№22/061940-еп

Затвердити норми, порядок обліку службового часу та компенсації понаднормової роботи у військовослужбовців.

Автор (ініціатор): Білич Святослав Віталійович
Дата оприлюднення: 14 червня 2019
Майже щомісяця в деяких підрозділах тривалість службового часу перевищує норми визначені законодавством. Велика кількість військовослужбовців після першого контракту саме через відсутність регулювання службового часу залишає службу і держава витрачає кошти на навчання нових співробітників замість покращення навичок військовослужбовців, котрі вже проходять службу, чим погіршує рівень професійності армії в цілому. Досі за всі роки незалежності так і не був розроблений алгоритм регулювання понаднормової роботи в військових формуваннях.
Згідно Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» а саме Статті 10 вказано:
«загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України, за винятком випадків, передбачених зазначеним Законом».
Згідно законодавства (а саме Статті 50 Кодексу законів про працю): нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Однак Виходячи з Листа Міністерства соціальної політики від 24.07.2013 № 774/13/84-13: на військовослужбовців, які проходять військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, Кодекс законів про працю України не поширюється.
На даний час в законодавчій базі України немає як і затвердженого порядку обліку службового часу, так і алгоритму компенсації понаднормової роботи.
Базуючись на Конституції України а саме на Статті 45 кожен хто працює має право на відпочинок; максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.
На жаль максимальної тривалості робочого часу, визначеної Законами України саме для військовослужбовців немає.

Тому прошу Вас внести на розгляд Верховної Ради України такі зміни до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і ми зможемо досягти одразу декількох покращень:
- військовослужбовці будуть впевнені в захисті своїх інтересів та самі зможуть відстежувати якість дотримання своїх конституційних прав та свобод;
- командири в свою чергу будуть більш доцільно розпоряджатись особовим складом оскільки буде законодавчо закріпленні норми службового часу та порядок компенсації понаднормової роботи;
- держава зменшить плинність особового складу, та комплекцію підрозділів чим підвищить професіоналізм армії та обороноздатності в цілому;
- з психологічного боку зменшиться втома військовослужбовців, що вплине на якість несення військової служби;
- держава не буде витрачати додаткові кошти на оплату понаднормової роботи, на відміну від концепції запропонованої Кодексом законів про працю України;

Удосконаленням законодавства, а саме Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» я вбачаю:
1) Замінити в пункті 1 Статті 10 Закону слова «нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України» на «40 годин на тиждень».
2) Доповнити в пункті 6 Статті 10 Закону після речення: «Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня.» реченням «При неможливості надання такої компенсації час виконання службових обов'язків понад встановлену тривалість щотижневого службового часу підсумовується і надається у вигляді додаткових діб відпочинку, які можуть бути приєднані за бажанням військовослужбовців до основної відпустки.».
3) Додати пункт 7 до Статті 10 Закону: «Порядок обліку службового часу (в годинах) ведеться в кожному підрозділі командиром підрозділу в «Журналі обліку службового часу» (Додаток 1 до Закону). Коли військовослужбовець складає рапорт на щорічну планову відпустку разом з рапортом подається Витяг з «Журналу обліку службового часу» в якому вказується кількість понаднормових годин напрацьованих військовослужбовцем до часу подання рапорту на відпустку. Витяг підписується командиром підрозділу та подається разом з рапортом на відпустку до кадрового підрозділу. За кожні 8 годин понаднормової роботи надається 1 доба відпочинку до щорічної планової відпустки. Додаткові дні відпочинку в кількості не більше 30, приєднуються до відпустки, та в тривалість основної відпустки не входять.».
4) Додати пункт 8 до Статті 10 Закону «У разі бажання військовослужбовця компенсувати години понаднормової роботи в інші дні тижня, без додавання додаткових діб відпочинку до щорічної планової відпустки, військовослужбовець звертається рапортом до керівника підрозділу. У разі ухвалення рапорту в «Журналі обліку службового часу» робиться відповідний запис в графі «Компенсований службовий час».
5) Додати пункт 9 до Статті 10 Закону «За кожні три доби залучення до заходів зазначених в пункті 5 Статті 10 Закону військовослужбовцю надаються дві доби відпочинку. Час відпочинку, який компенсує участь у даних заходах, надається військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, як правило, після закінчення цих заходів з урахуванням підтримання бойової готовності підрозділу та інтересів служби. Для компенсації військовослужбовець складає рапорт на ім'я керівника підрозділу та отримує додаткові доби відпочинку. При неможливості надання такої компенсації доби відпочинку підсумовуються і вписуються до «Журналу обліку службового часу» з розрахунку 1 доба відпочинку дорівнює 8 годинам понаднормової роботи.
6) Журнал обліку службового часу, котрий знаходиться в Додатку 1 до Закону ведеться щотижня та передбачає собою таблицю відповідного зразка:

Посилання на скріншот журналу:
https://ibb.co/NZK86YX

Примітки щодо ведення «Журналу обліку службового часу»:
- облік відповідного часу щотижня аналізується командиром підрозділу та закріплюється його підписом;
- в графі 6 вказується кількість понаднормових годин за весь період поточного року без врахування кількості вже компенсованих годин;
- в новому році кількість понаднормових годин з минулого року переноситися в новий Журнал.

7) Додати пункт 10 до Статті 10 Закону: «Витяг з «Журналу обліку службового часу» являє собою рапорт довільної форми, написаний на ім'я керівника кадрового підрозділу, в якому вказується кількість не компенсованих понаднормових годин військовослужбовця з графи 6 «Журналу обліку службового часу» і який підписується керівником підрозділу в якому військовослужбовець проходить службу.».
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Дроздов Володимир Вікторович
14 вересня 2019
2.
Ковальський Леонід Володимирович
13 вересня 2019
3.
Васильєв Олег Валерійович
13 вересня 2019
4.
Григорук Сергій Миколайович
13 вересня 2019
5.
Ан Микола Ілліч
13 вересня 2019
6.
Мартин Віталій Володимирович
13 вересня 2019
7.
Мороз Ігор Вікторович
12 вересня 2019
8.
Воробей Валерій Васильович
12 вересня 2019
9.
Остапюк Єлизавета Миколаївна
12 вересня 2019
10.
Хрупалов Иван Юрьевич
12 вересня 2019
11.
Третяк Павло Петрович
12 вересня 2019
12.
Мартинцов Ігор Вікторович
12 вересня 2019
13.
Байлема Сергій Володимирович
12 вересня 2019
14.
Убогінський Олександр Дмитрович
11 вересня 2019
15.
Крюковський Андрій Володимирович
11 вересня 2019
16.
Москаленко Олександр Сергеевич
10 вересня 2019
17.
Смоляк Леся Анатоліївна
10 вересня 2019
18.
Ждамаров Ярослав Володимирович
10 вересня 2019
19.
Нікітін Євген Миколайович
10 вересня 2019
20.
Романенко Григорій Анатолійович
10 вересня 2019
21.
Раца Олена Миколаївна
10 вересня 2019
22.
Портна Катерина Євгеніївна
09 вересня 2019
23.
Курочка Юлія Миколаївна
09 вересня 2019
24.
Вареня Олена Василівна
09 вересня 2019
25.
Ярош Людмила Ростиславівна
09 вересня 2019
26.
Реценко Сергій Станіславович
09 вересня 2019
27.
Абрамчук Володимир Миколайович
08 вересня 2019
28.
Баландюк Сергій Васильович
08 вересня 2019
29.
Шевченко Вадим Петрович
08 вересня 2019
30.
Кудрик Олександр Костянтинович
08 вересня 2019
1691
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено