№22/058650-еп

Повернути пільги учасникам ВВ війни визначені ст. 14 Законом України " про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту"в т. числі безкоштовний проїзд, доплата до пенсії 50% від мінімальної пенсії та до 05.05.2019 одноразова допомога в розмірі 3х мінімальних пенсій і закладати кошти до Державного Бюджету України на кожний рік. Скасувати незаконні неконституційні зміни до ст. 14 Законом України " про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту" внесені ВР Україною і КМ України

Автор (ініціатор): Неїлик Євгенія Іванівна
Дата оприлюднення: 06 червня 2019
Стаття 14. Пільги для учасників війни Закон України «Про статус учасників війни і гарантії їх соціального захисту»

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
{Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2344-IV від 13.01.2005 }
2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 3 частини першої статті 14 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 }
4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
{Пункт 4 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95 , в редакції Закону № 52-IV від 04.07.2002 }
5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
{Абзац перший пункту 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2878-IV від 08.09.2005 }
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
{Пункт 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95 , в редакції Закону № 52-IV від 04.07.2002 }
6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
{Пункт 7 частини першої статті 14 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення" }
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
{Пункт 8 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95 }
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
12) використання чергової відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 14 частини першої статті 14 в редакції Закону № 2344-IV від 13.01.2005 }
15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;
{Пункт 16 частини першої статті 14 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення" }
17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{Пункт 17 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95 ; в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010 }
18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.
Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;
19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
{Частина друга статті 14 в редакції Закону № 488/95-ВР від 22.12.95 }
Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
{Статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 52-IV від 04.07.2002 }
Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
{Частина статті 14 в редакції Законів № 458/95-ВР від 23.11.95 , № 488/95-ВР від 22.12.95 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2212-IV від 18.11.2004 ; в редакції Закону № 2939-IV від 05.10.2005 }
Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
{Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 367-XIV від 25.12.98 ; в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 }
{Щодо дії частини п'ятої статті 14 додатково див. Закони № 3235-IV від 20.12.2005 , № 489-V від 19.12.2006 , Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007 }
Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення" }
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Александрова Людмила Викторовна
12 серпня 2019
2.
Малько Цвітана Юріївна
04 липня 2019
3.
Соломаха Людмила Борисівна
13 червня 2019
4.
Тополь Андрій Григорович
12 червня 2019
5.
Гладиш Андрій Михайлович
10 червня 2019
6.
Попова Наталія Володимирівна
10 червня 2019
7.
Гончар Тетяна Віталіївна
10 червня 2019
8.
Кіт Наталія Василівна
09 червня 2019
9.
Донець Тетяна Петрівна
08 червня 2019
10.
Пікуль Анна Володимирівна
08 червня 2019
11.
Бобнєв Олександр Олександрович
08 червня 2019
12.
Некрасова Анастасія Олександрівна
08 червня 2019
13.
Світа Андрій Євгенович
08 червня 2019
14.
Неїлик Галина Михайлівна
07 червня 2019
15.
Ткачук Юлія Петрівна
07 червня 2019
16.
Чумак Генадій Миколайович
07 червня 2019
17.
Корочанська Ельвіна Валеріївна
06 червня 2019
18.
Пономаренко Алексей Алексеевич
06 червня 2019
19.
Рондова Ирина Андреевна
06 червня 2019
20.
Санжаревская Оксана Валерьевна
06 червня 2019
21.
Степанов Олег Вiкторович
06 червня 2019
22.
Радченко Михайло Олександрович
06 червня 2019
23.
Швецова Таня Анатольевна
06 червня 2019
24.
Єрофеєв Дмитро Вікторович
06 червня 2019
25.
Гульчук Вікторія Анатоліївна
06 червня 2019
26.
Микульшин Юрій Васильович
06 червня 2019
27.
Білий Василь Олексійович
06 червня 2019
28.
Гавриш Андрей Анатольевич
06 червня 2019
29.
Стародуб Дмитро Сергійович
06 червня 2019
30.
Морозов Вадим Михайлович
06 червня 2019
33
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено