№22/040282-еп

Вимагаємо від Президента України, забезпечення в Україні Конституційних прав людей на свою власність і прав на володіння, користування і розпорядження своєю власністю розміщеною на вкладах в Державному ощадному банку України до Всесвітнього дня заощаджень 31 жовтня 2017

Автор (ініціатор): Козіна Олена Леонідівна
Дата оприлюднення: 17 жовтня 2017
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Право людини на свою приватну власність і право людини на володіння, користування і розпорядження своєю власністю гарантоване Основним Законом України «Конституцією України». Це право не може бути скасоване і порушене, воно визначене Конституцією України як основне невідчужуване і непорушне Конституційне право людини.
Високопосадовці Уряду 25 років безвідповідально і бездумно (або навмисно і цілеспрямовано) порушують основні невідчужувані і непорушні Конституційні права людини і не вживають ніяких заходів для відновлення і повернення заощаджень вкладникам Державного ощадного банку України, які свої заощадження внесли в Ощадний банк України до1995 року іншими грошима (до 1992 року рублями колишнього СРСР і протягом 1992-1994 років українськими карбованцями-купонами), які Урядом були протиправно «заморожені» і штучно знецінені, і які до цього часу залишаються не приведеними у відповідність до нової грошової одиниці України гривні, з урахуванням їх початкової вартості і доходності, згідно Конституції, законів України, державних гарантій і зобов’язань, що сприяє накопиченню боргу держави на вкрай невигідних для держави умовах і наносить шкоду державі в особливо великих розмірах та спричиняє тяжкі наслідки і робить нікчемним е-декларування власності громадян, не даючи громадянам можливості е-задекларувати свою власність без порушення і в повному обсязі.
Виходячи з державницьких позицій, ВИМАГАЄМО від Президента України, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, на виконання своєї Присяги даної Українському народу, - згідно ст. 41 Основного Закону України «Конституції України» (яка говорить: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ...Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним») та ст. ст. 3, 5, 6, 8, 21, 22, 24, 56, 68, 92, 157 Конституції України (норми прямої дії), ст. ст. 1 і 2 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (в частині збереження та відновлення заощаджень) і ст. ст. 1-4, 15, 16, 19, 21-23, 27, 174, 177, 316-321, 325, 386-393, 526, 527, 530, 533, 536, 1058-1061,1064,1066 Цивільного кодексу України /якими повністю регулюються всі майнові відносини стосовно права та захисту власності, це: і неприпустимість позбавлення права власності (непорушність права власності); і відновлення становища, яке існувало до порушення; і нарахування щорічних банківських процентів на суму вкладу; і відповідальність держави за своїми зобов’язаннями своїм майном; і т. п./ – до Всесвітнього дня заощаджень 31 жовтня 2017, вжиття заходів для забезпечення і виконання Урядом України Конституції і законів України та для вирішення питання відновлення і повернення або реструктуризації гарантованого боргу держави перед вкладниками Державного ощадного банку України (згідно державних гарантій і зобов’язань), які свої заощадження внесли в Державний ощадний банк України до 1995 року, в першу чергу це стосується заощаджень які були внесені в першому півріччі 1992 року на строк понад 8 років, під 25% річних, іншими грошима (українськими карбованцями-купонами), які до цього часу ще не приведені у відповідність до нової грошової одиниці України гривні, з урахуванням їх початкової вартості і доходності (договірні умови з якими є вже давно невигідними для держави), шляхом переведення їх вкладів на договірні умови, які будуть вигідні як для вкладників так і для держави, з довгострокових накопичувальних на довгострокові з поквартальною або річною виплатою щорічних банківських процентів, з приведенням їх у відповідність, до нової грошової одиниці України гривні, з урахуванням їх початкової вартості і доходності, згідно найбільш прийнятного механізму відновлення вкладів. /Це дасть змогу «Ощадбанку», частину коштів вкладників, перераховувати до Держбюджету у вигляді розумних 5-10% (в даний час 18%) ПДФО від щорічних банківських процентів, а Уряду, ці додаткові кошти направляти: на зростання економіки України; на розвиток освіти, науки, культури; на підвищення обороноздатності держави, з/плат бюджетників, пенсій; на підтримку немічних і т.п./. (Всі необхідні пропозиції щодо джерел наповнення бюджету необхідними коштами і розроблені можливі механізми відновлення знецінених діючих вкладів внесених протягом 1992-1994 років в Державний ощадний банк України та їх переведення з карбованців-купонів в гривні, з урахуванням їх початкової вартості і доходності (зокрема: початкової вартості - згідно їх офіційного курсу до долара США на момент внесення і повернення або згідно середньомісячної заробітної плати на момент внесення і повернення, а доходності - згідно договірних зобов’язань Ощадного банку України або згідно облікових ставок Національного Банку України за ввесь період), Уряду неодноразово надсилались, а пропозиції до проекту Постанови КМУ «Про відновлення і повернення та реструктуризацію заощаджень громадян, які були внесені до 1995 року до державних установ Ощадбанку і страхування» окрім того, що надсилались, ще й були опубліковані на сайтах е-петицій Президента України і Кабінету Міністрів України).

P. S. Розглянемо на прикладі, яку шкоду державі, в особливо великих розмірах, наносять високопосадовці своєю антиконституційною діяльністю, бездіяльністю і службовою недбалістю.
Приклад. Громадяни України протягом першого півріччя 1992 року помістили свої заощадження в Державний ощадний банк України на строкові накопичувальні вклади, на строк понад 8 років, під 25% річних, скажімо на суму 1 млн. у. о.. Незважаючи на те, що ці накопичувальні вклади, після збігу 8-мирічного строку стають для держави невигідними, замість того, щоб перевести їх з довгострокових накопичувальних на довгострокові з виплатою щорічних банківських процентів, Уряд і далі продовжує бездумно нарощувати борг держави на цих невигідних для держави умовах перед цими вкладниками. Тобто, якщо держава по довгостроковим вкладам з виплатою щорічних банківських процентів сплатила б вкладникам з 1 млн. у. о. за 24 роки дохід - 6 млн. у. о., то борг держави по довгостроковим накопичувальним вкладам за 24 роки складає - 212 млн. у. о. (а за 25 років вже 265 млн. у. о.)!!!... Як бачимо різниця дуже велика!!! А тому, питання відновлення і повернення або реструктуризації таких вкладів Державного ощадного банку України шляхом переведення їх на договірні умови, які будуть вигідні як для вкладників так і для держави, з довгострокових накопичувальних на довгострокові з виплатою щорічних банківських процентів, вже давно потребує негайного вирішення Кабінетом Міністрів України.
Що стосується постійних посилань високопосадовців Мінфіну на відсутність на даний час механізму відновлення вкладів, - то відповідно до пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2011 року N 3721-VI «Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян» Кабінет Міністрів України ще до 1 лютого 2012 року повинен був поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою, зокрема, окрім іншого, пунктом 6 повинен був визначити механізм відновлення грошових заощаджень громадян України, поміщених в установи Ощадного банку України протягом 1992-1994 років. Посилання високопосадовців, на відсутність коштів для повернення, коли собі постійно піднімають заробітні плати, виплачують за рахунок Держбюджету великі премії і різні соціальні та інші доплати, і як видно з їх е-декларацій вільно володіють, користуються і розпоряджаються своєю власністю, а заощадження інших громадян України тримають 25 років «замороженими», є нелюдяними, цинічними і протиправними!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Лящук Петро Павлович
01 січня 2018
2.
Сальнікова Олена Кирилівна
01 грудня 2017
3.
Чепурняк Юрій Михайлович
14 листопада 2017
4.
Кушнаренко Людмила Васильевна
10 листопада 2017
5.
Костенко Валерий Васильевич
09 листопада 2017
6.
Дець Руслана Валеріївна
07 листопада 2017
7.
Ткач Володимир Іванович
29 жовтня 2017
8.
Коршунова Віра Василівна
26 жовтня 2017
9.
Чайка Віктор Олександрович
23 жовтня 2017
10.
Мартинова Ніна Юріївна
22 жовтня 2017
11.
Печерский Андрей Андреевич
22 жовтня 2017
12.
Маляров Дмитро Олександрович
22 жовтня 2017
13.
Кравченко Сергій Володимирович
22 жовтня 2017
14.
Тарасова Светлана Володимiрiвна
21 жовтня 2017
15.
Кудімова Олена Петрівна
21 жовтня 2017
16.
Волов Веніамін Тихонович
21 жовтня 2017
17.
Буданов Денис Олександрович
21 жовтня 2017
18.
Супакова Ірина Львівна
20 жовтня 2017
19.
Рондюк Олена Анатоліївна
20 жовтня 2017
20.
Кравчук Володимир Анатолійович
20 жовтня 2017
21.
Коваль Нина Ивановна
20 жовтня 2017
22.
Мазуренко Надія Володимирівна
19 жовтня 2017
23.
Хомінець Людмила Петрівна
19 жовтня 2017
24.
Мельник Василь Іванович
19 жовтня 2017
25.
Гарькава Олена Олександрівна
19 жовтня 2017
26.
Варченко Олена Василівна
19 жовтня 2017
27.
Гончаров Дмитро Васильович
18 жовтня 2017
28.
Єлічкін Ігор Миколайович
18 жовтня 2017
29.
Ягупов Ростислав Сергійович
18 жовтня 2017
30.
Боднар Ростислав Ігорович
18 жовтня 2017
38
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено