№22/051566-еп

Створення сучасного механізму реалізації прямого виборчого права Громадянами України.

Автор (ініціатор): Шапарь Володимир Михайлович
Дата оприлюднення: 02 квітня 2019
Шановний Пане Президенте!
Аналізуючи представників суспільства в органах влади, законодавчої та виконавчої (судову владу не враховуємо для нашої країни, так як назначення судді не залежить напряму від громадянина, лише опосередковано) у мене та у багатьох інших громадян виникає деяке протирічча. А саме: представники вищезгаданих гілок влади в нашій країні зазвичай не відповідають основним принципам людських та моральних якостей, що в вочевидь мають бути наділеними. З цього я роблю висновок, що має місце одне з двох тверджень, або їх поєднання:
1) суспільство має значні відхилення в логіці надання переваги тому чи іншому її представнику або групі представників (партії).
2) механізм, що реалізовує виборче право не залежить в повній мірі від бажань суспільства і «надає можливість реалізовувати» власні амбіції представників в незалежності від п.1.
Виходячи з цього, або:
ми погоджуємося, що п1. має місце і тоді ми заслуговуємо в повній мірі як суспільство і на те, що допустили занепад країни з феноменальними родючими землями, надрами та кліматом – віроломне та хиже викрадення цілих територій від «братів». Ну якщо ми вибирали дійсно цих кращих представників, депутатів, президентів, то тут лише треба погодитися, що «маємо те, що маємо» і я б добавив заслуговуємо в повній мірі на все те, що було і буде.

Або п.2 має місце і його процедура реалізації на стільки свавільно змінена, що зберігається лише «ширма» вільного вибору, демократії, важливості свого вибору при голосуванні.
Чесно – кажучи , мене як громадянину України обурює можливість наявності п.1, та відкидати його я не маю права у випадку, якщо я хочу розуміти речі, а не «закривати очі» на причинно-наслідковий зв’язок подій моєї країни.

Та з того, що навіть я бачив, як людина, що далека від «великої політики» , механізм реалізації прямого виборчого права реалізований таким чином, що відслідкувати «наявність» власного «голоса» за того чи іншого кандидата, або рішення (у разі референдуму) неможливо ніяк пересічному громадянину правової та демократичної країни - України. А взявши до уваги, хоча б наступне: кількість «непрохідних» кандидатів – партій не зменшується, бо на це є об’єктивна причина, - їх представники мають право «рахувати» голоси і підписувати протоколи, - то в супереч очевидності для самих кандидатів «непроходження» своєї кандидатури за дану можливість «рахувати» та впливати готові платити кошти, а скоріше за все, їх «інвестиція» цього варта (інакше ніхто не стане розпорошувати на вітер кошти).
Керуючись простою логікою, що все що у світі робиться, майже завжди на це має причину, і зазвичай корисну; впевнений, що даний «ажіотаж» з кандидатами використовує непрозорість процедури голосування і як наслідок маніпулює та змінює реальні дані допускаючи «вкидання» бюлетенів, голосування «мертвих душ» та інші «популярні» методи впливу на результат голосування суспільства.
То звісно, що «політична еліта», як вони себе називають, вважає за дурнів «електорат», як вони називають громадян України; і навіть не намагається бути відповідальною, - а використовує механізм «недоторканності» та лобіювання «потрібних» законів, змін до Конституції, а якщо потрібно то і відредагували б і 10 заповідей що сповідують хрестияни, мусульмани тощо, як би це збільшило їх вплив і статки.
Це все вже було…, це я не припускаю, нажаль і це є зараз.
Пропоную відмовитись від застарілої процедури голосування, що допускала і звісно допускає зараз маніпуляції з конституційним правом громадянина. Реалізація більш прозорої процедури може бути різна, та головне в ній має бути те, чого немає і не було – можливості виборця перевірити наявність її голоса відповідному кандидату після процедури голосування і перевірити відсутність голосів «мертвих душ» простим да доступним.
Тобто людина сама має право знати чи дійсно саме її, і лише її «голос» «відданий» і «знаходиться» саме там, де й має знаходитися. А не там де його «порахували».
Ось стаття Конституції України, що описує вектор процедури голосування Президента України:


Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.Хочу запитати, то де тут протиріччя тому, чого вимагаю я, як громадянин знати, що після покидання виборчої дільниці я не став ошуканий відразу? Я вимагаю лише для кожного громадянина можливості знати де знаходиться його голос, лише йому має бути відомо де він (а не для інших, якщо вже ми за таємне голосування, власний вибір для нього ж не таємниця). Тому немає жодного протиріч при застосуванні поняття таємного голосування при одночасній можливості перевірки свого вибора громадянином!
Стосовно мертвих душ, … а у них є також право, згідно ст.103 на таємницю їх голоса ? Фактично, за маскою таємного голосування, - лише і можливо забезпечити «конституційне» право для «мертвих душ» та інші «веселі» речі.

Тому, для реалізації прозорості голосування для громадянина навіть не потрібно змінювати Конституції України. Її просто зараз інтерпретують так як більш - вигідно, але не тим хто обирає звісно, - це ж лише електораті.
А тим, хто має важелі вплива на «підрахунок», на ЦВК, на комісії звісно набагато спрощено процедура маніпуляцій. А результат при цьому один.
То навіщо так часто говорити про прозорість і маючи можливість забезпечити її – не робити це?
Я, як громадянин не маю бажання працювати та чекати. Чекати та працювати. Всі навкруги у мене лише й ведуть балачки про покидання нашої країни заради хоч якогось майбутнього для себе. Покинути все, разом з їх «представниками» в органах влади.
То я так розумію ВВП будуть представники створювати уже без людей?

Я маю кілька ідей для вивчення спеціалістами. Крім того всі вони, на мій погляд, забезпечать здешевлення та оперативність підрахунку голосів. І головне, нададуть мені та можливо іншим віру в те, що їх голос пішов на гарну справу, а не потонув в «протоколах» і «підрахунках». А як факт, ми зможемо дати шанс самим собі в своїй країні, бо повернемо хоча б фундамент довіри в демократичні засади нашого суспільства!

Варіант 1)

Голосування з допомогою ЕЦП.
Для цього необхідно мати:
1) Програмне забезпечення на мобільному телефоні/ПК
2) Отриманий користувачами ЕЦП
3) Сервер авторизації(бажано підконтрольний на час віборів відомій комп’ютерній корпорації, що дорожить своїм ім’ям)
4) Сервер(а) підрахунку голосів, бажано з використанням “blockchain” для унеможливості вносити зміни в базу даних “непомітно». Серверів може бути 1 або безліч, таким чином, що дані по аналогії з “blochchain” будуть “зеркалюватися». Так як дані ці не таємні вже будуть, то цю базу даних можна відразу і публукувати, - нехай хто хоче, той і дублює. (Наголошую – дублювати, а не вносити зміни, тобто доступ лише для перегляду та дублювання)
Відповіддю на те, чому дані будуть уже не секретні, це наявність в базі даних не ідентифікованих голосів, а контрольних сум (які були видані користувачу на сервері в п.3). Тому тут будуть знаходитися поля КОНТРОЛЬНА СУМА = РЕЗУЛЬТАТ. А на сервері 3) будуть знаходитись ЕЦП=КОНТРОЛЬНА СУМА.
Так як доступу до повних даних сервера 3 не буде, то будь який користувач може і має право перевірити наявність його контрольної суми на сервері ЦВК з варіантом, що зазначав виборець. (Цю контрольну суму видасть йому сервер авторизації, її можна записати, для бажаючих – відправити СМС або електронну пошту,.. тощо)

Таємність голосування зберігається, так як немає прямої відповідності сервера авторизації та даних сервера ЦВК (крім у самого користувача і лише по собі)

Наразі я навіть здогадуюсь, яка може виникати полеміка противників такої чи аналогічної реалізації:

А) А що робити людям, що не мають телефона, інтернета, бажання, знання…
Відповідь: все це вже є майже у кожного, а поки реалізується, то точно у кожного. Крім того, у тих, що немає інтернета – на час виборів вони можуть прийти в «точку безкоштовного інтернета» (країна може собі дозволити на тиждень забезпечити таке ) . Для тих, хто не має телефона/ПК – можна взяти один ноутбук , опечатаний, з інтернетом та завезти на час голосування до такого громадянина. (Як це робиться і зараз, але з бюлетенями).
Для людей, що не мають ЕЦП – пояснити і передбачити процедуру як вони можуть їх здобути та перевірити. Для можливості авторизації можна передбачити зчитування QR коду, що наданий був попередньо. Все тут можна реалізувати, але… якщо це потрібно. Якщо не потрібно, то завжди знаходяться причини, непоборні складності, ну ви знаєте про що я.

Б) Де взяти сервер, що будет нікому «непідконтрольний» з «зацікавлених осіб». Відповідь:багато світових організацій, що десятиліттями здобували своє ім’я за декілька мільйонів доларів, що будуть їм не лишніми захочуть на місяць “придивитися» за цим сервером. Крім того, вони ще й здобудуть з цього світове ім’я, тому домовитися буде не складно. Для більшої безпеки треба найняти ще з одну незалежну ІТ організацію, що буде спостерігати за ходом виконання заходів безпеки першою (аудиторів , так би мовити і також із світовим ім'ям)
Так як це мають бути доволі серйозні компанії з серйозною капіталізацією, Більше бюджета України), то ризикувати вони своїм ім’ям не стануть заради «копійок».

В) Чому я маю довіряти даним на сервері ЦВК?
Відповідь:та тому що, фактично кожна контрольна сумма буде являти собою унікальний і лише один підписаний ЕЦП варіант від громадянина. Зберігатиметься відповідність 1 людина=1 контрольна сума (запис тектовий)= 1 голос на сервері ЦВК.
Крім того після виборів, можна зобов’язати надати списки проголосувавших осіб з сервера авторизації і звірити їх з списком померших. У відповідь на запит компетентних органів легко отримати інформацію І ми дізнаємося, чи немає там мертвих душ. Крім того кожен взмозі подивитися, чи він також «проголосував» навіть якщо фактично цього не робив.
Все це веде до того, що зловмисникам не буде куди діватися, так як всю інформацію з мітками часу можна отримати в стислі сртоки без навантаження людського ресурсу.
Г) А де ж взяти програмне забезпечення, розробників?
Відповідь:Наразі, ми експортуємо ІТ послуги, а не імпортуємо. То як раз з спеціалістами проблем не буде. Чи вони мають лише автоматизовувати процеси у інших країнах?
Д) Де взяти кошти? У нас і так не вистачає.
Відповідь:кошти візьмуться з того, що дана процедура забезпечить економію на друкуванню бюлетенів, на виплату зарплати комісії (нічого рахувати не потрібно).
Крім того, інвестувавши одного разу, - використовувати можна безліч разів.

Хочу взяти до уваги, що на відмінність від бумажних бюлетенів, «електронні» бюлетені можна використовувати хоч кожного дня і жодне дерево при цьому не постраждає і кошти також. При екстреному референдумі , - нічого особливого також робити не треба, механізм прямого виборчого права готовий до «бою» будь коли. Як і має бути в правовій державі. Чи не так?

Варіант 2. (перехідний)

З використанням ЕЦП або коду з QR зчитувача (для запобігання контакту і здешевлення носіїв ЕЦП) виборець приходить до дільниці і на ізольованій від інтернету машині проводить голосування. Підписані ЕЦП голоси знаходяться на опломбованій машині, невідома ні кількість «проголосувавши» за той чи інший варіант.
Тому при роботі комісії не буде їй відомо розподіл голосів, а робота комісії буде зведена лише до підтвердження або заперечення факту легітимності і відсутності втручання в вибори. Робота комісії має лише це і забезпечувати.
Тобто, в такому випадку комісія підтверджує факт проведення легітимних виборів на даному відділку. І що ніхто не міг втрутитися фізично в ПК, що займається обробкою локальною результатів.
Як результат – відпаде необхідність 40 одноразових кандидатів, що лише бажають наловити «рибку в мутній водиці» під час виборів за рахунок втручання. (їм просто не буде відомо про необхідність втручання, так як обрахунок ними не проводиться і приймати рішення прийдеться не на основі результатів, а на основі незаперечності порушення пломб і процедури.
Після процедури голосування комп’ютер через наперед визначений засіб зв’язку під’єднується до захищеного каналу ЦВК і відвантажує інформацію, де знову ж таки є контрольні лише суми і варіанти відповідей.(варіантів тут безліч)

Крім цього можна десятки моделей передбачити, навіть з частковим використанням бюлетенів, та було б бажання реалізовувати моделі відкритості виборчого права наших Представників.
Хочу доповнити, що реалізація тез прозорості голосування з можливістю зворотної перевірки результатів надасть нашій країні навіть на політичній арені серед інших країн перевагу, як взірець прозорості. А це , якщо не помиляюсь, «Оті бали», що ми намагаємося нелегко здобути в зовнішній політиці, щоб відстояти свою суверенність.
Також хочу зазначити, що створивши і підлагодивши дану «площадку», а потім для аудита запросивши іноземних експертів ми можемо експортувати цей програмно-методичний комплекс прямого виборчого права іншим країнам.


Наразі цей інструмент потрібен нам, але це не зброя і тому перевірений інструмент можна і треба експортувати.

Чому лише боротися за експорт надр, зброї, літаків, людей. Давайте експортувати інструменти демократії – це по сучасному.


Як бачите, варіантів доволі багато, та я не хочу всіх їх перераховувати.

Ця петиція не випадково з’явилася в день виборів, так як вона не вплине на поточні вибори, навіть якщо набере необхідну підтримку, - не є обов’язковою до виникнення ініціативи ні Вами , Пане Президенте ні іншими особами. Та здоровий глузд має отримати перевагу в кінці-кінців. І маю надію, що суспільство моєї країни його дочекається ще громадянами України… а не Польщі, Румунії чи Нідерландів.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Макарова Наталья Сергеевна
29 червня 2019
2.
Шакотько Наталя Миколаївна
25 червня 2019
3.
Дерех Богдан Романович
15 червня 2019
4.
Авраамова Емманнуелла-Еліана Віталіївна
26 травня 2019
5.
Волошин Ігор Олегович
24 травня 2019
6.
Заболотна Людмила Вікторівна
20 травня 2019
7.
Таран Олег Володимирович
12 травня 2019
8.
Хомяков Андрій Миколайович
07 травня 2019
9.
Кравченко Лариса Миколаївна
02 травня 2019
10.
Котюжанский Юрий Васильевич
02 травня 2019
11.
Іллінський Олександр Васильович
01 травня 2019
12.
Матях Вікторія Валеріївна
01 травня 2019
13.
Дерезюк Олег Степанович
30 квітня 2019
14.
Гаврилюк Микола Петрович
27 квітня 2019
15.
Корнейко Марина Валентинівна
27 квітня 2019
16.
Громяк Олена Вікторівна
26 квітня 2019
17.
Науменко Анжела Анатолiївна
16 квітня 2019
18.
Ліньков Леонід Вікторович
15 квітня 2019
19.
Пазинич Сергій Дмитрович
15 квітня 2019
20.
Гуменюк Андрій Павлович
10 квітня 2019
21.
Юрченко Андрій Олександрович
08 квітня 2019
22.
Зубченко Олександр Михайлович
07 квітня 2019
23.
Кравченко Сергій Володимирович
07 квітня 2019
24.
Гладиш Андрій Михайлович
05 квітня 2019
25.
Бугера Дмитро Ігорович
05 квітня 2019
26.
Шерстюк Микола Павлович
05 квітня 2019
27.
Каніковський Олег Євгенович
05 квітня 2019
28.
Золотая Галина Анатольевна
04 квітня 2019
29.
Твардовський Юрій Тарасович
04 квітня 2019
30.
Онишко Олексій Євгенович
04 квітня 2019
125
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено