№22/058548-еп

Про внесення змін до Закону України від 25.04.2019 № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Автор (ініціатор): Купрієнко Віталій Валерійович
Дата оприлюднення: 06 червня 2019
Беручи до уваги:
- Конституцію України, що визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

- Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99, яким встановлено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя;

- Концепцію державної мовної політики, затверджену Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, яка визначає стратегічні пріоритети в подоланні спричинених багатовіковою асиміляційною політикою колонізаторів та окупантів деформацій національного мовно-культурного і мовно-інформаційного простору та відповідно до якої повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією збереження ідентичності української нації та зміцнення державної єдності України;

- те, що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить переважну більшість населення країни і дала офіційну назву державі, а також є базовим системотвірним складником української громадянської нації;

прагнучи до:
- посилення державотворчих і консолідаційних функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України;

- створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців;

а також беручи до уваги Висновок Європейської комісії за демократію через право, відповідно до якого за особливих умов, що склалися в Україні, збалансована політика у мовній сфері вимагає належних гарантій для збереження державної мови як інструмента єднання суспільства,

ВНЕСТИ

до Закону України від 25.04.2019 № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зміни, які зобов'язують громадян Украъни вести свої особисті сторінки в соціальних мережах, що розташовані в загальному доступі в мережі Інтернет, а також залишати в цих мережах коментарі та виконувати будь-які інші дії виключно із застосуванням державної в Україні мови, якою є українська мова, або англійської мови;

ВИЛУЧИТИ

із тексту Закону України від 25.04.2019 № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" частину 3 статті 28, що суперечить обов'язковосты виконання запропонованних вище норм.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Чернявський Вадим Федорович
11 липня 2019
2.
Гладиш Андрій Михайлович
10 червня 2019
3.
Некрасова Анастасія Олександрівна
08 червня 2019
4.
Гатин Андрей Ринатович
07 червня 2019
5.
Матета Алина Геннадьевна
06 червня 2019
6.
Мальцев Василь Іванович
06 червня 2019
7.
Кушнір Тетяна Іванівна
06 червня 2019
8.
Бесараб Юлія Володимирівна
06 червня 2019
9.
Купрієнко Віталій Валерійович
30 травня 2019
9
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено