№22/046848-еп

Державний іспит КРОК,не державною мовою

Автор (ініціатор): Свінціонік Станіслав Сергійович
Дата оприлюднення: 14 вересня 2018
Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України (далі Центр тестування) щорічно проводить "ліцензійні" інтегровані іспити "КРОК-1" для студентів ІІІ курсів, які навчаються в медичнх ВНЗ України, у вигляді тестових завдань, які за положенням проведення іспиту складаються згідно навчальної програми. Створення Центру тестування почалось з впровадження "ліцензійних" іспитів, започаткованого наказом МОЗ України від 31.12.96 №396, але на привеликий жаль знайти данний наказ за пошуковою системою не є можливим, як і саме положення про діяльність Центру тестування.
Згідно з інформацією на офіційному сайті Центру тестування для проведення "ліцензійних" іспитів Центр тестування виготовляє екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування УКРЇНСЬКОЮ мовою для студентів-громадян України, під час проведення "КРОК-1 стоматологія", який складався 20 лютого 2018 року, студенти-стоматологи мали змогу бачити в буклетах тестових завдань, 25-ть тестів з загальної кількості 200-і на іноземній, а саме на англійскій мові. Це є прямим порушенням діючого законодавства України, а саме Закону України "Про освіту" розділу І, статті 7, де зазначається, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, а також порушенням самого положення про проведення іспиту "КРОК-1".
Зазначаємо, що на офіційному сайті Центру тестування не має змоги бачити саму ліцензію на проведення так званого "ліцензійного" інтегрованого іспиту "КРОК-1", що ставить під сумнів прозорість та законність самого іспиту. Також на сайті зазначено, що Центр тестування є державною неприбутковою організацією але не зазначено шляхи надходження фінансового забезпечення Центру тестування. Додаємо те, що "КРОК-1" - іспит із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, але в усіх медичних ВНЗ України крім іспиту "КРОК-1", щосеместру проводяться планові атестації з тих же дисциплін, то який сенс складати іспити по декілька разів з однієї дисципліни.
Останьою краплею серед студентів-стоматологів стало 3-є перескладання "КРОК-1", яке відбулося у ВНЗ України 11 квітня 2018 року. Центр тестування запропонував буклети, які були укладенні для студентів лікувального, а не стоматологічного факультету. І це теж є прямим порушенням того ж положення проведення самого іспиту, адже навчальна програма лікувального та стоматологічного факультетів суттєво відрізняється.
Не зважаючи та те, що в самих тестових завданнях кожного року знаходять все більше помилок, як орфографічних так і які стосуються професійної діяльності майбутніх лікарів-стоматологів "ліцензійний" іспит "КРОК-1" проводиться без будь яких перешкод, і приносить Центру тестування більш ніж 19 млн гривень. Це гроші, які медичні ВНЗ України сплачують Центру тестування за проведення того ж "ліцензованого" інтегрованого іспиту "КРОК-1"
У порівнянні можемо запропонувати Український центр оцінювання якості освіти (далі УЦОЯО), який щорічно готує і проводить зовнішнє незалежне оцінювання (далі ЗНО). На відміну Центру тестування регулюється чинним законодавством України, один з яких Закон України "Про освіту" та нормативно-правовими актами, в яких прописана діяльність УЦОЯО. Звіт про роботу УЦОЯО можна побачити на офіційному сайті на якому також можна знайти всю необхідну інформацію, яка включає: результати складання ЗНО, аналіз роботи, нормативні документи, громадське спостереження, внутрішній аудит та інформацію про державні закупівлі (які на відміну від Центру тестування проводять відкрито через Державні та комерційні закупівлі України).
Залишаємо за собою право висувати звинувачення Центру тестування за некомпетентність та непрозорість проведення псевдо ліцензованого іспиту "КРОК-1" спочатку у вигляді судових позовів, як індивідуальних так і загальностудентських, позовів у Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, а згодом і в "ENQA" - Європейську асоціацію із забезпечення якості вищої освіти!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Кисiль Iрина Василiвна
07 грудня 2018
2.
Лобановський Дмитро Віталійович
03 грудня 2018
3.
Булакевич Володимир Миколайович
01 грудня 2018
4.
Осецкая Ирина Викторовна
29 листопада 2018
5.
Венжега Максим Сергійович
23 листопада 2018
6.
Кальченко Вадим Петрович
18 листопада 2018
7.
Савостин Максим Владимирович
17 листопада 2018
8.
Кінкович Анжеліка Віталіївна
16 листопада 2018
9.
Незнамов Сергiй Вiталiйович
15 листопада 2018
10.
Дорошенко Олександр Миколайович
14 листопада 2018
11.
Миронова Вікторія Анатоліївна
13 листопада 2018
12.
Махаріна Катерина Олександрівна
12 листопада 2018
13.
Слайковська Карина Андріївна
09 листопада 2018
14.
Шевня Ольга Богданівна
08 листопада 2018
15.
Булакевич Микола Володимирович
08 листопада 2018
16.
Шубчинський Дмитро Володимирович
06 листопада 2018
17.
Постєльников Анатолій Павлович
05 листопада 2018
18.
Токар Богдан Андрійович
03 листопада 2018
19.
Маліцька Віта Анатоліївна
02 листопада 2018
20.
Коковіна Олена Миколаївна
02 листопада 2018
21.
Левченко Борис Павлович
02 листопада 2018
22.
Ніколова Алла Володимирівна
02 листопада 2018
23.
Нефедкіна Вікторія Владиславівна
02 листопада 2018
24.
Степаненко Юлия Александровна
01 листопада 2018
25.
Губернська Марія Володимирівна
01 листопада 2018
26.
Гончаров Володимир Олександрович
29 жовтня 2018
27.
Самойленко Олена Володимирівна
27 жовтня 2018
28.
Таран Андрій Вікторович
26 жовтня 2018
29.
Туваєв Олександр Володимирович
25 жовтня 2018
30.
Єрьомкін Олексій Євгенович
24 жовтня 2018
632
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено