№22/060898-еп

Зупинити екологічну катастрофу в м. Узин, Київської області, Ми задихаємось !!! В м. Узин, Київської області катастрофічна ситуація із довкіллям та випаровуваннями отруйних речовин від діяльності біоетанолу підприємством ТДВ Узинській цукровий комбінат. Держава не контролює ситуацію в сфері відходів, як побутових, так і небезпечних. Небезпечні відходи в м. Узин загрожують життю, здоров’ю людей та навколишньому середовищу, люди вдихають невідомі отруйні речовини від виробництва етанолу. Прощу застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) шляхом повного зупинення експлуатації полігонів промислових відходів (відстійників), зупинення (заборони) виконання робіт з розміщення промислових відходів від діяльності ТДВ «Узинській цукровий комбінат» в місті Узин, Білоцерківського району в Київській області. Припинити порушення правил екологічної безпеки ТДВ «Узинській цукровий комбінат» шляхом заборони здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів від діяльності із виробництва , що отруює повітря та стічні води. Застосувати НЕВІДКЛАДНІ заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) шляхом повного зупинення експлуатації полігонів промислових відходів (відстійників) ТДВ "Узинський цукровий комбінат", зупинити шкідливі викиди.

Автор (ініціатор): Касьяненко Дмитро Леонідович
Дата оприлюднення: 11 червня 2019
Спиртовий цех ТДВ "Узинський цукровий комбінат" працює з 1996 року. З 2011 року там почали виробляти біоетанол, компонент моторного палива, що і стало причиною різкого погіршання екологічного стану міста. Через відсутність належних очисних споруд відходи доводиться зливати у водні відстійники та очисні споруди, передбачені для переробки цукрового буряку. Ці відходи створюють нестерпний сморід, який завдає шкоди не лише жителям Узина, а й навіть навколишніх сіл. Зараз є ризик потрапляння відходів виробництва через каскад водойм та струмків до р. Рось.

Транспортування після спиртових відходів здійснюється на поля фільтрації, що використовуються, як відстійники для технічних вод цукрового виробництва. Внаслідок відкритого сушіння в повітря потрапляють шкідливі речовини з різким запахом, які подразнюють дихальну систему жителів.

Узин в Білоцерківському районі на першому місці із захворюваності на онкологічні хвороби. Вони все частіше констатують серцеві та астматичні напади в узинців, свербіж у горлі та головні болі, фіксують діагнози: бронхіт, трахеїт, ларингіт.

Жителі міста неодноразово перекривали міжміські траси, пікетували Кабінет Міністрів, зверталися до прокуратури Київської області, до Генерального прокурора, до екологічних служб, утім це не дало ніякого результату.

Сьогодні до проблеми відходів від спиртового цеху додалися ще й наслідки роботи забойного цеху та свиноферми.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції: а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян; б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»: "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування під час розробки екологічних програм залучають громадськість до їх підготовки шляхом оприлюднення проектів екологічних програм для їх вивчення громадянами, підготовки громадськістю зауважень та пропозицій щодо запропонованих проектів, проведення публічних слухань стосовно екологічних програм."

Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

Всупереч вищевказаній нормі закону Головою Узинської міської ради не було вчинено наступних дій, що можна констатувати як бездіяльність Узинської міської ради:
1. не оприлюднено проектів екологічних програм для їх вивчення громадянами;
2. не підготовлено громадських зауважень та пропозицій щодо запропонованих проектів;
3. Не проведено публічних слухань стосовно екологічних програм;
4. Відсутні посадові особи, яка мала б екологічні знання, що є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

Кілька тисяч гектарів зараженої землі, відсутність питної води і реальна небезпека для життя від цукрового і спиртового заводів. Про це мало хто говорить, але вся Україна повинна це знати: УЗИН вже довгий час в епіцентрі екологічної катастрофи. Цю інформацію ретельно приховують, проте нам вже набридло ми хочемо щоб Україна побачила і почула правду. Тим часом, поки органи контролю та інші, хто має відповідати за нашу з вами безпеку, мовчать, ситуація стає більш критичною з кожним днем. Скільки коштує життя жителя Узина? Заради чого місцеві чиновники в місті Узині готові не помічати загрозу мало не всієї України?

Стічні води спиртових заводів, що працюють на мелясі, характеризуються високим ступенем забрудненості. Великі їх об’єми становлять значну небезпеку для навколишнього середовища. При чому самі по собі вони є токсичними, потрапляючи у озера, ставки і ріки, вони швидко виснажують запаси кисню, що викликає загибель мешканців цих водойм.
Основною проблемою при утилізації після спиртової барди є переробка рідкої фази, так званого «фугату», об’єм якого складає до 92% від усіх стоків. Органічні речовини стічних вод швидко піддаються бродінню і гинуть. Біля 70% забруднень даних стічних вод розкладаються протягом перших діб. У результаті гниття білкові речовини розкладаються до амінокислот, вуглекислоти та аміаку. В процесі бродіння цукру, що міститься у стічних водах, утворюються оцтова, молочна, масляна, та пропіонова кислоти. + виділення метану.

Стічні води спиртової промисловості, що зливаються на поля фільтрації, відкриті водойми, швидко загнивають, виділяють неприємні запахи ( ці запах приводять до удушшя та хвороб мешканців Узина), а також є причиною розмноження комах. Ці забруднення розповсюджуються в межах повітряного басейну , а також по Узину та ближніх селах досить нерівномірно, їх концентрація в повітрі в окремих районах може досягати загрозливих для здоров’я населення розмірів.
Кілька тисяч гектарів зараженої землі, відсутність питної води і реальна небезпека для життя від цукрового і спиртового заводів. УЗИН вже довгий час в епіцентрі екологічної катастрофи.

Згідно із частинами 1, 5-7 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-XII від 16.10.1992 року (далі Закон № 2707-XII), для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Базовим у системі екологічних прав є право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Це право означає, насамперед, можливість проживати в такому навколишньому природному середовищі, що не спричиняє шкоди здоров\'ю, можливість користуватись природними благами (дихати чистим повітрям, пити чисту воду тощо).
Слід зауважити, що наше законодавство застосовує термін «безпечне довкілля» на відміну від російського законодавства, в якому передбачено право на сприятливе навколишнє природне середовище. Визначення змісту поняття «безпечне» має суттєве значення для реалізації і захисту цього права.

У статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»1 дається визначення поняття «безпечні умови для людини»: це стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину.
Стосовно довкілля безпечним є такий його стан, який не впливає негативно на здоров\'я людини і процеси функціонування живих організмів, в якому наявні хімічні, фізичні, біологічні та інші елементи, не порушують природного балансу зв\'язку людини і довкілля, не перевищують встановлені законодавством норми безпеки. Детально ознаки безпечного для життя і здоров\'я навколишнього природного середовища розкриті в літературі. Так, право на безпечне навколишнє природне середовище характеризується як інтегрована правова категорія, що синтезує в своїй основі ряд галузевих прав:
• а) право на стабільну екологічну обстановку;
• б) право на екологічне благополуччя;
• в) право на якісне, сприятливе, здорове навколишнє природне середовище;
• г) право на використання корисних властивостей природи для задоволення необхідних життєвозабезпечувальних фізіологічних і духовних потреб;
• д) право на охорону життя і здоров\'я від несприятливих природних умов і природно-антропогенних факторів.
Ознаками безпечного навколишнього природного середовища є стабільність здорового навколишнього середовища, його якість та сприятливість.
Право на безпечне для життя і здоров\'я навколишнє природне середовище — це закріплена законодавством і забезпечувана державою можливість суб\'єкта проживати в середовищі, яке не спричиняє шкоду здоров\'ю, користуватись для задоволення своїх життєво необхідних фізичних і духовних потреб безпечними природними благами, вимагати від держави, а також інших фізичних і юридичних осіб виконання вимог екологічної безпеки, а у випадку їх порушення звертатись по захист порушеного права до компетентних органів.
Право на безпечне навколишнє природне середовище безпосередньо пов\'язане з низкою інших прав, які фактично конкретизують його щодо тих чи інших сфер суспільних відносин та діяльності. Зокрема, в ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» закріплено право громадян на безпечні для здоров\'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище, а ст. З Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» передбачає: «Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючого випромінювання. Це право забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм людини вище встановлених дозових меж опромінення, компенсацією за перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання».

Так, всупереч ст. 6 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» Узинською міською Радою, Головою Узинської ОТГ Гринчуком порушено право громади на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище в м. Узин ;
В супереч п. б. ст. 6 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» Узинською міською радою порушене моє право на участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;
З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні цільові, міждержавні, місцеві програми.

Головою Узинської ОТГ Гринчуком порушено гарантії екологічних прав громадян визначені ст. 10 «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме:
- не проведено жодних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища у м. Узині;
- не виконано свого обов’язку вчинити технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище підприємствами Цукрового заводу, спиртового заводу , та Заводу тваринного виробництва;
- не забезпечено участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
- не компенсовано в установленому порядку шкоди, заподіяної моєму здоров'ю внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- не здійснено державного за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, порушення яких допускають підприємства , що знаходяться в межах міста Узин.

В супереч ст. 12. ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» не вчиняються заходи по обмеженню, тимчасової заборона (зупинення) або припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Враховуючи постійність та тривалість злочину, відповідно до ст. 236 КК України , передбачена відповідальність за порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи викладене, прошу:

1. Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) екологічного законодавства, щодо Голови Узинської ОТГ Гринчука, що полягає у порушенні вимог, недодержання чинного законодавства , зокрема ст.6, 10, 12, 15 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», та іншого екологічного законодавства України, що порушує права мешканців Узинської територіальної громади;

2. Застосування заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) шляхом повного зупинення експлуатації полігонів промислових відходів (відстійників) ТДВ "Узинський цукровий комбінат" в місті Узин, Білоцерківського району в Київській області. , за порушення статті 17, 32-34 Закону України «Про відходи», 1, 5-7 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

3. Припинити порушення правил екологічної безпеки ТДВ «Узинській цукровий комбінат» шляхом заборони здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів від діяльності із виробництва , що отруює повітря та стічні води.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Воропай Петро Володимирович
11 вересня 2019
2.
Карпенко-Соковая Жанна Василівна
10 вересня 2019
3.
Сидорчук Віктор Володимирович
10 вересня 2019
4.
Хоменко Олег Іванович
10 вересня 2019
5.
Нестеренко Виктория Николаевна
09 вересня 2019
6.
Вареня Олена Василівна
09 вересня 2019
7.
Баландюк Сергій Васильович
08 вересня 2019
8.
Стеценко Олександр Володимирович
08 вересня 2019
9.
Сидоріна Ганна Вікторівна
08 вересня 2019
10.
Прокопенко Валерія Олександрівна
07 вересня 2019
11.
Марченко Ірина Леонідівна
06 вересня 2019
12.
Гречихіна Алла Володимирівна
06 вересня 2019
13.
Бараненко Аліна Юріївна
06 вересня 2019
14.
Крупа Руслан Олександрович
06 вересня 2019
15.
Борисова Анастасія Геннадіївна
05 вересня 2019
16.
Дараган Ольга Сергіївна
05 вересня 2019
17.
Верещага Катерина Евгенiвна
05 вересня 2019
18.
Корсун Анна Петрівна
04 вересня 2019
19.
Манишев Вячеслав Ігорович
04 вересня 2019
20.
Фатеева Светлана Владимировна
03 вересня 2019
21.
Петрова Тетяна Віталіївна
03 вересня 2019
22.
Книш Ірина Вадимівна
03 вересня 2019
23.
Бандура Олексій Олегович
02 вересня 2019
24.
Буренок Олександр Вікторович
02 вересня 2019
25.
Поліщук Микола Віталійович
31 серпня 2019
26.
Мудрик Анжеліка Сергіївна
30 серпня 2019
27.
Романюк Наталія Сергіївна
30 серпня 2019
28.
Поляновський Андрій Глібович
29 серпня 2019
29.
Жицька Олена Леонідівна
28 серпня 2019
30.
Босий Артем Юрійович
28 серпня 2019
989
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено