№22/053070-еп

НАРОДОВЛАДДЯ - створення практичних умов для реалізації даного принципу демократичної держави та правове забезпечення легітимності і виконання публічного волевиявлення народу України, територіальних громад села, селища, міста, районів міста, мікрорайонів, житлового комплексу, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.

Автор (ініціатор): Філатов Костянтин Вікторович
Дата оприлюднення: 15 травня 2019
1) Прийняття Закону України "Про місцеві ререндуми в Україні", відповідно до тлумачення місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
Та забезпечити верховенство рішень місцевого референдуму над рішеннями "представницьких органів ОМС" та практичні механізми впровадження та виконання рішень місцевих референдумів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

2) Забезпечити дієві інструменти контролю народом України діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади стосовно забезпечення та реалізації державою та її органами основоположних прав і свобод а також інтересів громадян України, їх об'єднань, теритріальних громад, мешканців міста, села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення, які у сукупності утворюють народ України. Тим самим забезпечити базовий принцип Декларації про державний суверенітет України "Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення" а також принципу "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

Нагадаю, що у сучасних умовах економічної, політичної, культурної та духовної глобалізації та фактичної експансії ресурсів України, які належать виключно народу України (ст. 13 Конституції України) та її капіталу а також людського капіталу у вигляді заробітчан, право українців на самовизначення та участь у національній внутришній політиці свідомо порушене Органами Державної влади.

Забезпечити посилення контролю з боку народу України реалізації положення ст. 13 Конституції України "Держава забезпечує... соціальну спрямованість економіки."

3) Забезпечити право участі народу України у розроблені та реалізації стратегії розбудови економіки України на рівні Всеукраїнського референдуму та місцевих референдумів.

4) Прийняти Закон України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики в Україні" та Закон України "Про громадські ради при Органах Місцевого Самоврядування та комунальних підприємствах" задля забезпечення принципів демократичності, гласності, прозорості та унеможливлення корупційної діяльності при здійсненні місцевого самоврядування та підзвітності територіальним громадам функціонування комунальних підприємств, закладів і установ;

5) Забезпечити обов'язковість виконання ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні яке ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII; Та верховенства рішень загальних зборів громадян над рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування;

6) Забезпечити розширення повноважень та реалізацію інституції Суда присяжних в Україні — інституту здійснення народовладдя в Україні закріпленого Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

7) Прийняти Закон України "Про муніципальну поліцію", який має регламентувати права та обов'язки даних правоохороних структур, їх рівень підготовки, підпорядкуваня, фінансово-господарче забезпечення, повноваження та ін.,

8) Забезпечення участі народу України а також територіальних громад на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць участі у реалізації екологічної політики та забезпечення дієвих важелей впливу територіальних громад на підприємства-забруднювачі навколишнього середовища та покращення виробничої діяльності шляхом модернізації технологічного процесу та обладнання підприємств.
9) Забезпечення повернення 80% екологічного податку у ті міста і регіони, з яких він був зібраний – курс створення умов для збереження довкілля та покращення умов догляду за навколишнім середовищем і виконанням екологічних регіональних і місцевих програм в Україні.
10) Скасувати право легітимізувати статути територіальних громад в Україні виключно місцевими радами, якщо процедура загальних зборів громадян за місцем проживання і загальних зборів громадян села, селища, міста, районів міста в цілому не була проведена з питання легітимізації статуту територіальної громади. Тобто легітимізувати статут територіальної громади виключно місцевими загальними зборами громадян (конференцією) – як первинним суб’єктом права – територіальною громадою.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Лисенко Андрій Михайлович
21 травня 2019
2.
Осіпенко Максим Вікторович
21 травня 2019
3.
Гетман Олександр Володимирович
21 травня 2019
4.
Мелашкін Олександр Вадимович
20 травня 2019
5.
Валтер Олександр Олександрович
20 травня 2019
6.
Нежеванна Світлана Іванівна
20 травня 2019
7.
Кравченко Сергій Володимирович
19 травня 2019
8.
Кеба Ірина Олександрівна
18 травня 2019
9.
Манько Вадим Іванович
18 травня 2019
10.
Ширяєва Наталія Олександрівна
18 травня 2019
11.
Бойчук Марія Іванівна
18 травня 2019
12.
Любченко Анна Юріївна
18 травня 2019
13.
Пальчик Богдан Вікторович
17 травня 2019
14.
Сербін Анатолій Анатолійович
17 травня 2019
15.
Стефанцив Елена Васильевна
17 травня 2019
16.
Деркач Віктор Олександрович
16 травня 2019
17.
Біла Анжела Анатоліївна
16 травня 2019
18.
Василюк Олексій Лукашевич
16 травня 2019
19.
Гойгел-Сокол Лариса Георгиевна
16 травня 2019
20.
Карцева Людмила Анатоліївна
16 травня 2019
21.
Петрюк Сергій Юрійович
16 травня 2019
22.
Глімбоцький Олег Вікторович
15 травня 2019
23.
Каш Сергій Валерійович
15 травня 2019
24.
Кісельова Олена Василівна
15 травня 2019
25.
Бербек Анатолий Николаевич
15 травня 2019
26.
Феденко Олексій Ігорович
15 травня 2019
27.
Чайченко Руслан Юрійович
15 травня 2019
28.
Філатов Костянтин Вікторович
11 травня 2019
28
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 86 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.