№22/062640-еп

Відповідно до п. 30 ст. 106 Конституції України накласти вето на прийнятий Верховною Радою України закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» з наступним поверненням його на повторний розгляд Верховної Ради України та звернутись до Конституційного Суду України з конституційним поданням (зміст далі).

Автор (ініціатор): Пашковська Юлія Леонідівна
Дата оприлюднення: 21 червня 2019
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України (далі - Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
Звернення до Конституційного Суду України з даним письмовим поданням викликано необхідністю офіційного тлумачення ч. 1 статті 62, ч.ч. 1, 6 ст. 111 Конституції України (від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) в їх взаємозв'язку між собою, а також встановлення факту відповідності зазначеним нормам Конституції України статей 171 - 188 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (від 10.02.2010 № 1861-VI, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133), зокрема в контексті наступного.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Стаття 111 Конституції України передбачає, що Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Статті 171 - 188 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» передбачають процедуру імпічменту Президента України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України:
1.) стаття 3: Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Верховний Суд.
2.) стаття 216:
2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених, у тому числі, ст. 111 Кримінального кодексу України (прим.автора – ст. 111 КК України «Державна зрада»);
4. слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування, у тому числі, злочинів, вчинених Президентом України, повноваження якого припинено.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
а) стаття 3: Суди України утворюють єдину систему.
б) стаття 17: Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.
Систему судоустрою складають:
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди;
3) Верховний Суд.
Для розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.
в) стаття 22: Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.
Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.
г) стаття 31: У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ.
Вищими спеціалізованими судами є:

2) Вищий антикорупційний суд.
Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які віднесені до їх юрисдикції процесуальним законом.

Відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»:
* стаття 1: Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.
* стаття 4: Вищий антикорупційний суд:
здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях.

Тобто,
1. без доведення вини у встановленому законом порядку особа (Президент України) вважається невинуватою у вчинені злочину;
2. вина встановлюється судовим рішенням (зокрема, вироком суду);
3. Верховний Суд буде виступати як суд касаційної інстанції при перегляді вироку суду / антикорупційного суду за касаційною скаргою Президента України щодо постановленого відносно нього вироку (у випадку незгоди з судовим рішенням), але вже після припинення повноважень Президента України.
В той же час, згідно Конституції України та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховний Суд є необхідним елементом закріпленої в Конституції України та Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» процедури імпічменту Президента України, оскільки надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

В даному випадку виникають логічні запитання про те,
- чи буде Верховний Суд та, зокрема, інші суди (першої та апеляційної інстанції), об'єктивним під час розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Президента України, повноваження якого припиненні, у вчиненні державної зради чи іншого злочину?
- чи не буде заважати зазначеним судовим інстанціям бути об'єктивними, неупередженими та забезпечити право Президента України, повноваження якого припиненні, на справедливий суд та винесення законного та обґрунтованого судового рішення, вже наявний висновок Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину?
- чи не буде відповідний судовий процес просто показовим, формальним та тетралізованим, замість того щоб відповідати основним завданням кримінального провадження, зокрема таким як: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура?

З урахуванням викладеного, -

ПРОШУ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ:

1. дати офіційну інтерпретацію ч. 1 статті 62, ч.ч. 1, 6 ст. 111 Конституції України щодо того:
1.) чи не буде порушенням прав Президента України, зокрема презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, доступу до правосуддя, рівності перед законом та судом, права на судовий захист, усунення Президента України з поста в порядку імпічменту без встановлення його вини у встановленому законом порядку;
2.) чи не буде порушенням прав Президента України, зокрема презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, доступу до правосуддя, рівності перед законом та судом, права на судовий захист, до винесення обвинувального вироку суду, надання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину;


2. дати офіційний висновок щодо того, чи не суперечать одна одній ч. 1 ст. 62 та ч.ч. 1, 6 ст. 111 Конституції України в частині дотримання принципу презумції невинуватості особи (Президента України) та чи є конституційною, тобто такою, що відповідає ч. 1 статті 62 Конституції України, встановлена статтями 171-188 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Авраамова Емманнуелла-Еліана Віталіївна
14 серпня 2019
2.
Даренін Валерій Вікторович
08 липня 2019
3.
Папіженко Володимир Володимирович
03 липня 2019
4.
Швець Костянтин Анатолійович
01 липня 2019
5.
Гаркушенко Юрій Валентинович
26 червня 2019
6.
Козьмик Юрий Иванович
26 червня 2019
7.
Сєдих Гліб Васильович
25 червня 2019
8.
Висоцька Тетяна Василівна
24 червня 2019
9.
Грибачова Марина Євгенівна
24 червня 2019
10.
Ковальов Андрій Петрович
24 червня 2019
11.
Гриценко Микола Олегович
24 червня 2019
12.
Деркач Віктор Олександрович
23 червня 2019
13.
Бондаренко Юлія Борисівна
23 червня 2019
14.
Богдан Ілля Володимирович
23 червня 2019
15.
Кривенко Олександр Вячеславович
23 червня 2019
16.
Гаврилюк Сергій Дмитрович
23 червня 2019
17.
Нестерова Наталія Вікторівна
23 червня 2019
18.
Чермяніна Вікторія Альбертівна
23 червня 2019
19.
Черевко Неля Олександрівна
23 червня 2019
20.
Заволока Марина Павлівна
23 червня 2019
21.
Деркаченко Микола Петрович
23 червня 2019
22.
Гнатюк Юлія Ярославівна
23 червня 2019
23.
Віскун Олексій Миколайович
23 червня 2019
24.
Басала Сергей Николаевич
22 червня 2019
25.
Кирилюк Юрий Александрович
22 червня 2019
26.
Оглодіна Любов Валентинівна
22 червня 2019
27.
Горошко Павло Олександрович
22 червня 2019
28.
Павленко В'ячеслав Анатолійович
22 червня 2019
29.
Гладиш Андрій Михайлович
22 червня 2019
30.
Чечоткіна Інна Деонизівна
22 червня 2019
45
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено