненого протиправного
діяння, форми вини, характеристики цієї особи, можливості відшкодування
заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом'якшують або обтяжують
відповідальність (абзац другий підпункту 4.3 пункту 4, абзац другий підпункту
3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 15.06.2022 № 4-р(ІІ)/2022);
унормовуючи порядок притягнення особи до юридичної відповідальності,
законодавець має виходити також із рекомендацій, які містяться в Мінімальних
стандартних правилах стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням
(Токійські правила) (Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних
Націй 45/110 від 14 грудня 1990 року): поряд з іншими обставинами мають бути
враховані, зокрема, характер і ступінь тяжкості правопорушення, відомості про
особу правопорушника, а також інтереси захисту суспільства тощо (пункт 2.3);
за міжнародними рекомендаціями щодо застосування такого виду покарання
(стягнення), як штраф, потрібно враховувати насамперед його адекватність
матеріальному стану особи, яку притягають до юридичної відповідальності;
законодавець має визначити співмірну міру адміністративної відповідальності
для досягнення легітимної мети, а суди – забезпечувати індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи (абзац шостий підпункту 2.3,
абзац четвертий підпункту 2.4 пункту 2 Рішення від 12.10.2022 № 8-р(І)/2022).
Ураховуючи викладене, вид і розмір адміністративного стягнення,
визначені статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
також види та міра кримінального покарання, встановлені у санкціях статті 299
Кримінального кодексу України, за жорстоке поводження з тваринами
узгоджуються з завданнями, визначеними Кодексом України про
адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.
Крім того, інформую, що в парламенті на розгляді перебуває низка
законопроєктів, якими, зокрема, пропонується встановити адміністративну
відповідальність за порушення заборони, встановленої законодавством, на
використання тварин у видовищних заходах із залученням тварин, посилити
адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами,
порушення правил тримання собак та котів, виконання міжнародних зобов'язань
із захисту диких тварин тощо (реєстр. №№ 3796, 5409, 5342, 5697).
Стаття 85 Конституції України визначає, що виключно до повноважень
Верховної Ради України належить прийняття законів. Законодавча процедура,
зокрема порядок внесення та розгляду проєктів законів парламентом, підготовка
прийнятих законів до направлення на підпис Президенту України тощо,
визначається Розділом IV Регламенту Верховної Ради України, затвердженого
Законом України від 10.02.2010 № 1861–VI.
При цьому Президент України відповідно до наданих частиною другою
статті 94 Конституції України повноважень після отримання прийнятого
Верховною Радою України закону підписує його, беручи до виконання, та
офіційно оприлюднює або повертає із вмотивованими пропозиціями до
парламенту для повторного розгляду.
Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції
направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання
відповідних законопроєктів.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Шановний Пане Президенте України,

Ми, громадяни України та прихильники захисту прав тварин, звертаємося до Вас з петицією, щоб внести важливі зміни до законодавства України щодо кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

На сьогоднішній день законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді статті 299 Кримінального кодексу України та 89 статтю Адміністративного Кодексу України. Однак, ці положення фактично не застосовуються з огляду на постійні відмови правоохоронними органами у порушенні кримінальних або адміністративних справ. Необхідно порівняти відповідальність за навмисне вбивство тварин до відповідальності за навмисне вбивство людини. Завдання побоїв, каліцтва, фізичного болю, залишення тварин напризволяще, зґвалтування або вчинення інших насильницьких дій має нести більш суворе покарання. З цієї причини ми закликаємо Вас, шановний Пане Президенте, прийняти наступні заходи:

1.Включення в обов'язкову шкільну програму навчання про неприпустимість жорстокого поводження з тваринами та рівність їхнього життя з життям людини. Інформування дітей про кримінальну відповідальність за порушення цього закону та важливість життя тварин в нашому суспільстві.

2. Сума штрафу за навмисне або випадкове тілесне ушкодження, завдання побоїв, каліцтва, фізичного болю, залишення тварин напризволяще, зґвалтування або вчинення інших насильницьких дій немає залежати від віку осіб та рівня їх прибутку. Зараз це від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це передбачено у 89 статті Адміністративного Кодексу України), але якщо взяти статистику, то такі штрафи ніколи не призначають, а зазвичай вони становлять від 3400 грн до 5100 грн. Тому мінімальний штраф повинен бути від 268400 тисяч (без привʼязки до рівня доходів та неоподатковуваних мінімумів громадян). Або взагалі прибрати 89 статтю з Адміністративного Кодексу України і додати підпункти до статті 299 Кримінального Кодексу України. Так будь-який злочин проти тварин буде в статусі кримінального і правоохоронні органи будуть змушені діяти ВИКЛЮЧНО відповідно до Кримінального Кодексу України і можливості уникнути покарання через сплату дрібних сум буде неможливо.

3. Посилити кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, встановивши позбавлення волі на строк від 6 до 15 років за навмисне вбивство тварини (частина 1 статті 299 ККУ)

4.Посилити санкції частини 2 статті 299 ККУ та встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

5. Посилити санкції частини 3 статті 299 ККУ та встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

6. Посилити санкції частини 4 статті 299 ККУ та встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років.


Обгрунтування до посилення кримінальної відповідальності :

Тварини є нашими співмешканцями і заслуговують нашу повагу та захист. Посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження є важливим кроком для забезпечення їх прав.

Підвищення санкцій та відповідальності за жорстоке поводження може допомогти запобігти знущанню над тваринами та відлякувати потенційних злочинців. Воно також сприяє формуванню культури поваги до тварин.

Багато країн у світі вже вживають заходів для посилення кримінальної відповідальності за знущання над тваринами та навмисне вбивство. Україна повинна дотримуватися міжнародних стандартів з цього питання та внести необхідні зміни у законодавство.

Дослідження показують, що люди, які здатні на жорстоке поводження з тваринами, можуть також стати загрозою для людей. Посилення кримінальної відповідальності за такі дії може сприяти зменшенню насильства взагалі.

Зміни в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами відображають справедливість та волю громадян.

Посилення кримінальної відповідальності за жорстокість створить більше мотивації для правоохоронних органів притягати до відповідальності осіб, які вчиняють злочини проти тварин.

Обгрунтування, щодо включення в обов'язкову шкільну програму навчання про неприпустимість жорстокого поводження з тваринами та рівність їхнього життя з життям людини

Навчання молодого покоління про права та добробут тварин є важливою складовою виховання громадян, які розуміють цінність кожної живої істоти. Це допоможе формувати гуманні цінності серед людей.

Запобігання насильству: Дослідження показують, що особи, які проявляють насильство відносно тварин, можуть стати загрозою для інших людей. Навчання дітей про повагу до тварин може сприяти зменшенню насильства в суспільстві.

Виховання відповідальних громадян: Освіта про захист тварин вчить молодь про відповідальність перед тваринами та природою. Вона розвиває навички та відповідальність, які стануть корисними в їхньому майбутньому житті.

Підвищення обізнаності: Навчання про тварин допоможе учням розуміти їхні потреби, біологію, інстинкти та взаємозв'язки з природою. Це зробити їх більш обізнаними громадянами та сприятиме створенню більш гуманного та збалансованого суспільства.

Підтримка прав тварин: Включення цього предмету до шкільної програми підтримає ідею, що тварини мають право на захист та гідність, а також сприяє впровадженню законодавчих змін на користь тварин.

Відповідність світовим стандартам: Багато країн світу вже включили навчання про захист тварин до шкільних програм. Україна повинна відповідати світовим стандартам у цьому питанні.

Попередження жорстокості: Освіта щодо неприпустимості жорстокого поводження з тваринами допомагає попередити вчинення жорстоких актів над тваринами.

Обгрунтування, щодо збільшення штрафу за насильство над тваринами, незалежно від віку та доходів осіб.

Запобігання насильству: Високий штраф може відлякувати осіб від прояву насильства взагалі, надаючи страх перед можливими наслідками.

Збільшення штрафу до значної суми демонструє важливість захисту прав та добробуту всіх живих істот, незалежно від віку чи доходів порушників. Це підкреслює рівність та неупередженість закону перед усіма громадянами України та тваринами.

Зміни у сумах штрафів можуть допомогти відповісти на вимоги та стандарти міжнародної спільноти щодо захисту тварин та боротьби з жорстокістю.

Суворіші штрафи можуть запобігти повторним випадкам жорстокості з боку осіб, які вже порушили закон щодо тварин.

Збільшення штрафу вказує на важливість захисту тварин та покарання порушників у відображенні цінностей громадян.

Включення підпунктів про тварин у 299 статтю Кримінального Кодексу України може забезпечити більшу ефективність в розгляді і покаранні злочинів проти тварин.

Наша пропозиція підтримує принципи справедливості та безпеки як для тварин, так і для суспільства в цілому.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Наметченюк Любов Анатоліївна
05 жовтня 2023
2.
Погребняк Олена Василівна
05 жовтня 2023
3.
Савченко Марія Віталіївна
05 жовтня 2023
4.
Хитрий Андрій Олегович
05 жовтня 2023
5.
Хоанг Тхі Тху Тхю N/a
05 жовтня 2023
6.
Ємченко Тетяна Анатоліївна
05 жовтня 2023
7.
Колташ Діана Дмитрівна
05 жовтня 2023
8.
Чагарна Марина Олександрівна
05 жовтня 2023
9.
Севрюкова Євгенія Володимирівна
05 жовтня 2023
10.
Солодовник Олена Олександрівна
05 жовтня 2023
11.
Кисельова Тетяна Василівна
05 жовтня 2023
12.
Козлова Ольга Вікторівна
05 жовтня 2023
13.
Малюга Арсен Романович
05 жовтня 2023
14.
Шкарлатюк Катерина Сергіївна
05 жовтня 2023
15.
Перебийніс Ірина Петрівна
05 жовтня 2023
16.
Кириленко Анна Віталіївна
05 жовтня 2023
17.
Ситнік Марія Іванівна
05 жовтня 2023
18.
Єгорова Ганна Петрівна
05 жовтня 2023
19.
Некрасова Дарія Олександрівна
05 жовтня 2023
20.
Гайдук Марина Володимирівна
05 жовтня 2023
21.
Столярчук Юлія Ярославівна
05 жовтня 2023
22.
Гнатюк Аліна Андріївна
05 жовтня 2023
23.
Вишенська Олена Володимирівна
05 жовтня 2023
24.
Дмитришина Тетяна Олександрівна
05 жовтня 2023
25.
Платонова Анна Сергіївна
05 жовтня 2023
26.
Кононенко Вікторія Іванівна
05 жовтня 2023
27.
Салман Арта Джасімовна
05 жовтня 2023
28.
Спатар Ганна Петрівна
05 жовтня 2023
29.
Фурман Віра Дмитрівна
05 жовтня 2023
30.
Кучінська Юлія Юріївна
05 жовтня 2023
25432
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено