№22/022440-еп

Щодо припинення практики призупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб на підставі "списків СБУ", а також зупинення виплати соціальних допомог і пенсій

Автор (ініціатор): Дворецька Олександра Миколаївна
Дата оприлюднення: 22 березня 2016
Шановний пане Президенте України!

Ми, внутрішньо переміщені особи, представники громадських організацій, які надають допомогу та опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб, журналісти та волонтери, вимагаємо:

1. Негайно припинити практику зупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб на підставі даних, наданих СБУ та Державною прикордонною службою України;
2. Створити Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб (до 31.05.16) і затвердити Положення про неї;
3. Встановити прозорі, чіткі правила підтвердження інформації, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання або виїхала на постійне місце проживання за кордон.
4. Зобов’язати структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повідомляти внутрішньо переміщеним особам про рішення про скасування дії довідки, прийняті керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання таких осіб, в порядку передбаченому Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" із зазначенням причин та підстав відповідного скасування;
5. Розробити механізм отримання пенсійних виплат громадянам України, які залишаються проживати в зоні конфлікту - на тимчасово непідконтрольних український владі територіях та виконання позитивних зобов’язань держави по відношенню до своїх громадян.
6. Провести парламентські слухання з питань соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та пенсій мешканцям тимчасово непідконтрольних територій не пізніше 31 травня 2016 р.

Обґрунтування вимог:

З кінця лютого 2016 р. місцеві управління праці та соціального захисту населення (далі – УПСЗН) почали масово знімати внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) з обліку.

Ця процедура відбувається на підставі неопублікованих (а відтак неофіційних) розпоряджень Міністерства соціальної політики України, відповідно до списків, складених Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України, та призводить до припинення усіх соціальних виплат і навіть пенсій.

За інформацією високо посадовців, до списків потрапили ВПО, які, начебто, проживають на тимчасово непідконтрольній території України, і відповідно не мають права на довідку переселенця та отримувати адресну грошову допомогу від української держави. За словами представників державних органів, кожен, хто потрапив до списку, буде знятий з обліку ВПО, а його соцвиплати будуть призупинені.

У Мінсоцполітики заявляють, що ВПО можуть особисто звернутися до УПСЗН, в якому вони зареєстровані, щоб підтвердити місце свого проживання на підконтрольній Україні території, після чого виплати їм буде відновлено.

Водночас, за результатами моніторингу, який проводять громадські організації в різних регіонах України, виявилося, що до " списків СБУ", як їх прозвали самі переселенці, потрапило багато внутрішньо переміщених осіб, які після переміщення постійно проживають за місцем реєстрації на підконтрольній Україні території (серед них є вразливі категорії громадян, життя та добробут яких залежить від соціальних виплат). Більш того, в деяких районних УПСЗН підтвердили, що до списку потрапили всі зареєстровані у них переселенці.

Місцеві органи влади не мають законних підстав, порядків та чітких інструкцій щодо проведення перевірок і відновлення "призупинених" соціальних виплат та пенсій. Це може призвести до блокування адресної допомоги ВПО та інших виплат на невизначений час, навіть коли місце проживання їх власників на українській території буде підтверджене.

На жаль, жоден державний орган влади не інформує ВПО про те, що вони потрапили до списку, а також до яких наслідків це призведе. Через брак інформації десятки тисяч ВПО щоденно телефонують на «гарячі лінії» Уряду, Мінсоцполітики та вистоюють величезні черги до УПСЗН. Вже зафіксовано декілька випадків інсультів у людей похилого віку, що є прямими наслідками того, що сталося. Попри заяви Міністерства соцполітики, на місцях для "відновлення" статусу ВПО не завжди є достатнім прийти особисто - управління соцзахисту незаконно вимагають довідки з ЖЕКів, довідки з роботи, свідчення сусідів чи господарів квартир.

Тим часом, Пенсійний фонд України (далі – ПФ), що підпорядковується безпосередньо Кабінету Міністрів України через Мінсоцполітики пішов ще далі, зупинивши виплату пенсій усім переселенцям, незалежно від наявності чи відсутності їх імен в "списках СБУ", в п’яти областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській. Водночас, враховуючи відсутність будь-яких офіційних пояснень ПФ щодо географії та правових підстав такого "призупинення", не виключено, що переселенці-пенсіонери, зареєстровані в інших областях України, можуть також не одержати належні їм пенсійні виплати.

4 березня 2016 на офіційному сайті ПФ з’явилося повідомлення, згідно з яким для відновлення "тимчасово призупинених пенсій" ВПО-пенсіонерам необхідно особисто прибути до органу Пенсійного фонду, де він перебуває на обліку як одержувач пенсії, пред’явити паспорт і довідку про взяття на облік ВПО та подати заяву про поновлення виплати пенсій. В повідомленні також йдеться, що після одержання такої заяви відповідний орган ПФ перевірить дійсність довідки про взяття на облік ВПО (чи не значиться заявник в "списках СБУ") після чого виплати пенсії заявникові буде відновлено з дати її припинення. В той же час, в повідомленні не вказано, в який термін має бути проведена перевірка та поновлення пенсій.

Громадські організації, які опікуються правами внутрішньо переміщених осіб вважають такі дії Мінсоцполітики та інших органів влади, залучених до призупинення необхідних для виживання ВПО соціальних та пенсійних виплат, незаконними та такими, що суперечать Конституції і законам України

По-перше, в законодавстві не існує процедури "призупинення" дії довідок ВПО, а отже відповідні дії УПСЗН та розпорядження чи доручення Мінсоцполітики є протизаконними.

По-друге, виключний перелік підстав, у зв’язку з якими може бути скасована довідка наведений у частині першій статті 12 Закону, а це: (1) подання заяви про відмову від довідки; (2) скоєння злочину згідно з переліком, наведеним в пункті 2 частини першої статті 12; (3) повернення до покинутого місця проживання; (4) виїзд на постійне місце проживання за кордон; (5) подання завідомо недостовірних відомостей.

Окрім того, в цій же статті Закону прямо визначено, що рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Далі стаття 12 визначає виключний перелік джерел інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання. Такими джерелами можуть бути виключно: (1) дані, отримані з відповідних державних реєстрів; (2) дані, отримані в результаті обміну інформацією УПСЗНів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; (3) дані, отримані в результаті обміну інформацією УПСЗНів з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам відповідно до статті 16 цього Закону.

Оскільки Служба безпеки України не є розпорядником жодного з державних реєстрів відносно внутрішньо переміщених осіб України, не є органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування; не є юридичною особою, яка надає допомогу ВПО, такі дії як Служби безпеки, так і Міністерства соціальної політики очевидно суперечать Закону.

Окрім того, вважаємо за доцільне нагадати, що постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції", призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509. Таким чином, окрім прямого порушення законодавства України, Міністерство соціальної політики подібними "списочними перевірками" і масовими виключеннями переселенців із бази фактично позбавляє їх всіх соціальних виплат, пенсій, інших передбачених законом виплат, які передбачені для них Законами України, не пов’язані із фактом вимушеного внутрішнього переміщення і, що є найбільш критичним для людей, дуже часто є їх єдиним джерелом доходів. Це в свою чергу, є грубим порушенням статті 46 Конституції України, яка гарантує громадянам України право на соціальний захист та достатній життєвий рівень, а також міжнародних норм, в тому числі Керівних принципів ООН щодо внутрішнього переміщення всередині країни. Тож Міністерство соціальної політики України фактично від імені держави України відмовляється від своїх позитивних обов’язків перед громадянами своєї держави, що є порушенням норм міжнародного права и злочином проти свого народу.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гадаєва Ірина Олександрівна
22 червня 2016
2.
Никифоров Володимир Ілліч
22 червня 2016
3.
Гаврилиця Дар'я Миколаївна
17 червня 2016
4.
Мицик Світлана Анатоліївна
15 червня 2016
5.
Шевчук Дмитро Сергійович
07 червня 2016
6.
Лишенюк Світлана Адамівна
06 червня 2016
7.
Безкровна Олена Олександрівна
27 травня 2016
8.
Хомяков Роман Сергійович
24 травня 2016
9.
Кравченко Сергій Володимирович
22 травня 2016
10.
Воробйов Дмитро Григорович
13 травня 2016
11.
Красовський Руслан Юрійович
01 травня 2016
12.
Колядінцев Михайло Анатолійович
29 квітня 2016
13.
Малига Микола Вадимович
28 квітня 2016
14.
Гайдук Надія Валеріївна
23 квітня 2016
15.
Шпирна Віта Вікторівна
23 квітня 2016
16.
Воєводіна Ірина Вікторівна
22 квітня 2016
17.
Меланич Вячеслав Кіндратович
21 квітня 2016
18.
Мохнач Ганна Миколаївна
20 квітня 2016
19.
Степанов Олексій Петрович
20 квітня 2016
20.
Омельченко Олена Вячеславівна
20 квітня 2016
21.
Петренко Ірина Олександрівна
18 квітня 2016
22.
Харламова Ірина Германівна
15 квітня 2016
23.
Блощицький Василь Петрович
15 квітня 2016
24.
Носовец Микола Федорович
15 квітня 2016
25.
Єльніков Іван Михайлович
15 квітня 2016
26.
Кузнецова Анна Вадимівна
14 квітня 2016
27.
Попова Неллі Миколаївна
14 квітня 2016
28.
Цьова Ольга Іванівна
14 квітня 2016
29.
Балашенко Анастасія Миколаївна
14 квітня 2016
30.
Мішин Кирил Миколайович
14 квітня 2016
344
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено