№22/064562-еп

Частковий проект Конституції України.

Автор (ініціатор): Хлопенов Геннадій Анатолійович
Дата оприлюднення: 02 липня 2019
Хлопенов
Геннадій Анатолійович
Київська обл., Бородянський р-н,
с. Язвинка, вул. Лісова, б. 1,
т. 096-003-31-91, 093- 350-04-50,
khlopenov.g@gmail.com


Шановний пане Президент!
Прошу Вас розглянути моє клопотання щодо створення урядової програми по створенню, написанню та прийняттю референдумом народу України проекту нової Конституції України. При всіх ваших клопотаннях, навести порядок у країні, порядку все одно не буде поки не будуть створені правові правила існування. Діюча Конституція не відповідає правозахисним правилам існування людей в Україні, що дуже гальмує розвиток суспільства.
Ви, на сьогодення не зможете змінити життя на краще не усунувши причину бід розвитку суспільства. Причина на сьогодення політиками та депутатами не усувається, а латається пустими обіцянками. Можна плаваючи постійно затикати діри у трюмі старого корабля, але це не спасе корабель. Корабель повинен бути новим і ще кращим. Я бачу шлях і що робити, а Ви? Частково я почав роботу по проекту. Самому тяжко. Потрібні професійні радники. Приводжу Вам початковий приклад проекту:

Проект: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 2.

ПРЕАМБУЛА.

Ми, народ України, виконуючи волю минулих та сьогоденних поколінь, референдумом всього народу України, урочисто засновуємо Україну як соціально-демократичну республіку з федеральним устроєм управління країною.
Конституція створена і прийнята народом України без зайвих обертів та тлумачень, ясною мовою для розуміння в повному обсязі статей цієї Конституції. У ній відображено повне конкретизування прав, свобод, власності та її захисту, дій та відповідальності громадян та не громадян України які знаходяться у межах території України не залежно від статку, національності, займаної посади державних та не державних установ, особливих відзнак та релігійних поглядів.
Ця Конституція забезпечує :
справедливість – соціальну, економічну, політичну;
свободу думки, вираження думок, переконань, віросповідання та культів;
рівність положень можливостей;
виховання наступних поколінь у відносинах людинолюбства, гідності особистості всіма громадянами України та їх громадами, не залежно від їх поглядів.
На далі ні одна стаття законодавчих зборів, згідно цієї Конституції, не може іти та прийматись в супереч понять діючих законів.
Урочисто приймаємо, встановлюємо та даємо собі справжні правила існування цією Конституцією України.

ЗМІСТ.

1. Загальні положення.
2. Республіка та її територія.
3. Основні положення громадян та їх обов̓ язки.
4. Влада.
5. Виконавці влади.
6. Народна Центральна Виборча Комісія (ЦВК).
7. Закон про вибори.
8. Народні суди.
9. Президент.
10. Премʾєр-міністр.
11. Міністерства.
12. Парламент.
13. Гетьмани.
14. Сільські, селищні та місцеві ради.
15. Громадянство та мова республіки.
16. Закон про власність.
17. Закон про адміністративну відповідальність.
18. Закон про кримінальну відповідальність.
19. Закон про релігію.
20. Закон про фінанси.
21. Закон про монополію та анти монополію.
22. Закон про Єдину слідчу систему України.
23. Перечень діючих законів які не входять у Конституцію.
24. Остаточні положення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1 Україна є суверена, незалежна, соціально-демократична та правова республіка. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і не розподільною. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
1.2 Республіка Україна – це історично зложена земля обмежена кордонами, народ який є громадянами країни і природні багатства.(Держава).
1.3 Природні багатства України – земля, повітря, флора та фауна, залежи надр землі, річки, протоки, моря та озера. Природні багатства належать рівноправно всьому народу України та не можуть бути передані у приватну власність любий особі та у любий формі.
1.4 Україна є унітарною соціально-демократичною республікою з федеральним устроєм управління країною.
1.5 Республіка Україна не несе перед громадянами і не громадянами країни відповідальності за порушення закону. За порушення закону несе особа яка здійснила це порушення згідно адміністративного та кримінального закону України.
1.6 Громадяни та не громадяни України не мають жодних привілеїв по відповідальності за свої дії, які йдуть у супереч закону.
1.7 В Україні визначається і діє принцип верховенства права . Конституція України має найвищу юридичну силу . Закони і інші нормативно –правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй . Норми Конституції України є нормами прав і свобод громадян України .
1.8 Виконавча влада народу України здійснюються на засадах її поділу на Президента України , законодавчу та судову владу, Центральна виборча комісія та місцеве самоврядування, які є виборними народом України згідно закону про вибори .
Виконавча влада народу та їх виконавці здійснює свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України .
1.9 Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ України . Народ здійснює владу безпосередньо . Народ України наймає на виконавчі посади виконавців згідно народних виборів на строки згідно закону України про вибори виконавчої влади .
1.10 Людина , її життя і здоров ̓я , честь і гідність , недоторканість , безпека і власність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю і гарантується законом .
Права , свободи, безпека, здоров̓ я і власність людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності Конституції України .
1.11 Громадянам і не громадянам на території України заборонено робити дії які не прописані законодавством України. Дії не прийняті суспільством як закон рахуються як проти суспільства і несуть кримінальну відповідальність.
1.12 Недоторканість приватної власності гарантується та захищається цією Конституцією на всій території України та республіки Крим , окрім випадків порушення законодавства України які наносять матеріальну та фізичну шкоду громадянам і суспільству .
1.13 В Україні заборонена експлуатація людини. Кожен громадянин отримує за виконану роботу кошти достатні для його потреб не менше за установчими тарифами, розцінками та прожитковим мінімумом.
1.14 Земля не може бути об ̓ єктом товару та не має ціни . Земля не може надаватися у приватну власність, окрім випадків надання землі під приватну забудову. Земля в Україні є комунальна власність будучих поколінь. Земельні ділянки на праві власності відповідно до діючих законів порядком та умовами можуть належати закордонній державі – для основи його дипломатичних та консульських установ.
1.15 Не діє спроможним являється ні один закон, постанова, акт, ухвала які суперечать Конституції України. Дієвими є тільки обнародувані закони. Не знання закону не звільняє від відповідальності.
1.16 Господарство України ґрунтується на праві приватної власності, на приватній свободі господарський діяльності, приватній ініціативі та комунальній господарській діяльності.

2. РЕСПУБЛІКА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІЯ.
2.1 Республіка є унітарною та неподільною по кордонах країни. В Республіці знаходяться двадцять шість гетьманств та автономна республіка Крим.
2.2 Кожне гетьманство і республіка Крим мають свої історично зложені незалежні внутрішні економічні кордони.
2.3 Назва гетьманств та автономна республіка Крим:
1. Автономна республіка Крим;
2. Вінницьке гетьманство;
3. Волинське гетьманство;
4. Дніпровське гетьманство;
5. Донецьке гетьманство;
6. Житомирське гетьманство;
7. Закарпатське гетьманство;
8. Запорізьке гетьманство;
9. Івано-Франківське гетьманство;
10. Київське гетьманство;
12. Кропивницьке гетьманство;
13. Луганське гетьманство;
14. Львівське гетьманство;
15. Миколаївське гетьманство;
16. Одеське гетьманство;
17. Полтавське гетьманство;
18. Рівненське гетьманство;
20. Сумське гетьманство;
21. Тернопільське гетьманство;
22. Харківське гетьманство;
23. Херсонське гетьманство;
24. Хмельницьке гетьманство;
25.Черкаське гетьманство;
26. Чернівецьке гетьманство;
27. Чернігівське гетьманство.
2.4 Гетьманства та автономна республіка Крим поділяються на сільські, селищні та місцеві громади які мають свої історично зложені незалежні економічні кордони .
2.6 До економічних кордонів сільських, селищних та місцевих громад відносяться всі ліса, озера, поля, дороги, будови, залежи надр і інші статки комунальної власності та приватна власність громадян країни які існують у межах цих кордонів за пропискою.
2.7

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГРОМАДЯН
ТА ЇХ ОБОВ ̓ ЯЗКИ.
3.1 Громадянином України вважається громадянин який(яка) народилися в Україні і батьками якого(якої) є громадяни України.
3.2 Громадянином України вважається громадянин якому Президент України за узгодженням Верховної Ради України та заявою громадянина, який подав заяву на надання громадянства України, надав статус громадянина України.
3.3 В Україні існує подвійне громадянство у випадках:
1. Один із батьків є громадянином іншої країни;
2. Якщо громадянин, до надання громадянства України, мав громадянство іншої країни.
3. Якщо громадянин України отримав громадянство іншої країни.
3.4 Громадяни , які мають подвійне громадянство, не мають прав брати участь у виборах та обиратися до виконавчої влади.
3.5 При досягненні громадянином України шістнадцяти років він об ̓язаний отримати посвідчення громадянина(паспорт) та індикаційний код, якщо це не заважає його поглядам і віросповіданню. При відмові отримати посвідчення та індикаційний код громадянин повинен написати письмову заяву у органах отримання цих документів. При відмові він не має права перетинати кордон України та брати участь у виборах.
3.5 Повноліття громадян наступає при їх досягненні віку вісімнадцяти років. Повноліття дає право голосування на виборах.
3.6 При досягненні повноліття громадянин має право вступу до контрактної армії України та лав міністерства внутрішніх справ України.
3.7 До досягнення повноліття громадянин України опікується батьками(опікунами) які несуть повну відповідальність за дії громадянина. З 12 до 18 років за незаконні кримінальні дії громадянин відповідає по дитячому кримінальному кодексу законів.
3.8 Повне повноліття громадян наступає при досягненні двадцять одного року. Повне повноліття дає право працювати у виконавчий владі.
3.9 Данні кожного громадянина, його власність та хвороби які є небезпечними для суспільства України повинні бути відкриті для всього українського суспільства в Інтернет ресурсах.
3.10 Громадяни не несуть відповідальності за свої дії якщо не мають можливості виконання закону або постанови виконавчої влади. Виконавча влада попередньо повинна усунути всі недоліки для виконання закону або постанови.


4. ВЛАДА.
4.1 Влада в Україні належить народу України . Народ здійснює владу безпосередньо . Народ України наймає на виконавчу посаду виконавців згідно народних виборів на строки згідно закону України про вибори .
4.2 Право визначати і змінювати Конституцію та конституційний лад в Україні належить виключно народові України згідно закону про референдум.
4.3 Народ України має право, при зловживанні виконавчою владою своїх прямих обов ̓ язків, на захист Конституційних прав і свобод методами висловів, зборів, судових розглядів та озброєного повстання.
4.4 Кожний громадянин України який не задіяний у виконавчий владі може оскаржити противоправні дії громадян які знаходяться на службі у виконавчий владі народу України у суді , окрім Президента України. При вироку суду в правовій нормі Конституції України , якщо громадянин на посаді виконавчої влади порушив закони України , він не є дієздатним за призначенням . В цьому випадку виконавець влади народу України звільняється з місця праці і ніколи не має права займати будь які посади в виконавчій владі .
4.5 За недбале виконання своїх обов ʾязків, громадяни України мають право зняти з посади Президента України, Гетьмана, суддю, Голову ЦВК та любого громадянина який перебуває на виборній посаді у виконавчий владі референдумом кількістю голосів 1/3, раніш його строку перебування на посаді Президента України, Гетьмана, суддю, Голову ЦВК та любого громадянина який перебуває на виборній посаді у виконавчий владі.5. ВИКОНАВЦІ ВЛАДИ.
5.1 Виконавці влади народу України здійснюються на засадах її поділу на Центральну Виборчу Комісію, Президента України , Гетьмани, законодавчу, судову та голови сільських, селищних та місцевих рад , які є виборними народом України згідно закону про вибори .
Виконавці влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України .
5.2 Виконавці влади повинні працювати на задоволення потреб громадян України та захист їх життя.
5.3 При обранні виконавців влади на свої посади, вони повинні дати присягу своєму народові та підписати контракт на час терміну служіння народові України згідно законодавства.
5.4 Виконавці влади та організації пов ̓ язані своєю роботою з взаємовідносинами з громадянами країни не мають право стребувати документи від громадян які є в адмінресурсах держави.
5.5 На посади на виконавців влади не мають право обиратися громадяни які мають приватну підприємницьку діяльність та мають любу форму відносин до приватної діяльності в країні та за її межами.

6. ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ.
6.1 Обиратися на посаду Голови ЦВК має право громадянин України якому на день подачі заяви виповнилося 35 років.
6.2 Голові ЦВК підпорядковуються Голови гетьманства ЦВК у кожному гетьманстві.
6.3 Голови гетьманства ЦВК повинні за 1 місяць до чергових виборів назначити місцевих Голову ЦВК на кожній виборчий дільниці та зареєструвати незалежних спостерігачів ходи виборів. Незалежним спостерігачем має право зареєструватись любий громадянин, любої країни світу. Незалежний спостерігач може отримати відмову у реєстрації якщо він мав кримінальні покарання, психічні хвороби та хвороби які є небезпечними для суспільства або він є соціально небезпечним для країни.
6.4 Місцеві Голови ЦВК організовують та назначають місцевих громадян для штату роботи виборчої дільниці.
6.3 Голова ЦВК повинен, згідно Конституції України, організовувати чергові та позачергові вибори народних обранців і оприлюднювати їх результати, а також результати референдумів та згідно результатів референдуму організовувати позачергові вибори у продовж 1 дня згідно результатів народного референдуму.
6.4 Голова ЦВК повинен організувати наглядові комісії по центрах гетьманства за законністю виконання своїх обов ʾязків виконавчої влади яка повинна реагувати на звернення громадян. Якщо комісія визнала факт незаконних дій, місцевий Голова ЦВК у термін 3 днів повинен передати справи до суду.
6.5 Не пізніше наступного дня , після прийняття судового рішення , якщо громадянин на виконавчий службі влади народу порушив закон України і займав виборну посаду , ЦВК повинна звільнити з посади цього громадянина, оголосити це рішення та прийняти дії щодо позачергових виборів на вакантну посаду .

7. ЗАКОН ПРО ВИБОРИ.
8.1 В Україні ЦВК організовує чергові, згідно виборним строкам перебування на посадах громадян, та позачергові, згідно Конституції України вибори.
8.2 При проведенні чергових та позачергових виборів всі виборчі дільниці повинні звітувати кожні 2 години(у електронному та телефонному режимі) головному офісу ЦВК та на електронну сторінку інтернету для слідкування суспільством ходи виборів. Ділянка виборів повинна працювати 24 години. Приміщення виборів повинно бути облаштована окремим приміщенням для підрахунку голосів виборців з прозорими скляними стелями і дверями які закриваються на замок під час підрахунку голосів на 30 хвилин кожні дві години. У приміщенні підрахунку голосів виборців знаходяться місцевий Голова ЦВК, громадяни ревізійної комісії, спостерігачі виборів. Виборці мають право наглядати за ходом підрахунків голосів з протилежної сторони кімнати підрахунків через прозору скляну стелю.
8.3 Любий замах, погроза або втілення громадян, які не мають до організації виборів або референдуму та ходи виборів, рахується як зрадництво країни і карається по статтях кримінального кодексу.
8.4 Любі незаконні дії організаторів виборів, які зафіксують спостерігачі виборів та громадяни рахуються як зрадництво країни і карається по статтях кримінального кодексу України.
8.5 При організації виборів повинні бути присутні представники муніципальної поліції на кожній дільниці. У разі виявлення незаконних дій вони повинні арештувати порушника та скласти акт у присутності свідків порушення законності дій. Одна копія акту надається місцевому Голові ЦВК виборчої дільниці, одна копія для передачі справи до суду, одна копія направляється Гетьману гетьманства.
8.6 Виборці повинні голосувати відкрито.
8.7 Не один громадянин України не має права висувати свою кандидатуру на виборчу посаду виконавчої влади. Кандидатуру на виборчу посаду схвалюють та висувають громади гетьманства України за попередньою заявою кандидата.


8. СУДИ.
7.1 Суди відокремлені від виконавчої влади і діють самостійно згідно чинного законодавства та підкоряються тільки законодавству України.
7.2 На посаду судді має право подавати заяву громадянин України з юридичною освітою, який до дня подачі заяви не менше як 10 років виконував профільні обов ʾязки у суді та якому на день подачі заяви виповнилось 35 років.
7.3 Судді обираються на строк до пенсійного віку згідно закону про пенсійний вік. Строк роботи судді залежить від його особливих властивостей та професійного досвіду в розгляді справ, подачі заяви про звільнення за власним бажанням, довго тривалої хвороби(яка впливає на роботу судді), смерті та порушенні законодавства України. При порушенні законодавства, недбайливого відношення до своїх обов ʾязків Гетьман має право звільнити суддю з займаної посади. В цьому випадку суддя не має права ніколи займати посади у виконавчій владі.
7.4 У випадку скорочення судів, Гетьман обʾязаний забезпечити роботою суддів та увесь штат скороченого суду роботою.9. ПРЕЗИДЕНТ.
8.1 Обиратися на посаду Президента України має право громадянин України якому на день подачі заяви виповнилося 45 років, який не має приватного бізнесу, не мав судимостей, який має свій внесок у розвиток суспільства для покращення життя громадян України та прописаний і проживає в Україні не менше 25 років.
8.2 Президент України назначає та звільняє Премʾ єр-міністра України.
8.3 Президент України представляє та веде перемови у всіх міжнародних організаціях та судах, або його помічники.


10. ПРЕМ ̓ ЄР МІНІСТР.
9.1 Премʾ єр-міністр, заступивши на посаду, обирає кабінет міністрів до міністерств за письмовою згодою Президента України.
9.2 Премʾєр-міністр підзвітний у своїй діяльності Президенту України та Верховній Раді України.
9.3 Премʾ ер-міністр приймає на роботу та звільняє міністрів та їх працівників за згодою Президента України.

11. МІНІСТЕРСТВА.
10.1 Міністри та їх працівники відповідальні за виконання своїх обов ̓ язків згідно трудового кодексу України.
10.2 Міністри України на своїх посадах повинні мати вищу освіту по галузі міністерства яке вони очолюють.
10.3 Міністерства України:
1. Міністерство збройних сил України.(МЗСУ)
1.1 МЗСУ забезпечує захист населення та кордонів України.
1.2 МЗСУ підпорядковуються військові підрозділи силових, прикордонних, розвідки та контр-розвідки, військової авіації, штабів, військових училищ та інших структур організованих для захисту країни від зовнішнього ворога.
1.3 Заборонено використовувати МЗСУ проти дій народу України.
2. Міністерство юстиції.(МЮ).
2.1 МЮ забезпечує навчання, підготовку та рішення дозволу на професійну юридичну діяльність громадян України та муніципальної поліції.
3. Міністерство фінансів. (МФ).
3.1 МФ забезпечує збір податків, інвестування, кредитування та облік фінансів країни.
4. Міністерство статистики.(МС).
4.1 МС забезпечує збір даних та документів необхідних для роботи всіх органів державних та недержавних установ та громадян України для забезпечення швидкої роботи у суспільстві та відкритості громадян для суспільства.
5. Міністерство


12. ПАРЛАМЕНТ.
11.1 Парламент України складається з двох палат та чотири депутата республіки Крим. Народна палата та Законодавча палата.
11.2 Кожна палата складається з двадцяти шести депутатів та спікера парламенту.
11.3 Робота парламенту направлена на вдосконалення дій законів та прийняття поправок до діючих законів згідно напрямку вдосконалення Конституційних прав та свобод громадян України. Зміст законів та поправок не може суперечити Конституції України.
11.4 Для прийняття закону України або поправки до закону України депутати Законодавчої палати пропонують закон або поправку. Депутати Народної палати повинні зібрати 2/3 підписів громадян України для введення закону в дію. Після підпису закону Президентом України, закон діє.
11.5 Депутати України не мають права бути громадянином партії, займати інші посади в різних комітетах, спілках та мати і виконувати підприємницьку діяльність.
11.6 Закон, запропонований Законодавчою палатою, відхиляється від прийняття, якщо Народна палата, більшістю голосів, відхиляє його утворення.

13. ГЕТЬМАНИ.
12.1 На посаду Гетьмана має право подавати заявку громадянин України, згідно чинного законодавства, якому на день подачі заяви виповнилось 45 років та який прописаний і проживає в цьому гетьманстві не менше як 25 років.
12.2 Гетьмани очолюють гетьманства та є представниками волі народу.
12.3 Президент України підзвітний зборам Гетьманів, а гетьмани Президенту.
12.4 Один раз на чотири місяці гетьмани повинні збиратися для звіту.
12.5 Збір гетьманів більшістю голосів може ухвалити зняття Президента України з посади за невиконання своїх обов ̓ язків або порушення Конституції України.
12.6 Гетьману надається право Верховного судді гетьманства.
12.7 Гетьмани мають право збільшувати або зменшувати кількість суддів, в залежності від потреб суспільства в гетьманстві для розгляду судових справ в строки згідно закону.
12.8 Гетьману підзвітні по податках сільські, селищні та місцеві ради.

14. СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ ТА МІСЦЕВІ РАДИ.
13.1 Місцеве самоврядування визначається цією Конституцією як найвищий орган прав і свобод громадян України . Йому надається юридичне право здійснювати в межах цієї Конституції постанови , дозволи і нормативно – правові акти які покращують життя народу України .
До місцевого самоврядування відносяться сільські , селищні , місцеві ради .
13.2 До сільських та селищних рад обираються Голова ради та депутати. До місцевих рад Мери міст. Кількість депутатів визначається Головою або Мером по необхідності інфраструктури.
13.3 На посаду Голови або Мера має право подавати заяву громадянин України, згідно чинного законодавства, якому на день подачі заяви виповнилося 30 років, прописаний та проживає не менш 10 років по місцю виборів.
13.4 В звʾязку з урбанізацією великих міст, Мери з більшою інфраструктурою та населенням мають право приєднувати прикордонні з містом невеликі міста, села та селища і надавати їм статус район міста. В цьому випадку Голови сільських та селищних рад становляться Головою району міста і підпорядковуються Меру міста.
13.5 Місцеві, селищні та місцеві ради повинні виконувати та допомагати депутатам Верховної Ради сбір голосів у їх законно творчий діяльності.

15. ГРОМАДЯНСТВО
ТА МОВА РЕСПУБЛІКИ.
14.1 Громадяни України мають право мати подвійне громадянство в окремих випадках. Громадяни України , які мають подвійне громадянство, не мають прав брати участь у виборах та обиратися на державні посади виконавчої влади.
14.2 Для громадян які народилися в Україні, та батьки яких є громадянами України існує єдине громадянство . Громадяни які є за ознаками інших національностей, не історично визнаних країною, мають право мати подвійне громадянство країни до якої вони належали за національністю або походженням, народжені в інший країні до набуття громадянства України . Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом про громадянство .
14.3 Державною мовою між гетьманствами є українська мова.
14.4 Громадяни гетьманства мають право 1/3 голосів громадян гетьманства прийняти мову яка є другою державною мовою гетьманства для внутрішнього спілкування та оберту документів в цьому гетьманстві.
14.5 На державні посади та роботи пов ̓ язані з громадським спілкуванням та обслуговуванням не мають право займати громадяни країни без знання державної мови.


16. ЗАКОН ПРО ВЛАСНІСТЬ.
16.1 Власність в країні розподіляється на приватну та комунальну.
16.2 Недоторканість приватної власності гарантується та захищається цією Конституцією на всій території України та республіки Крим , окрім випадків порушення законодавства України які наносять матеріальну та фізичну шкоду громадянам і суспільству .
16.3 Приватна власність яка не має доходу не обкладається податками та сборами.
16.4 Порушення закону не є комерційною або приватною тайною .

17. ЗАКОН ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
17.1

18. ЗАКОН ПРО КРІМІНАЛЬНУ
ВІЛПОВІДАЛЬНІСТЬ.
18.1

19. ЗАКОН ПРО РЕЛІГІЮ.
19.1 Громадяни України мають право на любе віросповідання, яке не загрожує правам та свободам згідно цієї Конституції.
19.2 Церква відокремлена від управління країною.
19.3 Представники церкви мають право дорадчого голосу у Парламенті країни.
19.4 Церква має право безподаткового існування тільки з добровільних приватних пожертв громадян. Інші коштові, майнові та не майнові надходження до церкви обкладаються податком на загальних умовах.
19.5 Всі надходження та прибутки церкви можуть використовуватись тільки у межах території України та використовуватись для морального та етичного виховання громадян України та власних потреб.

20. ЗАКОН ПРО ФІНАНСИ.
20.1 Заборонено державним установам обкладати зборами та податками громадян України які сплачують податки.
20.2

21. ЗАКОН ПРО МОНОПОЛІЮ
ТА АНТИМОНОПОЛІЮ.
21.1 В Україні діє виключно монопольна власність народу України.

21.2 Приватна комерційно-підприємницька монополія в Україні заборонена у любому вигляді.
21.3 Користування або передача монопольної власності народу України у приватну власність у любих формах заборонені.
21.4 Цінова політика монопольної власності народу України для власних внутрішніх потреб громадян України установлюється у обсязі не більше суми собівартості та загальному проценту ПДВ та діє однаково по всій території України. Для приватних комерційних підприємств та організацій любих форм діють комерційні розрахунки згідно ринкових умов.
21.5 ПДВ від монопольної власності народу України спрямована на розвиток народної індустрії та наукову діяльність по профілю надходжень.
22. ЗАКОН ПРО ЕДИНУ СЛІДЧУ СИСТЕМУ
УКРАЇНИ.

23. ПЕРЕЧЕНЬ ДІЮЧИХ ЗАКОНІВ
ЩО НЕ ВХОДЯТЬ У КОНСТИТУЦІЮ.
21.1

24. ОСТАТОЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
22.1 Закони якім потрібні тлумачення не приймаються як закон і не виносяться на голосування спікером парламенту.

Я, пропоную зовсім іншу систему управління країною. В цій системі набагато проще управляти та потрібно менше витрат на утримання штату управління. Зовсім інша схема та фундаментальний підхід.

Заздалегідь вдячний Геннадій Хлопенов. 14.06.2019р.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гладиш Андрій Михайлович
04 серпня 2019
2.
Некрасова Анастасія Олександрівна
07 липня 2019
3.
Христенко Наталія Анатоліївна
05 липня 2019
4.
Вакар Максим Валерійович
03 липня 2019
5.
Пашковська Юлія Леонідівна
03 липня 2019
6.
Скорик Елена Николаевна
03 липня 2019
7.
Гончаренко Ярослав Геннадійович
03 липня 2019
8.
Кучер Любов Іванівна
03 липня 2019
9.
Хлопенов Геннадій Анатолійович
01 липня 2019
9
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено