№22/065050-еп

Про зупинення дії окремих положень постанов Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. № 637, від 30.08.1999 р. № 1596, від 08.06.2016 р. № 365 та від 25.04.2018 р. № 335, які обмежують права пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб на отримання пенсії.

Автор (ініціатор): Гапонов Олександр Сергійович
Дата оприлюднення: 05 липня 2019
Пунктом 15 ч.1 ст. 106 Конституції України визначено, що Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України (КМУ) з мотивів їх невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
У зв'язку з цим прошу Вас невідкладно зупинити дію наступних положень постанов Кабінету Міністрів України, які не відповідають Конституції України (перш за все вимогам частин 1 та 2 ст. 24 Конституції України) і обмежують права пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з іншими громадянами України :
- абзацу 2 пункту 1 постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 (з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених станом на 05.07.2019 р.) (в частині слів "через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій") ;
- всіх інших наступних (після абзацу 2) абзаців пункту 1 постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 (з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених станом на 05.07.2019 р.) ;
- пунктів 4 та 5 постанови КМУ від 05.11.2014 р. (з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених станом на 05.07.2019 р.) ;
- абзацу 2 пункту 6, слова "крім внутрішньо переміщених осіб" в абзаці 1 пункту 11 та останнього речення пункту 25 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 р. № 1596 (з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених станом на 05.07.2019 р.) ;
- постанову КМУ від 08.06.2016 р. № 365 повністю (з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених станом на 05.07.2019 р.)(з обома Порядками, затвердженими цією постановою) ;
- постанову КМУ від 25.04.2018 р. № 335 повністю.
Неконституційність всіх вищенаведених положень постанов КМУ полягає в наступному.
Частинами 1 та 2 ст. 24 Конституції України встановлено наступне (цитую) : "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
Однак всупереч цим конституційним нормам всі вищенаведені положення постанов КМУ встановлюють норми, які обмежують права пенсіонерів - ВПО та встановлюють для них обмеження та додаткові умови для реалізації їх права на отримання пенсії, які не встановлені для тих громадян України, які не є ВПО.
Так, абзацом 2 п. 1 постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637, абзацом 2 п. 6 та абзацом 1 п. 11 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 р. № 1596, визначено, що виплата пенсій особам, які є ВПО, може здійснюватися тільки на рахунки, відкриті в "Ощадбанку" (тобто фактично встановлена заборона для ВПО на отримання пенсій через рахунки, відкриті в інших банках). Хоча інші пенсіонери (які не є ВПО) мають право отримувати свої пенсії через будь-які банки на свій розсуд.
Положеннями всіх наступних (після абзацу 2) абзаців пункту 1 постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 визначено, що пенсіонери - ВПО мають проходити фізичну ідентифікацію
для отримання пенсій кожні три або шість місяців. Хоча інші пенсіонери (які не є ВПО) зобов'язані проходити таку ідентифікацію лише раз на дванадцять місяців (п. 17 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 р. № 1596). При чому якщо ідентифікацію своєчасно не пройшла ВПО, то їй припиняється виплата пенсії, а у разі не проходження ідентифікації звичайним пенсіонером (не ВПО), виплата пенсії не припиняється, а лише змінюється спосіб її виплати - виплата пенсії здійснюється через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача пенсії.
"Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", затвердженим постановою КМУ від 08.06.2016 р. № 365, встановлено, що :
- виплата (поновлення виплати) пенсії ВПО здійснюється тільки після перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання/перебування ВПО ;
- у разі, якщо на момент перевірки ВПО остання не буде виявлена за адресою свого фактичного місця проживання/перебування, зазначеною у заяві про призначення (відновлення) пенсії, у виплаті (відновленні) виплати пенсії може бути відмовлено ;
- виплата пенсій, нарахованих за минулі періоди здійснюється лише на підставі окремого порядку, визначеного КМУ (цей окремий порядок КМУ вже більше року не може визначити (затвердити)).
Хоча для звичайних пенсіонерів (які не є ВПО) таких умов для виплати (поновлення виплати) пенсії не встановлено.
"Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування" встановлені :
- необхідність проведення органами соціального захисту населення не рідше одного разу на шість місяців перевірки пенсіонерів, які є ВПО і отримують пенсію, за адресою їх фактичного проживання/перебування зі складанням акту обстеження матеріально-побутових умов ;
- можливості позапланового проведення вказаних перевірок також робочими групами, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України ;
- додаткові підстави для припинення виплати пенсії ВПО (окрім тих, які передбачені для звичайних пенсіонерів, які не є ВПО) ;
- можливість виплати пенсій, нарахованих за минулі періоди, лише на підставі окремого порядку, визначеного КМУ (цей окремий порядок КМУ вже більше року не може визначити (затвердити)).
Хоча для звичайних пенсіонерів (які не є ВПО) можливості проведення таких перевірок, припинення виплати пенсій через відсутність за адресою проживання та з інших обставин, не передбачених Законом, та "замороження" виплати боргу з пенсії за минулий період взагалі не передбачено за жодних умов.
Постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 335 внесено зміни до двох вищевказаних Порядків, затверджених постановою КМУ від 08.06.2016 р. № 365, і встановлено, що виплата пенсій, нарахованих за минулі періоди, може здійснюватися лише на підставі окремого порядку, визначеного КМУ (цей окремий порядок КМУ вже більше року не може визначити (затвердити)). Тому починаючи з травня 2018 року борг по пенсіям ВПО за минулий період (перед поновленням виплати пенсії) органи Пенсійного фонду не сплачують, навіть якщо обов'язок щодо сплати цього боргу встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили (навіть в порядку примусового виконання цього рішення суду).
Одночасно із зупиненням дії вищевказаних положень постанов КМУ прошу Вас одночасно звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про вищенаведених положень постанов КМУ такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Александрова Людмила Викторовна
15 вересня 2019
2.
Тишинський Костянтин Юрійович
16 серпня 2019
3.
Гладиш Андрій Михайлович
04 серпня 2019
4.
Золотарьов Віталій Валентинович
01 серпня 2019
5.
Гойгел-Сокол Лариса Георгиевна
28 липня 2019
6.
Бортний Валентин Володимирович
27 липня 2019
7.
Федоров Сергій Юрійович
16 липня 2019
8.
Гетманський Олександр Сергійович
13 липня 2019
9.
Гриценко Ілона Володимирівна
13 липня 2019
10.
Тригубенко Олександр Вікторович
13 липня 2019
11.
Дмитренко Богдан Вячеславович
10 липня 2019
12.
Гайворонська Нiна Борисiвна
09 липня 2019
13.
Шурло Роман Павлович
09 липня 2019
14.
Семенова Оксана Васильевна
09 липня 2019
15.
Малина Людмила Григорівна
09 липня 2019
16.
Данільченко Світлана Олександрівна
09 липня 2019
17.
Ляликова Светлана Михайловна
09 липня 2019
18.
Афонський Валерій Євгенович
08 липня 2019
19.
Гасай Євгенія Богданівна
08 липня 2019
20.
Жемуліна Марина Іванівна
08 липня 2019
21.
Ямкова Ольга Миколаївна
08 липня 2019
22.
Сикунова Світлана Іванівна
08 липня 2019
23.
Кучеренко Олександр Васильович
08 липня 2019
24.
Сергиенко Анатолий Данилович
07 липня 2019
25.
Кушнір Тарас Михайлович
07 липня 2019
26.
Шапаренко Тетяна Анатоліївна
07 липня 2019
27.
Дудніков Олексій Вікторович
07 липня 2019
28.
Гурін Олександр Григорович
07 липня 2019
29.
Дроздов Алексей Анатольевич
06 липня 2019
30.
Редкозубова Наталія Валеріівна
06 липня 2019
11
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено