№22/052972-еп

НАРОДОВЛАДДЯ - створення практичних умов для реалізації даного принципу демократичної держави та правове забезпечення легітимності і виконання публічного волевиявлення народу України, територіальних громад села, селища, міста, районів міста, мікрорайонів, житлового комплексу, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.

Автор (ініціатор): Філатов Костянтин Вікторович
Дата оприлюднення: 11 травня 2019
1) Прийняття Закону України "Про місцеві ререндуми в Україні", відповідно до тлумачення місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
Та забезпечити верховенство рішень місцевого референдуму над рішеннями "представницьких органів ОМС" та практичні механізми впровадження та виконання рішень місцевих референдумів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

2) Забезпечити дієві інструменти контролю народом України діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади стосовно забезпечення та реалізації державою та її органами основоположних прав і свобод а також інтересів громадян України, їх об'єднань, теритріальних громад, мешканців міста, села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення, які у сукупності утворюють народ України. Тим самим забезпечити базовий принцип Декларації про державний суверенітет України "Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення" а також принципу "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

Нагадаю, що у сучасних умовах економічної, політичної, культурної та духовної глобалізації та фактичної експансії ресурсів України, які належать виключно народу України (ст. 13 Конституції України) та її капіталу а також людського капіталу у вигляді заробітчан, право українців на самовизначення та участь у національній внутришній політиці свідомо порушене Органами Державної влади.

Забезпечити посилення контролю з боку народу України реалізації положення ст. 13 Конституції України "Держава забезпечує... соціальну спрямованість економіки."

3) Забезпечити право участі народу України у розроблені та реалізації стратегії розбудови економіки України на рівні Всеукраїнського референдуму та місцевих референдумів.

4) Прийняти Закон України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики в Україні" та Закон України "Про громадські ради при Органах Місцевого Самоврядування та комунальних підприємствах" задля забезпечення принципів демократичності, гласності, прозорості та унеможливлення корупційної діяльності при здійсненні місцевого самоврядування та підзвітності територіальним громадам функціонування комунальних підприємств, закладів і установ;

5) Забезпечити обов'язковість виконання ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні яке ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII; Та верховенства рішень загальних зборів громадян над рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування;

6) Забезпечити розширення повноважень та реалізацію інституції Суда присяжних в Україні — інституту здійснення народовладдя в Україні закріпленого Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

7) Прийняти Закон України "Про муніципальну поліцію", який має регламентувати права та обов'язки даних правоохороних структур, їх рівень підготовки, підпорядкуваня, фінансово-господарче забезпечення, повноваження та ін.,
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гусинський Руслан Святославович
10 серпня 2019
2.
Сохан Оксана Іванівна
10 серпня 2019
3.
Хіхлач Анастасія Олексіївна
08 серпня 2019
4.
Мартищук Теодор Любомирович
05 серпня 2019
5.
Биховець Валерій Миколайович
19 червня 2019
6.
Введенський Артем Борисович
09 червня 2019
7.
Караул Анатолій Олексійович
08 червня 2019
8.
Водолажщенко Григорий Григорьевич
25 травня 2019
9.
Калмиков Микола Анатолійович
24 травня 2019
10.
Юзефович Олександр Володимирович
24 травня 2019
11.
Яковлева Наталія Богданівна
24 травня 2019
12.
Козаков Анатолій Леонідович
24 травня 2019
13.
Марущак Галина Олександрівна
24 травня 2019
14.
Хотюн Дмитро Петрович
24 травня 2019
15.
Попудря Костянтин Вадимович
24 травня 2019
16.
Волошин Ігор Олегович
24 травня 2019
17.
Козиряцька Галина Володимир Iвна
24 травня 2019
18.
Мінібаєв Олег Русланович
23 травня 2019
19.
Тимошенко Людмила Миколаївна
23 травня 2019
20.
Петров Валерій Олександрович
23 травня 2019
21.
Височин Анатолій Якимович
23 травня 2019
22.
Матушин Анатолій Григорович
23 травня 2019
23.
Тєлкова Тетяна Олександрівна
22 травня 2019
24.
Турік Віталій Михайлович
22 травня 2019
25.
Гетман Олександр Володимирович
22 травня 2019
26.
Заболотна Людмила Вікторівна
20 травня 2019
27.
Мелашкін Олександр Вадимович
20 травня 2019
28.
Некрасова Анастасія Олександрівна
19 травня 2019
29.
Кравченко Сергій Володимирович
19 травня 2019
30.
Ширяєва Наталія Олександрівна
18 травня 2019
131
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено