№22/005381-еп

Повністю оновити суддівський корпус за прикладом патрульної поліції, відкривши прозорий конкурс на кожну посаду судді

Автор (ініціатор): Жернаков Михайло Володимирович
Дата оприлюднення: 09 вересня 2015
Відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/005381-еп
щодо повного оновлення суддівського корпусу
за прикладом патрульної поліції з відкриттям прозорого
конкурсу на кожну посаду судді,
розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва
Президента України 09.09.2015 громадянином М.В.Жернаковим


Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 231 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію громадянина В.М.Жернакова щодо оновлення суддівського корпусу за прикладом патрульної поліції з відкриттям прозорого конкурсу на кожну посаду судді, яку підписали 27 738 осіб.

У січні 2015 року мною була схвалена Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020", якою судова реформа визначена як одна із пріоритетних, що потребує негайного вжиття дієвих заходів, спрямованих, насамперед, на оновлення суддівського корпусу та удосконалення роботи судової системи.

На виконання Стратегії мною до Верховної Ради України було внесено проект Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", розроблений Радою з питань судової реформи, який прийнято парламентом 12 лютого 2015 року.

Зазначеним Законом запроваджені механізми прозорого формування нового суддівського корпусу, зокрема:
– забезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом, виключно з числа осіб з високими професійними та моральними якостями на підставі об'єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар'єри судді;
– формування суддівського досьє для проведення кваліфікаційного оцінювання діючих суддів на їх відповідність професійним критеріям та критеріям доброчесності, що є обов'язковою умовою для зайняття посади судді;
– повне декларування доходів і витрат суддів, членів їх сімей та пов'язаних з ними осіб і встановлення одним із ключових критеріїв для зайняття посади судді – відповідність витрат судді та членів його сім'ї їх доходам;
– забезпечення участі громадськості у всіх процедурах, пов'язаних із формуванням суддівського корпусу.

Ґрунтуючись на положеннях вказаного Закону, на засадах прозорості, відкритості, гласності та професійності сформовано Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Вищу раду юстиції з числа авторитетних фахівців у галузі права.

Як один з ключових механізмів очищення суддівського корпусу Законом запроваджена процедура первинного кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти усі без виключення судді з метою підтвердження своєї відповідності професійним та етичним вимогам, здатності здійснювати правосуддя.

Таким чином, створено законодавчі механізми для перезавантаження суддівського корпусу.
На думку українських і міжнародних експертів, у тому числі Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), потребує першочергових змін також Основний Закон України в частині правосуддя.

Відтак для закладення нового "конституційного фундаменту" судової системи та формування оновленого суддівського корпусу в рамках Конституційної Комісії, створеної згідно з Указом Президента України від 3 березня 2015 року № 119, напрацьовані відповідні зміни до Конституції України.

Для отримання висновку до Венеціанської Комісії було направлено схвалений Конституційною Комісією проект змін до Конституції в частині правосуддя, який, зокрема, передбачає спеціальну процедуру оцінювання суддівського корпусу за критеріями доброчесності, професіоналізму та етичності. Судді, які не відповідатимуть зазначеним критеріям, будуть звільнені з посад. На їх посади за результатами прозорого конкурсу та під наглядом громадськості будуть призначені нові судді.
При визначенні процедури оцінювання як способу очищення суддівського корпусу України Конституційна Комісія має врахувати рекомендації Венеціанської Комісії, викладені у Висновку CDL-AD(2015)007 від 23 березня 2015 року, щодо необхідності закріплення в Конституції України запропонованих Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" надзвичайних заходів для подолання корупції та некомпетентності в системі правосуддя.

Конституційна Комісія також звернулася з проханням надати окрему експертну оцінку Венеціанської Комісії щодо альтернативного способу очищення суддівського корпусу, який передбачає у перехідних положеннях Основного Закону України процедуру звільнення та перепризначення всіх суддів України.
Венеціанська Комісія на своєму засіданні 23 жовтня 2015 року затвердила Висновок щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя.

Крім того, мною було ініційовано широке громадське обговорення проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, схваленого Конституційною Комісією.

Отже, питання по суті електронної петиції наразі проходить громадське обговорення, а також фахову експертизу, за результатами яких, у тому числі опрацювання висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), Конституційна Комісія має затвердити остаточний проект Закону України про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя, що включатиме відповідні механізми оновлення суддівського корпусу.П.ПОРОШЕНКО
Рівень довіри суспільства до суду є вкрай низьким. Суспільство вимагає рішучих дій щодо оновлення суддівського корпусу. Успішним прикладом оновлення є нова патрульна поліція, і подібний підхід повинен бути застосований також до суддів.
Вважаємо єдиним ефективним способом очищення судової влади запровадження змін до Конституції України, які передбачають створення нової системи судів і оголошення прозорого конкурсу на всі суддівські посади. Цю думку також поділяє професійна експертна спільнота.
Оцінювати відповідність кандидатів (як чинних суддів, так і інших кандидатів на посаду судді) за критеріями доброчесності, бездоганної репутації і здатності здійснювати правосуддя на захист прав людини має незалежна тимчасова комісія, створена з правників з бездоганною репутацією, до яких є повна довіра у суспільстві. Ці зміни потрібно провести одночасно зі спрощенням судової системи і судочинства, повного усунення політичних впливів на суд.
Просимо Вас як суб’єкта законодавчої ініціативи запропонувати такий механізм на розгляд Верховній Раді України в проекті закону про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Луговий Михайло Олександрович
12 жовтня 2015
2.
Грудіна Костянтин Володимирович
12 жовтня 2015
3.
Косяк Андрій Володимирович
12 жовтня 2015
4.
Приплоцький Семен Ігорович
12 жовтня 2015
5.
Желяк Олексій Вікторович
12 жовтня 2015
6.
Ковтун Юрій Васильович
12 жовтня 2015
7.
Волкова Ірина Миколаївна
12 жовтня 2015
8.
Науменко Микола Іванович
12 жовтня 2015
9.
Стахнів Остап Остапович
12 жовтня 2015
10.
Левківська Поліна Григорівна
12 жовтня 2015
11.
Мацнєва Ольга Володимирівна
12 жовтня 2015
12.
Кондратенко Владислав Григорович
12 жовтня 2015
13.
Бондарь Максим Григорович
12 жовтня 2015
14.
Кравненко Юлий
12 жовтня 2015
15.
Завражин Валерий Иванович
12 жовтня 2015
16.
Зленко Ян Ярославович
12 жовтня 2015
17.
Бережко Сергій Володимирович
12 жовтня 2015
18.
Федоров Ілля
12 жовтня 2015
19.
Щербань Юлія Олександрівна
12 жовтня 2015
20.
Колосов Тимур Дмитриевич
12 жовтня 2015
21.
Налужний Артем Володимирович
12 жовтня 2015
22.
Середа Олександр Миколайович
12 жовтня 2015
23.
Музиченко Сергій Васильович
12 жовтня 2015
24.
Олена Дзигун
12 жовтня 2015
25.
Гуменюк Руслан Богданович
12 жовтня 2015
26.
Федоренко Руслан Сергійович
12 жовтня 2015
27.
Бойкова Галина Викторовна
12 жовтня 2015
28.
Близнюк Анастасія Ігорівна
12 жовтня 2015
29.
Гурицький Дмитро Олександрович
12 жовтня 2015
30.
Репік Вадим Олександрович
12 жовтня 2015
27738
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено