№22/023723-еп

Вимагаємо привести тарифи на природний газ до економічно обґрунтованого рівня!

Автор (ініціатор): Гришин Ярослав Володимирович
Дата оприлюднення: 10 травня 2016
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ

Шановний Петро Олексійовичу!

Звертаємось до Вас з питанням, яке турбує кожного українця, та вирішення якого є надзвичайно важливим в ситуації, що склалась на території нашої держави на сьогоднішній день.

Наразі, країна знаходиться у кризовому становищі, в 2015 році економічна ситуація була досить складною. Люди скаржилися на зниження рівня життя. Тарифи на газ, тепло і світло для населення підвищили аби отримати транші від МВФ. Курс гривні стрімко падав. Чимало банків закривалося. Реформи затягувалися. Існувала загроза дефолту, але її вдалося уникнути після реструктуризації боргів. В результаті чого, частка українців, задоволених рівнем життя, стрімко скорочується, зростає рівень соціальної напруги серед населення.

Проте, незважаючи на несприятливі прогнози міжнародних та українських аналітиків, новостворений український Уряд 27 квітня 2016 року збільшив фінансове навантаження на українців, прийнявши Постанову №315 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758».

Зазначеною постановою Кабінет Міністрів України встановив нові тарифи на природний газ для населення та виробників теплової енергії. В результаті прийняття зазначеної постанови значно збільшилась вартість газу для виробників теплової енергії, що беззаперечно знайде відображення в тарифах на теплову енергію в опалювальний період.

Вартість 1000 куб.м. газу для виробників теплової енергії, встановлена постановою Кабінету Міністрів України №758 від 01 жовтня 2015 року Вартість 1000 куб м. газу для виробників теплової енергії, встановлена постановою Кабінету Міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року
виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до магістральних газопроводів 1 843,28 грн. 4942,00 грн.
виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії 1 770,74 грн. 4942,00 грн.
виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до магістральних газопроводів 2338,14 грн. 2471,00 грн.
виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії 2265,59 грн. 2471,00 грн.

Звертаю Вашу увагу на те, що вартість газу для виробників теплової енергії зазначена без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, а також податків та зборів, що включаються до вартості природного газу, відповідно до Податкового кодексу України, а отже ціна пропорційно збільшиться на розмір неврахованих платежів.

Минулий опалювальний період став показовим, та підтвердив неспроможність населення, за такого рівня доходів (мінімальна заробітна плата 1378,00грн, з 01.05.2016 року – 1450,00 грн.) сплачувати кабальні тарифи за комунальні послуги.

Преважна більшість теплопостачальників використовує природний газ у якості палива. Питома вага витрат на паливо (природний газ) у структурі середньозваженого тарифу на теплову енергію для потреб населення складає близько 75 %, а частка вартості теплової енергії у структурі собівартості послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води складає, відповідно, близько 98 % та 83 %. Аналогічно у структурі середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) – відповідно, близько 87 % та 88 %, а частка вартості теплової енергії у структурі собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води для зазначених категорій споживачів складає близько 93 %.

Тобто вагомою складовою в тарифі на теплову електроенергію є ціна на паливо (природний газ), з огляду на те, що в результаті прийняття Постанови КМУ № 315 ціна на природний газ збільшилась втричі, беззаперечним є факт подальшого зростання ціни на теплову енергію для населення. На сьогоднішній день це знайшло своє відображення в Постанові НКРЕКП від 05 травня 2016 року, відповідно до якої тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення підвищено на 75-90% з 1 липня 2016 року.

Таким чином, приведення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які забезпечують споживачів життєво необхідними послугами.

Враховуючи вищевикладене, звертаємось до Вас як до гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина з наступним проханням.

Згідно зі ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси (в тому числі природний газ), які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Однак закон (в даному випадку Постанова Кабінету міністрів України № 315 від 27.04.2016 року) встановлює кабальні умови для суб’єкта права власності – Українського народу, підвищуючи ціну на газ втричі, при цьому ігноруючи основоположні принципи, встановлені Конституцією України. Хоча зазначеною постановою і підвищено ціну на газ для виробників теплової енергії, кінцевим користувачем цих послуг є населення України, яке нестиме значні матеріальні витрати при сплаті тарифів за житлово-комунальні послуги.

Крім того, дана постанова носить характер регуляторного акту, та мала пройти певну процедуру, яка в даному випадку дотримана не була. А саме, вказана постанова не була опублікована, або в будь-який інший спосіб оприлюднена до моменту її прийняття. Відтак, громадяни України, були позбавлені можливості надати свої пропозиції та зауваження до проекту постанови, що свідчить про порушення Кабінетом Міністрів України ст.ст. 6, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в частині обов'язку забезпечити обов'язкове оприлюднення проекту регуляторного акту.

Частиною 1 ст. 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» імперативно визначено, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений; проект регуляторного акта не був поданий на погодження із уповноваженим органом; щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні.

Таким чином Постанова Кабінету Міністрів України №315 від 27.04.2016 року порушує охоронюваний законом інтерес на право використання природних ресурсів.

В своєму рішенні від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 Конституційний Суд України розтлумачив, що «охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо неопосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Відповідно до ст. 106 Конституції України, Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Враховуючи вищевикладене,

П Р О С И М О:

1. Зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України №315 від 27.04.2016 року.
2. Привести тарифи на природний газ для населення та виробників теплової енергії до економічно обґрунтованого рівня.
3. Надати економічне обґрунтування встановленим тарифам.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Муратов Дмитро Валерійович
10 серпня 2016
2.
Гальчанська Інеса Григорівна
10 серпня 2016
3.
Дейниченко Віталій Олександрович
09 серпня 2016
4.
Басун Геннадій Михайлович
09 серпня 2016
5.
Вінарський Олександр Андрійович
09 серпня 2016
6.
Сімонова Марина Георгіївна
09 серпня 2016
7.
Поліщук Валентина Костянтинівна
09 серпня 2016
8.
Малишова Дарія Олександрівна
09 серпня 2016
9.
Міснянко Альона Михайлівна
08 серпня 2016
10.
Горлінський Олександр Вікторович
07 серпня 2016
11.
Шаранов Андрій Сергійович
05 серпня 2016
12.
Погребний Володимир Миколайович
05 серпня 2016
13.
Бабак Максим Андрійович
05 серпня 2016
14.
Кострицький Олександр Вікторович
05 серпня 2016
15.
Лопаткін Максим Григорович
05 серпня 2016
16.
Король Ярослав Романович
05 серпня 2016
17.
Лавровський Денис Віталійович
04 серпня 2016
18.
Данілов В'ячеслав Володимирович
04 серпня 2016
19.
Щербань Микола Миколайович
04 серпня 2016
20.
Сорока Ігор Іванович
04 серпня 2016
21.
Штефан Сергій Вікторович
04 серпня 2016
22.
Ющенко Віталій Віталійович
04 серпня 2016
23.
Присяжний Антон Дмитрович
03 серпня 2016
24.
Баранова Ірина Миколаївна
03 серпня 2016
25.
Шевченко Вікторія Ігорівна
03 серпня 2016
26.
Туркевич Юрій Вікторович
03 серпня 2016
27.
Роздобудько Олександр Володимирович
03 серпня 2016
28.
Споденейко Наталія Ігорівна
02 серпня 2016
29.
Шеїна Зінаїда Дмитрівна
01 серпня 2016
30.
Малиш Людмила Вікторівна
01 серпня 2016
1232
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено