№22/053070-еп

НАРОДОВЛАДДЯ - створення практичних умов для реалізації даного принципу демократичної держави та правове забезпечення легітимності і виконання публічного волевиявлення народу України, територіальних громад села, селища, міста, районів міста, мікрорайонів, житлового комплексу, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.

Автор (ініціатор): Філатов Костянтин Вікторович
Дата оприлюднення: 15 травня 2019
1) Прийняття Закону України "Про місцеві ререндуми в Україні", відповідно до тлумачення місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
Та забезпечити верховенство рішень місцевого референдуму над рішеннями "представницьких органів ОМС" та практичні механізми впровадження та виконання рішень місцевих референдумів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

2) Забезпечити дієві інструменти контролю народом України діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади стосовно забезпечення та реалізації державою та її органами основоположних прав і свобод а також інтересів громадян України, їх об'єднань, теритріальних громад, мешканців міста, села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення, які у сукупності утворюють народ України. Тим самим забезпечити базовий принцип Декларації про державний суверенітет України "Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення" а також принципу "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

Нагадаю, що у сучасних умовах економічної, політичної, культурної та духовної глобалізації та фактичної експансії ресурсів України, які належать виключно народу України (ст. 13 Конституції України) та її капіталу а також людського капіталу у вигляді заробітчан, право українців на самовизначення та участь у національній внутришній політиці свідомо порушене Органами Державної влади.

Забезпечити посилення контролю з боку народу України реалізації положення ст. 13 Конституції України "Держава забезпечує... соціальну спрямованість економіки."

3) Забезпечити право участі народу України у розроблені та реалізації стратегії розбудови економіки України на рівні Всеукраїнського референдуму та місцевих референдумів.

4) Прийняти Закон України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики в Україні" та Закон України "Про громадські ради при Органах Місцевого Самоврядування та комунальних підприємствах" задля забезпечення принципів демократичності, гласності, прозорості та унеможливлення корупційної діяльності при здійсненні місцевого самоврядування та підзвітності територіальним громадам функціонування комунальних підприємств, закладів і установ;

5) Забезпечити обов'язковість виконання ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні яке ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII; Та верховенства рішень загальних зборів громадян над рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування;

6) Забезпечити розширення повноважень та реалізацію інституції Суда присяжних в Україні — інституту здійснення народовладдя в Україні закріпленого Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

7) Прийняти Закон України "Про муніципальну поліцію", який має регламентувати права та обов'язки даних правоохороних структур, їх рівень підготовки, підпорядкуваня, фінансово-господарче забезпечення, повноваження та ін.,

8) Забезпечення участі народу України а також територіальних громад на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць участі у реалізації екологічної політики та забезпечення дієвих важелей впливу територіальних громад на підприємства-забруднювачі навколишнього середовища та покращення виробничої діяльності шляхом модернізації технологічного процесу та обладнання підприємств.
9) Забезпечення повернення 80% екологічного податку у ті міста і регіони, з яких він був зібраний – курс створення умов для збереження довкілля та покращення умов догляду за навколишнім середовищем і виконанням екологічних регіональних і місцевих програм в Україні.
10) Скасувати право легітимізувати статути територіальних громад в Україні виключно місцевими радами, якщо процедура загальних зборів громадян за місцем проживання і загальних зборів громадян села, селища, міста, районів міста в цілому не була проведена з питання легітимізації статуту територіальної громади. Тобто легітимізувати статут територіальної громади виключно місцевими загальними зборами громадян (конференцією) – як первинним суб’єктом права – територіальною громадою.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Сенчило Ольга Анатольевна
13 серпня 2019
2.
Гусинський Руслан Святославович
10 серпня 2019
3.
Бортний Валентин Володимирович
09 серпня 2019
4.
Мєшалкін Юрій Леонідович
08 серпня 2019
5.
Найговзен Наталя Вiкторiвна
07 серпня 2019
6.
Мартищук Теодор Любомирович
05 серпня 2019
7.
Залевський Юрій Анатолійович
24 червня 2019
8.
Биховець Валерій Миколайович
19 червня 2019
9.
Караул Анатолій Олексійович
08 червня 2019
10.
Сейко Олександр Володимирович
30 травня 2019
11.
Чепіль Сергій Рудольфович
27 травня 2019
12.
Гринь Юлiя Борисiвна
27 травня 2019
13.
Авраамова Емманнуелла-Еліана Віталіївна
26 травня 2019
14.
Гайбура Василь Петрович
25 травня 2019
15.
Носик Катерина Анатоліївна
25 травня 2019
16.
Імамова Ірина Давлетханівна
25 травня 2019
17.
Горбейко Віталій Вікторович
25 травня 2019
18.
Водолажщенко Григорий Григорьевич
25 травня 2019
19.
Калмиков Микола Анатолійович
24 травня 2019
20.
Юзефович Олександр Володимирович
24 травня 2019
21.
Ніколаєв Володимир Володимирович
24 травня 2019
22.
Мотрюк Сергій Анатолійович
24 травня 2019
23.
Бакановський Олександр Георгійович
24 травня 2019
24.
Яковлева Наталія Богданівна
24 травня 2019
25.
Даценко Віктор Минович
24 травня 2019
26.
Панченко Микола Миколайович
24 травня 2019
27.
Тепляков Володимир Іванович
24 травня 2019
28.
Марущак Галина Олександрівна
24 травня 2019
29.
Хотюн Дмитро Петрович
24 травня 2019
30.
Очаковська Валентина Дмитрiвна
24 травня 2019
77
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено