№22/059590-еп

Пане Президент!!! Заборона грального бізнесу в Україні, який шкодить українській нації!!! Прошу вас, щоб люди не плакали!!!

Автор (ініціатор): Садовнік Валентин Анатолійович
Дата оприлюднення: 06 червня 2019
Закон є, але на кожному кроці ігрових салонів як грибів після дощу. А саме головне, що влада про це знає і ніяки мір не приймає. Це губить націю і робить людей залежними. Люди стають бідними і це наносить шкоду суспільству. Сім'ї розвалюються, матері плачуть, люди остаються без квартир, з дому все виносять в ломбарди, спричиняє крадіжкам. А поліція цьому сприяє і напевне кришує цей бізнес. Коли на кінець заборонять цей злочинний бізнес і скілько він сліз буде приносити в сім'ї і родини!!!З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про заборону грального бізнесу в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.536 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.253
N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.492
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }


Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету
прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та
здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду
людині і суспільству.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні:

1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією,
проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у
казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;
{ Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від
19.05.2011 }

2) азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в
якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему
електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш
(приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від
випадковості. { Абзац перший пункту 2 статті 1 в редакції Закону
N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011 }

До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

організація та проведення творчих конкурсів, спортивних
змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається
їх умовами грошовий або майновий виграш;

гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які
проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);

гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні
автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно
матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);

розіграші на безоплатній основі з рекламуванням
(популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків
для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності
суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів
у грошовій або майновій формі;

розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких
передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та
отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння,
виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;

розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних
або пізнавальних цілей;

3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з
організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

4) організація і проведення азартних ігор - діяльність
організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення
умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів)
учасникам азартних ігор;

5) учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною
дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.

Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону

До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на
території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у
вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з
конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від
проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного
бюджету України.

Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій
цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом
органів міліції та/або органів доходів і зборів.
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2852-VI ( 2852-17 )
від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та діє до
прийняття спеціального законодавства, що передбачає право
здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних
зонах.

2. З дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в
Україні припиняється, а ліцензії, видані суб'єктам підприємницької
діяльності до дня набрання чинності цим Законом, скасовуються.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 181 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у частині першій виключити слова "а так само прийняття ставок
приватними особами на спортивних та інших змаганнях";

частину третю виключити;

{ Підпункт 2 пункту 3 статті 4 втратив чинність на підставі
Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України
законопроект про діяльність з організації та проведення азартних
ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 травня 2009 року
N 1334-VI
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Горбачевський Тарас Борисович
25 серпня 2019
2.
Безсажний Ярослав Вікторович
22 серпня 2019
3.
Ніколаєва Наталія Ігорівна
21 серпня 2019
4.
Такуєв Олександр Валерійович
17 серпня 2019
5.
Александрова Людмила Викторовна
12 серпня 2019
6.
Марченков Віталій Валентинович
12 серпня 2019
7.
Войтанік Леонід Валерійович
08 серпня 2019
8.
Гончарук Марина Валентинівна
02 серпня 2019
9.
Шевченко Людмила Русланівна
01 серпня 2019
10.
Леонідова Елена Володимирівна
28 липня 2019
11.
Мазур Ірина Анатоліївна
24 липня 2019
12.
Рогожнікова Надія Володимирівна
18 липня 2019
13.
Чернявський Вадим Федорович
11 липня 2019
14.
Дикса Юрій Євгенійович
20 червня 2019
15.
Щерблюк Віктор Володимирович
18 червня 2019
16.
Дідков Микола Миколайович
17 червня 2019
17.
Макаренко Петро Олександрович
17 червня 2019
18.
Литвяк Наталiя Володимирiвна
16 червня 2019
19.
Пронічев Микола Олександрович
15 червня 2019
20.
Сапунов Сергій Сергійович
14 червня 2019
21.
Щерблюк Віктор Вікторович
14 червня 2019
22.
Соломаха Людмила Борисівна
13 червня 2019
23.
Харищук Юлія Валентинівна
12 червня 2019
24.
Тополь Андрій Григорович
12 червня 2019
25.
Коршунов Володимир Вiкторович
11 червня 2019
26.
Волов Веніамін Тихонович
11 червня 2019
27.
Гладиш Андрій Михайлович
10 червня 2019
28.
Коваль Катерина Василівна
10 червня 2019
29.
Гончар Тетяна Віталіївна
10 червня 2019
30.
Пономаренко Людмила Миколаївна
10 червня 2019
133
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено