№22/042958-еп

Кому: Президенту України Петру Олексійовичу Порошенко Копія: Прем’єр міністру України Володимиру Гройсману Першому Віце-прем’єр-міністру України Міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву Міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку Міністру Культури України Євгену Ніщуку Міністру ЗакордоннихСправ Павлу Клімкіну Міністру Інформаційної політики Юрію Стецю представнику Програми Розвитку ООН в Україні Нілу Вокеру Від: Президента Міжнародного Фонду Розвитку Біосферних поселень IBSDF Костянтина Макухі Шановний Пане Президент! Шановний Пане Вокер! Шановне Панство. Надсилаємо Вашій увазі для погодження та напрацювання відповідних спільних дій, програму: «Біосферні поселення – Національна Ідея народжена в Україні - наступний крок еволюції Людини та Людства». Оригінал листа президента IBSDF, программа та загальна інформація у додатках. Прошу підтвердити отримання та повідомити номер вхідної коресподенції. Із повагою, Виконавчий директор Благодійного Фонду “Міжнародний Фонд Розвитку Біосферних Поселень” Наталія Єрмольєва mail@bio-settlements.com +380982718019 P.S. Прошу повідомити коректний e-mail для того щоб дослати оригінали листів та програм.

Автор (ініціатор): Єрмольєва Наталія Валентинівна
Дата оприлюднення: 13 лютого 2018
Кому: Президенту України
Петру Олексійовичу Порошенко

Копія: Прем’єр міністру України
Володимиру Гройсману

Першому Віце-прем’єр-міністру
України Міністру економічного
розвитку і торгівлі
Степану Кубіву

Міністру екології
та природних ресурсів України
Остапу Семераку

Міністру Культури України
Євгену Ніщуку

Міністру ЗакордоннихСправ
Павлу Клімкіну

Міністру Інформаційної політики
Юрію Стецю

представнику Програми Розвитку
ООН в Україні
Нілу Вокеру


Від: Президента Міжнародного Фонду Розвитку Біосферних поселень IBSDF
Костянтина Макухі


Шановний Пане Президент!
Шановний Пане Вокер!
Шановне Панство.


Надсилаємо Вашій увазі для погодження та напрацювання відповідних спільних дій, програму: «Біосферні поселення – Національна Ідея народжена в Україні - наступний крок еволюції Людини та Людства».
Ця програма –результат співпраці багатьох людей протягом років, людей що поставили собі за мету зробити життя на нашій планеті кращим.
Сьогодні перед Україною стоїть багато викликів і ця програма не в змозі вирішити всі.
Втім вона має великий потенціал у вирішенні таких питань, як реалізація цілей сталого розвитку, задекларованих ООН, відновлення та збереження природних ресурсів, підвищення рівня життя українців та покращення іміджу держави Україна в світі.
Давайте об’єднаємо наші потенціали заради майбутнього дітей на третій від сонця планеті.


Із повагою,
Президент

Костянтин Макуха

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами членів
правління та експертною радою
Міжнародного Фонду
Розвитку Біосферних Поселень
“IBSDF”

20 січня 2018 року.ПРОГРАМА
«Біосферні поселення – національна ідея
народжена в Україні
- наступний крок еволюції
Людини та Людства.»

Програма створення біосферних поселень
як модельних площадок для реалізації цілей сталого розвитку
та формування позитивного іміджу України у світі
2018-2020 роках


Вступ
Сьогодні держава Україна опинилася в інституціональній кризі. Світ змінюється дуже швидко, загальносвітові, внутрішні та зовнішні виклики постійно впливають та знижують рівень життя українців так само як і рівень довіри до влади.
Втрата територій, окупація та агресія з боку сусідів, відсутність духовної консолідації населення та інноваційних поглядів і рішень на сучасні виклики, роблять українців та державу в цілому вразливими та беззахисними.
В подібній ситуації потрібна не лише сильна та потужна економіка – необхідні проривні концепції, потужні ідеї, що випереджають час та насичують своїм духом простір.
Нажаль, за роки незалежності, державними діячами та суспільством досі не вдалося створити єдину загальноприйнятну Національну Ідею. Яка б стала духовною основою життєдіяльності нації, системою соціокультурних координат. Національну ідею яка б сформувала для суспільства світоглядні орієнтири сталого розвитку, визначила б ціннісні орієнтації.
Ми вважаємо, що для подолання кризи та пошуку системних рішень, які б не тільки зміцнили націю, а і підняли рівень життя та довіри до влади, покращили б імідж України на інтернаціональній арені, необхідна максимально плідна, творча співпраця державних органів із громадськими організаціями, фондами, громадами та активними, талановитими громадянами.
Саме тому, Благодійний Фонд IBSDF (неприбуткова благодійна організація заснована в Україні) виступає ініціатором потужної, інноваційної державної програми.
Ми впевнені, що напрацьована нами впродовж останніх 6 років концепція Національної Ідеї так само як і етапи її імплементації (в подальшому «програма»), в змозі дати відповідь на сьогочасні вимоги та допомогти державі реалізувати певну кількість рішень, що призведе до сталого розвитку, покращення життя Українців та якісного підйому іміджа держави в світі.

Передумови Програми

У відповідності до міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною щодо імплементації сталих цілей, запропонованих ООН, стратегії сталого розвитку "Україна-2020", що підписана указом президента №5/2015 від 12 січня 2015 року, державної внутрішньої та зовнішньої політики та актів направлених на покращення іміджу України у світі, указу Президента України №5/2015, (а саме п.2.1.затверджувати щороку до 15 лютого план дій щодо реалізації положень стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"), розпорядженню Кабінету Міністрів України № 383-р від 7 червня 2017 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі», національної парадигми сталого розвитку України, розробленою національною академією Наук України, національної доповіді: «Цілі сталого Розвитку», Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки та Концепції розвитку сільських територій № 995-р від 23 вересня 2015 р та Закону України про природно-заповідний фонд України та Закону України про добровільне об’єднання територіальних громад

направляємо до вашої уваги Програму «Біосферні поселення – національна ідея народжена в Україні - наступний крок еволюції Людини та Людства», до 15 Лютого 2018 року для того щоб у затверджені строки програму можна було розглянути, обговорити та погодити.

Входження цієї програми до плану дій щодо реалізації положень стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" так само як і до плану дій щодо реалізації концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі дозволить державним інститутам долучитися до яскравої події та інноваційної концепції, що запропоновано Фондом, таким чином дасть змогу не лише виконати заплановані державні ініціативи але і отримати політичні дивіденди, як всередині України так і на зовнішній арені. Крім того це дасть змогу надати програмі відповідне державне фінансування, що синергетично помножить наші зусилля, посилить вектор державно-приватного партнерства.

Мета Програми
Створення в Україні сталих спільнот – об’єднаних територіальних громад, вільних, самодостатніх, здатних до самореалізації індивідуумів, які постійно мешкають на території гармонійно вбудованого в біосферу поселення, оберігають свій добробут, цінності, цілі і свободи, не посягаючи на свободу інших народів та на здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Успішна реалізація програми партнерства між Урядом України та ООН на 2018—2022 роки, у відповідності із Національною доповіддю ЦСР України від липня 2017, а саме:
• Подолання бідності
• Подолання голоду, розвиток сільського господарства
• Міцне здоров’я і благополуччя
• Якісна освіта
• Гендерна рівність
• Чиста вода та належні санітарні умови
• Доступна та чиста енергія
• Гідна праця та економічне зростання
• Промисловість, інновації та інфраструктура
• Скорочення нерівності
• Сталий розвиток міст і громад
• Відповідальне споживання та виробництво
• Пом’якшення наслідків зміни клімату
• Збереження морських ресурсів
• Захист та відновлення екосистем суші
• Мир, справедливість та сильні інститути
• Партнерство заради сталого розвитку

Розповсюдження в Україні та серед діаспори Національної Ідеї яка стане Місією та довгостроковою стратегією розвитку всієї спільноти громадян України. Образа, який торкає серце кожного. Сили, що пробуджує, надихає та веде до добробуту нації.

Згуртування народу України навколо загальної національної ідеї «Біосферні поселення – наступний крок еволюції людини та людства»

Об’єднання та плідна співпраця українців в державі та української діаспори.

Експорт нашої національної ідеї до інших країн як такої, що є змістовною реалізацією усіх основних, поставлених ООН, цілей сталого розвитку людства.

Проведення в Україні у 2020 році на базі створеного Першого в світі БІОсферного поселення «БІОполіс» Міжнародного Біосферного Форуму. Проведення такого форуму якісно підвищить імідж держави та дозволить акумулювати весь світовий досвід створення сталих спільнот у нас в Україні.

Об’єднання та дослідження результатів круглих столів, зустрічей, міжнародного досвіду та інших матеріалів, що будуть зібрані протягом 2018-2019 року за допомогою «Світового Туру БІОсферні поселення – Обійми світу» у єдину робочу концепцію створення Біосферних поселень, як моделі та національної ідеї України для реалізації нового кращого життя в Україні.

Створення в Україні Першого в світі БІОсферного поселення БІОполіс в Карпатах. Заснування на його базі міжнародного практичного освітнього центру.

Продовження справи нашого співвітчизника професора Вернадського В.І., щодо розробки понять «БІОсфера» та «НООсфера» та подання ініціативи щодо розширення загальносвітової програми ООН «Людина та Біосфера». Таким чином продовжити традицію даруванню світу якісних, інноваційних та проривних концепцій, яка властива нашій нації і саме за яку нас цінують у світі. Тим самим підняти загальносвітовий рівень України.

Шляхи і способи реалізації програми
Досягнення поставленої мети може бути забезпечено за допомогою кількох варіантів, що передбачають шляхи та способи розв’язання проблеми.
Можливі три способи:
Перший спосіб передбачає розроблення загальнодержавної програми, яка би охоплювала не тільки питання виконання цілей сталого розвитку, а також об’єднувала в собі окремі галузеві та регіональні програми створення сталих спільнот, відновлення природи, дбайливого використання природних ресурсів, соціально-економічного розвитку територіальних громад, створення загальнонаціональної ідеї, тощо.
Недоліком такого способу є зазвичай неповороткість державного апарату, невизначеність державних пріоритетів щодо національної ідеї впродовж усіх років незалежності держави, невизначеність держави щодо соціально-економічного рівня життя, відсутність координації діяльності органів влади різних рівнів з розв'язання цих проблем, залишковий принцип фінансування подібних програм та розпорошеність бюджетних ресурсів і, як наслідок, неефективність механізму надання державної підтримки у цій сфері.
Також як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного рівня розповсюдження програми та залучення широких верств населення до її реалізації.
Другий спосіб передбачає очікування рішень ззовні держави та впровадження, імплементацію на нашій території рішень прийнятих на наднаціональному рівні, проектів та схем розроблених в інших країнах.
Недоліками другого способу є:
Надання переваги думкам і рішенням розробленим іншими народами, підтримує концепцію меншовартості наших громадян, що є не тільки хибним, а й дуже небезпечним з огляду на питання державності; Такий спосіб зменшує потенціал української нації і не дає можливості його використовувати.
Третій, оптимальний спосіб передбачає партнерство держави та громадян, шляхом розвитку місцевого самоврядування, підтримки ініціатив місцевих громад, підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях, відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, активізацію діяльності територіальних громад, розвитку сільських територій, відновленню екосистем, дбайливого використання ресурсів, створення сприятливого середовища для довгострокового соціально-економічного розвитку держави, мобілізацію місцевих ресурсів задля покращення умов життя, підвищення зацікавленості ініціативних груп у вирішенні загальнонаціональних та загально світових проблем, шляхом ефективного стимулювання діяльності громад.
Такий спосіб підтримує національні ініціативи та не обтяжує державний апарат додатковими навантаженнями через те, що основний обсяг планування, розроблення та імплементації покладено на Благодійний Фонд МФРБП. В такий спосіб Держава долучається до реалізації цілей шляхом фінансування та підтримки програми через відповідні міністерства і відомства, отримуючи максимальний ефект при мінімальній дії.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
Проведення Світового Туру «БІОсферні поселення обійми світу» за допомогою якого протягом 12 місяців буде проведено більше 300 зустрічей з представниками сталих спільнот у світі. Зустрічі з представниками та громадами Української діаспори по всьому світу, Автопробіги, виступи, обговорення.
Привернення уваги світових ЗМІ та безпосередньо уваги громадян України до поширення світом нашої Національної Ідеї, що зумовить долучення до проекту великої кількості громадян.
Виробництва, показу та поширення фільму, що буде створений на основі відео та фото матеріалів зібраних під час світового туру «Біосферні поселення – наступний крок життя».
Виступів, промов, докладів, прес-конференцій у міжнародних заходах, форумах, в ООН, організаціях діаспори та в ЗМІ.
Підтримки світової традиції встановлення дзвону На честь Дня Землі.
Виділення земельної ділянки 300ГА в Карпатах для природоохоронної, науково-дослідницької діяльності шляхом створення Першого в світі БІОсферного поселення БІОполіс.
Створення питомнику, дендропарку, ботсаду, органічної ферми, пермакультурної дослідної станції та надання поселенню відповідного статусу біосферного резервату. Інтродукція та реінтродукція червонокнижних рослин. Збереження та відновлення лісу, ґрунтів, річок.
Створення науково-дослідного центру вивчення біосферних поселень, шляхом передачі від держави до МФРБП геодезичних куполів в/ч РЛС Памір для створення оранжереї на найвищій у світі висоті на рівнем моря. Реконструкція, реновація та перекваліфікація, зміна цільового призначення споруд та геокуполів.
Проведення Міжнародного Біосферного Форуму. Зустрічі з представниками сталих спільнот, дослідниками, науковцями, відомими діячами. Виступи, промови, доклади, семінари і практикуми присвячені сталому розвитку, охороні природи, Людині і Біосфері. Висвітлення заходу в ЗМІ. Відповідна розробка методичних матеріалів, наукового обґрунтування, розробок, юридичної бази та експертних порад.
Розробки моделі створення та життєздатності біосферних поселень на базі пілотного проекту «Біополіс». Її подальшої імплементації територією України та масштабуванню по всьому світу за допомоги окремої програми ООН.Очікувані результати виконання Програми,
ефективність Програми
Результатом виконання Програми стане створення мережі автономних біосферних поселень, сталих спільнот – об’єднаних територіальних громад, вільних, самодостатніх, здатних до самореалізації індивідуумів, які постійно мешкають на території гармонійно вбудованого в біосферу поселення, оберігають свій добробут, цінності, цілі і свободи, не посягаючи на свободу інших народів та на здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
Реалізація Цілей Сталого Розвитку ухвалених ООН, призведе до зростання соціально-економічного розвитку територіальних громад регіонів України що об’єдналися у біосферні поселення.
Створення навчальних центрів - в Україні та закордоном. Ефективність дії буде отримана за рахунок об'єднання в єдиний процес сил всіх існуючих проектів, робочих груп і окремих громадян, зацікавлених в екологізації нашої країни, з метою - зупинити знищення природи, зайнятися її відновленням і створити гідний людини спосіб життя в гармонії з самим собою і з біосферою.
Підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості. Стимулювання економічної активності, та інших сфер економічної діяльності, за економічними, соціальними показниками.
Розповсюдження Нової Загальнонаціональної ідеї України, яка вирішує сьогоднішні проблеми і України і людства, та відповідає основним вимогам ООН, щодо стійкого розвитку.
Привернення уваги світових спільнот до України, покращення іміджу нашої держави. Підвищення популярності України у світі та просування її інтересів у світовому інформаційному просторі.
Отримання підтримки світової спільноти української діаспори, заради кращого життя українців.
Популяризація концепції біосферних поселень як засобу реалізації програми сталого розвитку.
Створення образу високої якості життя людини у сталих спільнотах – біосферних поселеннях.
Покращення екологічної ситуації в Україні.
Створення модельної площадки БІОсферного поселення «БІОполіс»: питомнику, дендропарку, ботсаду, органічної ферми, пермакультурної дослідної станції та надання поселенню відповідного статусу біосферного резервату. Інтродукція та реінтродукція червонокнижних рослин. Збереження та відновлення лісу, ґрунтів, річок
Створення науково-дослідного центру вивчення біосферних поселень, замість в/ч РЛС Памір, Створення оранжереї на найвищій у світі висоті на рівнем моря.
Проведення Міжнародного Біосферного Форуму.
Розроблення моделі створення та життєздатності біосферних поселень на базі пілотного проекту «Біополіс», її імплементація територією України та масштабування по всьому світу за допомоги окремої програми ООН.
Виконанням програмних завдань буде займатися МФРБП на основі прийняття рішень з урахуванням оцінки ступеня досягнення встановлених програмних цілей та запланованої ефективності витрат коштів. Дотримання у своїй роботі принципу прозорості та підзвітності є життєво необхідними для реалізації та для здійснення ефективного управління і координації процесу моніторингу результатів виконання Програми.Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 241,4 млн. гривень, у тому числі 156,975 млн. гривень — за рахунок коштів державного бюджету, 84,525 млн. гривень — за рахунок інших джерел.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерелом фінансування завдань та заходів Програми повинні стати бюджетні кошти відповідно до реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020", указу Президента України №5/2015, розпорядженню Кабінету Міністрів України № 383-р, Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, Концепції
розвитку сільських територій № 995-р та кошти цільових фондів багатьох партнерів МФРБП, міжнародні гранти та кошти спонсорів проекту «Біосферні поселення – Обійми світу»

Обсяг видатків на виконання Програми визначається щороку під час складання проектів державного бюджету та програм наповнення бюджету Благодійного Фонду МФРБП на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

.
Додаток 1
до програми «Біосферні поселення
– національна ідея народжена в Україні
- наступний крок еволюції
Людини та Людства.»


ПАСПОРТ
Програма створення біосферних поселень
як модельних площадок для реалізації цілей сталого розвитку
та формування позитивного іміджу України у світі
2018-2020 роках


1. Концепція Програми затверджена Загальними зборами членів правління та експертною радою Міжнародного Фонду Розвитку Біосферних Поселень “IBSDF” 20 січня 2018 року.
2. Програма подана на розгляд Президенту України, Кабінету міністрів та відповідним відомствам 12 лютого 2018 року
3. Основний виконавець програми— IBSDF. Міжнародний Фонд Розвитку Біосферних Поселень
4. Основний бенефіціар та розпорядник державного фінансування IBSDF. Міжнародний Фонд Розвитку Біосферних Поселень
5.Керівник Програми — Виконавчий директор Міжнародного Фонду Розвитку Біосферних Поселень Єрмольєва Наталія Валентинівна
6. Виконавці заходів та відповідальні за погодження та реалізацію певних етапів програми - Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міноборони, Мінкультури, Державне агентство лісових ресурсів України, МОН, НАН України, Держгеокадастр, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Мінсоцполітики, МІП та інші що будуть призначені відповідними постановами та наказами.
7. Строк виконання Програми — 2018—2020 роки.
8. Прогнозні обсяги державного фінансування від 50% до 80% в залежності від років та етапів.
9 Обсяги фінансування за рахунок спонсорів, фондів, міжнародних грантів, приватних інвестицій тощо: 20-80% в залежності від років та етапів._____________________

Додаток 2
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Програма створення біосферних поселень
як модельних площадок для реалізації цілей сталого розвитку
та формування позитивного іміджу України у світі
2018-2020 роках

№ Найменування Заходи Дати/Строки реалізації Очікуваний Результат Відповідальні за співпрацю та реалізацію державні органи Бюджет
млн.грн.
1 Світовий Тур «Біосферні поселення – обійми світу» Зустрічі з представниками сталих спільнот у світі. Зустрічі з представниками та громадами Української діаспори по всьому світу, Автопробіги, виступи, обговорення
Підготовка відео-фото матеріалів для створення фільму 22.04.2018-22.04.2019 Розповсюдити нову загальнонаціональну ідею України, яка вирішує сьогоднішні проблеми і України і людства, та відповідає основним вимогам ООН, щодо стійкого розвитку.
Привернути увагу світових спільнот до України, покращити імідж нашої держави та показати світові, що ми можемо експортувати не тільки робочу силу та сировину, а й загальносвітові концепції розвитку.
-Отримати підтримку світової спільноти, заради кращого життя українців. IBSDF, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінкультури, МІП, МЗС 17,50₴
2 Виступи та участь організаторів в рамках «Світового Туру: Біосферні поселення – Обійми світу» Виступи, промови, доклади, прес-конференції тощо у міжнародних заходах, форумах, в ООН, організаціях діаспори та в ЗМІ 2018 – 2019 рр. популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі
популяризація концепції біосферних поселень як засобу реалізації програми сталого розвитку IBSDF, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінкультури, МІП, МЗС 3,50₴
3 Встановлення дзвону на честь «Дня Землі» Підтримка світової традиції встановлення дзвону На честь Дня Землі. Промо акція. 22.04. 2019 популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі IBSDF, МІП, МЗС 1,05₴
4 Виробництво, продюсування, показ та поширення фільму
«Біосферні поселення – наступний крок життя» Виробництво, монтаж та продюсування фільму
Демонстрація фільму в Україні
Демонстрація фільму закордоном
Розповсюдження фільму серед Діаспори 2019 Створення образу високої якості життя людини у сталих спільнотах – біосферних поселеннях
показати українцям, існуючи по всьому світові успішні сталі спільноти (екопоселення, органічні ферми, пермакультурні центри). IBSDF, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінкультури, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Мінсоцполітики, МІП, МЗС, Держкіно 15,75₴
5 Створення першого біосферного поселення в Карпатах «Біополіс» Виділення земельної ділянки 300ГА в Карпатах для природоохоронної , науково-дослідницької діяльності
Надання поселенню статусу «біосферного резервату нового типу»
Створення питомнику, дендропарку, ботсаду, органічної ферми, пермакультурної дослідної станції
Інтродукція та реєнтродукція червонокнижних рослин
Збереження та відновлення лісу, грунтів, річок 22.04.2019-
22.04.2020 Покращення екологічної ситуації в Україні
Реалізація програми сталого розвитку затвердженної ООН
Створення модельної площадки для масштабування проекту по Україні і у світі
Популяризація та покращення іміджу України у світі IBSDF, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне агентство лісових ресурсів України, НАН України, Міністерство Екології Держгеокадастр, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Мінсоцполітики 105,00₴
6 Створення науково-дослідницького центру на базі споруд колишньої в/ч «Памір» Реконструкція, реновація та перекваліфікація, зміна цільового призначення споруд та геокуполів, що лишилися з часів СРСР на території колишньої в/ч РЛС Памір.
Зміна цільового призначення земельної ділянки.
Передача земельної ділянки колишньої в/ч, всіх споруд у власність МФРБП
Створення оранжереї на найвищій у світі висоті на рівнем моря 2019-2020 Популяризація та покращення іміджу України у світі
Збереження, відновлення та розповсюдження рідкісних та червонокнижних рослин. IBSDF, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, МінОборони, Фонд ДержМайна, Кабінет Міністрів України, Держгеокадастр, НАН України 70,00₴
7 Проведення Міжнародного БІОсферного ФОРУМУ Зустрічі з представниками сталих спільнот, дослідниками, науковцями, відомими діячами .
Виступи, промови, доклади, семінари і практикуми присвячені сталому розвитку, охороні природи, Людині і Біосфері.
Висвітлення заходу в ЗМІ
01.05.19-30.09.19 Концентрація, збір, акумуляція світового досвіду реалізації програм сталого розвитку, органічного сільського господарства, пермакультурного дизайну, сталих спільнот, гармонічного співіснування людини і Природи
Популяризація та розповсюдження програми сталого розвитку. Кабінет Міністрів України, IBSDF, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінкультури, МІП, МЗС, НАН України 23,45₴
8 Розширення відповідної програми ООН «Людина та БІОсфера»
Відповідна розробка методичних матеріалів, наукового обґрунтування, розробок, юридичної бази та експертних порад 2020р. Прийняття ООН нової редакції програми «Людина та БІОсфера», що подана за ініціативи України
Реалізація цілей сталого розвитку задекларованих ООН. Кабінет Міністрів України, IBSDF, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінкультури, МІП, МЗС, НАН України 3,50₴


к 2
до
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Наливайко Михайло Петрович
28 квітня 2018
2.
Кебал Станислав Викторович
30 березня 2018
3.
Сметанін Леонід Володимирович
18 березня 2018
4.
Жагаляк Ольга Миколаївна
17 березня 2018
5.
Шпотак Наталя Станіславівна
09 березня 2018
6.
Мацапей Віктор Володимирович
06 березня 2018
7.
Коршунова Віра Василівна
04 березня 2018
8.
Чумак Генадій Миколайович
04 березня 2018
9.
Максютенко Володимир Іванович
28 лютого 2018
10.
Ліньков Леонід Вікторович
28 лютого 2018
11.
Литвинова Віталіна Віталіївна
27 лютого 2018
12.
Кудімова Олена Петрівна
24 лютого 2018
13.
Побер Андрій Мирославович
23 лютого 2018
14.
Шебеко Олена Сергіївна
22 лютого 2018
15.
Софиенко Александр Анатолиевич
21 лютого 2018
16.
Панченко Олег Олексійович
19 лютого 2018
17.
Деркач Віктор Олександрович
19 лютого 2018
18.
Казакова Наталія Володимирівна
19 лютого 2018
19.
Кужильний Віктор Федорович
19 лютого 2018
20.
Кузів Андрій Петрович
18 лютого 2018
21.
Гречух Василь Володимирович
18 лютого 2018
22.
Бандура Олексій Олегович
18 лютого 2018
23.
Гнатюк Леонід Анатолійович
17 лютого 2018
24.
Хомінець Людмила Петрівна
17 лютого 2018
25.
Богуш Андрій Петрович
17 лютого 2018
26.
Рак Віталій Сергійович
17 лютого 2018
27.
Сапожнік Олександр Анатолійович
17 лютого 2018
28.
Осіпчук Володимир Славович
15 лютого 2018
29.
Кисіль Віктор Анатолійович
15 лютого 2018
30.
Рондюк Олена Анатоліївна
14 лютого 2018
33
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено