№22/061732-еп

Відновити місцеве самоврядування у м.Києві, шляхом утворення(відновлення)районних у м.Києві рад.

Автор (ініціатор): Білінський Тарас Володимирович
Дата оприлюднення: 14 червня 2019
В Україні місцеве самоврядування є складовою конституційного ладу держави, воно “визнається і гарантується” Конституцією (ст. 7). За Конституцією України (ст. 5), “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування”.

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Вона має право вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування. Свої повноваження територіальна громада здійснює як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування – перш за все через місцеві ради, до яких члени громади обирають депутатів, а також через сільських, селищних і міських голів, також обраних громадою.
Пояснення поняття "райони в місті" дається в Рішенні Конституційного Суду України (від 13.07.2001, Справа N 1-39/2001 N 11-рп/2001) "так само необхідно розуміти поняття "організація управління районами в місті Києві", що вживається в частині першій статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", за винятком повноважень приймати рішення щодо неутворення районних рад у місті, які відповідно до цього Закону (статті 6, 7, 8, 9) є обов'язковою складовою системи місцевого самоврядування в місті Києві.


ПРОЕКТ
Повноваження районних в місті Києві рад
1) затвердження бюджету району у місті Києві, внесення змін до нього; розгляду та затвердження звіту про виконання бюджету району у місті Києві;
2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
3) загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти;
4) охорони здоров`я - амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматологічної допомоги, первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги;
5) культури - закладів культури, крім віднесених до загальнодержавного та загальноміського рівня, культурні та мистецькі програми;
6) молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, підтримки програм туризму та фізичної культури, дитячих та підліткових клубів за місце проживання;
7) соціальної допомоги - територіальних центрів соціального обслуговування населення, програм соціальної допомоги;
8) містобудування та архітектури: надання пропозицій до Генерального плану міста, надання пропозицій до детальних планів територій, проектів розподілу територій та іншої містобудівної документації, організація та проведення громадських обговорень містобудівної документації, погодження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально - культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві;
10) озеленення та благоустрій територій; організація місць відпочинку; забезпечення проведення природоохоронних заходів в межах району
11) організація торгівлі на ринках; проведення районних ярмарків, фестивалів та інших недержавних масових заходів;
12) погодження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів та автостоянок;
13) прийняття рішень про об`єднання в асоціації або вступ до асоціації, інших форм добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
14) реалізації програм міжрайонної кооперації;
15) управління об`єктами комунальної власності територіальної громади району у місті Києві відповідно до закону;
16) надання згоди на передачу об`єктів з державної у комунальну власність територіальної громади району в місті Києві, об`єктів з комунальної власності територіальної громади міста Києва у комунальну власність територіальної громади району в місті Києві та прийняття рішень про передачу об`єктів з комунальної власності територіальної громади району в місті Києві у державну власність чи комунальну власність територіальної громади міста Києва, а також щодо придбання об`єктів державної власності;
17) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у місті Києві, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету району в місті Києві;
18) вирішення питань придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об`єктів комунальної власності територіальної громади району в місті Києві майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об`єктів права комунальної власності територіальної громади району в місті Києві, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади району в місті Києві;
19) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади району в місті Києві, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
20) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб`єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
21) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності територіальної громади району в місті Києві спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
22) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
23) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території відповідного району у місті Києві;
24) організація, забезпечення діяльності громадських формувань з охорони правопорядку;
25) затвердження статуту територіальної громади району у місті Києві;
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Александрова Людмила Викторовна
15 серпня 2019
2.
Гладиш Андрій Михайлович
04 серпня 2019
3.
Яригін Сергій Валентинович
06 липня 2019
4.
Сидорко Володимир Володимирович
24 червня 2019
5.
Чермяніна Вікторія Альбертівна
23 червня 2019
6.
Сухоруков Олексій Володимирович
19 червня 2019
7.
Пахомова Ольга Анатоліївна
19 червня 2019
8.
Сокира Евгений Вячеславович
19 червня 2019
9.
Румянцев Віталій Миколайович
18 червня 2019
10.
Гірченко Юрій Вікторович
18 червня 2019
11.
Бігунов Іван Феліксович
17 червня 2019
12.
Подласов Олександр Сергійович
17 червня 2019
13.
Анохін Ігор Юрійович
17 червня 2019
14.
Назаренко Юлія Анатоліївна
17 червня 2019
15.
Мороз Дмитро Сергійович
16 червня 2019
16.
Богонос Марія Іванівна
16 червня 2019
17.
Маруда Юрий Сергеевич
16 червня 2019
18.
Ющенко Олена Валеріївна
16 червня 2019
19.
Зубченко Олександр Михайлович
15 червня 2019
20.
Іванов Володимир Віталійович
15 червня 2019
21.
Постніков Павло Олександрович
15 червня 2019
22.
Лучкін Костянтин Юрійович
15 червня 2019
23.
Лоза Сергій Васильович
15 червня 2019
24.
Носон Алла Валеріївна
15 червня 2019
25.
Марчук Олександр Олександрович
15 червня 2019
26.
Кузеванов Сергей Володимирович
15 червня 2019
27.
Кулеєва Марина Василівна
15 червня 2019
28.
Брагар Євгеній Вадимович
15 червня 2019
29.
Подзега Андрій Олександрович
15 червня 2019
30.
Гуща Сергей Иванович
15 червня 2019
46
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено