№22/042910-еп

Вимагаємо внести до Верховної Ради України цей Закон "Про скасування адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату аліментів", як невідкладний для розгляду й прийняття за основу й в цілому, щоб захистити права та інтереси людини і громадянина, підтвердити прагнення та рішучість вибудовувати правову, відповідальну за громадянина державу, основною та базовою цінністю якої є громадянин.

Автор (ініціатор): Намистюк Денис Анатолійович
Дата оприлюднення: 12 лютого 2018
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про скасування адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату аліментів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінального кодексу України (N 2341-III ( 2341-14 ) від

05.04.2001) такі зміни:

1. Статтю 164 виключити.

ІI. Внести до Сімейного кодексу України (N 2947-III ( 2974-14 ) від

10.01.2002) такі зміни:

1. Частину другу статті 195 виключити.

2. Статтю 196 виключити.

ІІІ. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів” (N 2234-VIII(2234-19)від 7 грудня 2017 року)визнати таким, що втратив чинність.

ІV. Порядок набрання чинності та введення в дію Закону України:

1. Цей закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Зміни внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів” (N 2234-VIII(2234-19)від 7 грудня 2017 року)виключити з тексту нормативно-правових актів.

3. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4 . Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із цим Законом;

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Кабінет Міністрів України у місячний термін з дня опублікування закону, зобов’язується привести всі нормативно-правові акти у відповідність із ним.


Президент України П. Порошенко

м. Київ,

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Закону України " Про скасування адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату аліментів "

1. Необхідність прийняття даного законопроекту.
Кримінальна та адміністративна відповідальність за невиконання цивільних зобов’язань аж до обмеження волі, суперечить статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ч.3 статті 43 Конституції України, де зазначено, що використання примусової праці забороняється. Згідно ч.1 статті 43 Конституції України - кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Згідно ч.3 статті 22 Конституції України - при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. У відповідності до статті 1 Конвенції МОП про скасування примусової праці № 105, кожний член Міжнародної організації праці, який ратифікує цю Конвенцію, зобов'язується скасувати примусову або обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми. Згідно ч.2 статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов'язкову працю.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів” (N 2234-VIII(2234-19)від 7 грудня 2017 року) практично впроваджується підневільний, рабський стан громадян України, що забезпечується державним примусом. Такі дії суворо засуджуються Європейським Судом з прав людини, зокрема у рішенні ухваленому 26 липня 2005 р. в справі Сільяден проти Франції, зазначено, що було порушено ст. 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенція) стосовно заборони утримання людини в підневільному стані та присилування до виконання примусової чи обов’язкової праці. Суд постановив, що держава не виконала свої позитивні зобов’язання, що мала зробити відповідно до ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Частиною 2 статті 195 СКУ передбачено, що заборгованість за аліментами не працюючої особи визначається виходячи із середньої зарплати працівника для даної місцевості. Зобов'язання осіб, що не мають доходу, сплачувати аліменти, є за всіма ознаками геноцидом.
Інквізиційну та каральну функцію аліментів закладено у статті 164 КК України та 196 СКУ.
Тюремну функцію закладено у Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”, з практичним ув’язненням на території країни і забороною виїзду за її межі.
А чого варте роззброєння під час війни платників аліментів й позбавлення засобів пересування. Лише про наявність ворога в тилу.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Даний проект Закону спрямовано на скасування адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату аліментів.
Захист прав і свобод людини й громадянина, його честі та гідності, психологічної недоторканості.

3. Основні положення законопроекту.

Даний Закон вносить зміни до Сімейного Кодексу України, Кримінального Кодексу України та Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів” визнає таким, що втратив чинність.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Кримінальним кодексом України, Сімейним Кодексом України, та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”
Проект Закону потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

6. Очікувані соціально-економічні наслідки.
Прийняття Закону України "Про скасування адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату аліментів" приведе нормативно- правові акти у відповідність до Конституції України, забезпечить дотримання Україною європейських стандартів права, прецендентного права Європейського суда з прав людини та забезпечить дотримання в Україні прав людини гарантованих статтею 4, статтею 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтею 1 Конвенції МОП про скасування примусової праці № 105.
Президент України
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Косинский Федор Николаевич
09 квітня 2018
2.
Кебал Станислав Викторович
30 березня 2018
3.
Буданов Денис Олександрович
28 березня 2018
4.
Шевченко Віталій Валерійович
20 березня 2018
5.
Хайло Олексiй Iванович
15 березня 2018
6.
Шпотак Наталя Станіславівна
09 березня 2018
7.
Яковець Ірина Станіславівна
26 лютого 2018
8.
Білець Андрій Миколайович
25 лютого 2018
9.
Кудімова Олена Петрівна
24 лютого 2018
10.
Ільясов Віктор Геннадійович
21 лютого 2018
11.
Слоик Ирина Орестивна
19 лютого 2018
12.
Щепченко-Шевченко Юлия Владимировна
19 лютого 2018
13.
Бандура Олексій Олегович
18 лютого 2018
14.
Волов Веніамін Тихонович
16 лютого 2018
15.
Бондар Андрій Михайлович
16 лютого 2018
16.
Назарук Юрій Іванович
16 лютого 2018
17.
Половий Олександр В'ячеславович
15 лютого 2018
18.
Мусієнко Сергій Володимирович
15 лютого 2018
19.
Юрій Олександр Володимирович
15 лютого 2018
20.
Виноградов Анатолий Анатольевич
13 лютого 2018
21.
Сатановський Анатолій Арсенович
13 лютого 2018
22.
Намистюк Денис Анатолійович
09 лютого 2018
22
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено