№22/052972-еп

НАРОДОВЛАДДЯ - створення практичних умов для реалізації даного принципу демократичної держави та правове забезпечення легітимності і виконання публічного волевиявлення народу України, територіальних громад села, селища, міста, районів міста, мікрорайонів, житлового комплексу, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.

Автор (ініціатор): Філатов Костянтин Вікторович
Дата оприлюднення: 11 травня 2019
1) Прийняття Закону України "Про місцеві ререндуми в Україні", відповідно до тлумачення місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
Та забезпечити верховенство рішень місцевого референдуму над рішеннями "представницьких органів ОМС" та практичні механізми впровадження та виконання рішень місцевих референдумів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

2) Забезпечити дієві інструменти контролю народом України діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади стосовно забезпечення та реалізації державою та її органами основоположних прав і свобод а також інтересів громадян України, їх об'єднань, теритріальних громад, мешканців міста, села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення, які у сукупності утворюють народ України. Тим самим забезпечити базовий принцип Декларації про державний суверенітет України "Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення" а також принципу "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

Нагадаю, що у сучасних умовах економічної, політичної, культурної та духовної глобалізації та фактичної експансії ресурсів України, які належать виключно народу України (ст. 13 Конституції України) та її капіталу а також людського капіталу у вигляді заробітчан, право українців на самовизначення та участь у національній внутришній політиці свідомо порушене Органами Державної влади.

Забезпечити посилення контролю з боку народу України реалізації положення ст. 13 Конституції України "Держава забезпечує... соціальну спрямованість економіки."

3) Забезпечити право участі народу України у розроблені та реалізації стратегії розбудови економіки України на рівні Всеукраїнського референдуму та місцевих референдумів.

4) Прийняти Закон України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики в Україні" та Закон України "Про громадські ради при Органах Місцевого Самоврядування та комунальних підприємствах" задля забезпечення принципів демократичності, гласності, прозорості та унеможливлення корупційної діяльності при здійсненні місцевого самоврядування та підзвітності територіальним громадам функціонування комунальних підприємств, закладів і установ;

5) Забезпечити обов'язковість виконання ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні яке ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII; Та верховенства рішень загальних зборів громадян над рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування;

6) Забезпечити розширення повноважень та реалізацію інституції Суда присяжних в Україні — інституту здійснення народовладдя в Україні закріпленого Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

7) Прийняти Закон України "Про муніципальну поліцію", який має регламентувати права та обов'язки даних правоохороних структур, їх рівень підготовки, підпорядкуваня, фінансово-господарче забезпечення, повноваження та ін.,
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Заболотна Людмила Вікторівна
20 травня 2019
2.
Мелашкін Олександр Вадимович
20 травня 2019
3.
Некрасова Анастасія Олександрівна
19 травня 2019
4.
Кравченко Сергій Володимирович
19 травня 2019
5.
Ширяєва Наталія Олександрівна
18 травня 2019
6.
Бойчук Марія Іванівна
18 травня 2019
7.
Корчевський Василь Андрійович
18 травня 2019
8.
Нагурний Володимир Григорович
18 травня 2019
9.
Деркач Віктор Олександрович
16 травня 2019
10.
Павловська Неля Ігорівна
16 травня 2019
11.
Василюк Олексій Лукашевич
16 травня 2019
12.
Гойгел-Сокол Лариса Георгиевна
16 травня 2019
13.
Кузнєцов Роман Георгійович
16 травня 2019
14.
Матьков Юрій Олексійович
16 травня 2019
15.
Глімбоцький Олег Вікторович
15 травня 2019
16.
Каш Сергій Валерійович
15 травня 2019
17.
Бербек Анатолий Николаевич
15 травня 2019
18.
Гулак Сергій Федорович
15 травня 2019
19.
Марченко Алексей Васильевич
14 травня 2019
20.
Польская Елена Александровна
14 травня 2019
21.
Златов Иван Иванович
14 травня 2019
22.
Слюсарєва Наталя Віталіївна
14 травня 2019
23.
Дзьоба Мирослава Володимирівна
14 травня 2019
24.
Калачик Володимир Валентинович
14 травня 2019
25.
Алєксєєва Олена Анатоліївна
14 травня 2019
26.
Черновол Олександр Володимирович
14 травня 2019
27.
Шемет Алла Іванівна
14 травня 2019
28.
Горшков Андрій Володимирович
14 травня 2019
29.
Іщук Наталія Олександрівна
14 травня 2019
30.
Величко Олена Володимирівна
14 травня 2019
107
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 82 дні
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.