№22/067736-еп

Збереження міністерства молоді та спорту

Автор (ініціатор): Башликова Вікторія Артурівна
Дата оприлюднення: 01 серпня 2019
Сьогодні, якщо ми звернемось до статті 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт",то побачимо, що "фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості".
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура - це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення здоров'я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зрос­тання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності.
Отже, в Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. Лише 13 відсотків населення залучено до занять фізичною культурою і спортом. Крім того, за інтегральним показником здоров’я населення — середньою очікуваною тривалістю життя людини Україна займає одне з останніх місць в Європі.
Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами:
· невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;
· недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;
· недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;
· незадовільний стан матеріально-технічної бази. В Україні рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами (з розрахунку на 10 тис. осіб) у 2–3 рази нижчий, ніж у розвинутих державах, плавальними басейнами — у 30 разів. Понад 80 відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам;
· недостатнє бюджетне фінансування (з державного бюджету виділяється у середньому 0,5, з місцевих бюджетів — 2 відсотки їх видатків), неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій; не провадиться діяльність з випуску та проведення державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах Європи;
· низький рівень заробітної плати, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
· низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, недостатнє фінансування наукових досліджень (менш як 0,5 відсотка видатків державного бюджету спрямовується на сферу фізичної культури і спорту);
· недостатнє пропагування серед широких верств населення здорового способу життя.
Розформування міністерства молоді та спорту взагалі призведе до деградації фізичної культури та спорту в Україні! Потрібно вдосконалювати роботу профільного міністерства а не об’єднувати з іншими! Фізична культура і спорт є найбільш недофінансованою галуззю в Україні! Але, не зважаючи на це, в нас найбільш талановиті спортсмени, видатні тренери і т.і.! Саме тому потрібно впроваджувати нові проекти і принципи роботи, сприяти розвитку та вдосконаленню спортивної бази!
Вся спортивна спільнота заперечує розформуванню міністерства молоді та спорту та об`єднання його з іншими міністерствами! Прошу підтримати петицію про збереження міністерства молоді та спорту в Україні!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Лаврентьєва Анна Дмитрівна
21 серпня 2019
2.
Літвіненко Андрій Станіславович
20 серпня 2019
3.
Муртазін Олег Анатолійович
15 серпня 2019
4.
Лавров Вiталiй Олександрович
14 серпня 2019
5.
Тишинський Костянтин Юрійович
13 серпня 2019
6.
Воровий Сергій Олександрович
10 серпня 2019
7.
Колодяжний Євгеній Костянтинович
09 серпня 2019
8.
Краснова Вікторія Анатоліївна
08 серпня 2019
9.
Васильєва Аліна Олегівна
08 серпня 2019
10.
Мудренок Олег Петрович
06 серпня 2019
11.
Анфалова Валентина Михайлівна
06 серпня 2019
12.
Ерфан Віталій Йосипович
06 серпня 2019
13.
Антохі Вячеслав Юрійович
06 серпня 2019
14.
Крейдіна Анна Вікторівна
06 серпня 2019
15.
Скора Тетяна Анатоліївна
06 серпня 2019
16.
Коломієць Юрій Валентинович
05 серпня 2019
17.
Тарасюк Аліна Михайлівна
05 серпня 2019
18.
Воробйова Тетяна Леонідівна
05 серпня 2019
19.
Довгодько Іван Вікторович
04 серпня 2019
20.
Олійник Микола Валерійович
04 серпня 2019
21.
Маковейчук Діана Олександрівна
04 серпня 2019
22.
Храмов Юрій Ігоревич
04 серпня 2019
23.
Олійник Світлана Петрівна
04 серпня 2019
24.
Олійник Віталій Валерійович
04 серпня 2019
25.
Лазаренко Валерий Петрович
04 серпня 2019
26.
Гладиш Андрій Михайлович
04 серпня 2019
27.
Теленкова Наталия Миколаівна
04 серпня 2019
28.
Лавренова Світлана Костянтинівна
04 серпня 2019
29.
Терентьєв Олександр Юрійович
03 серпня 2019
30.
Лисеева Елена Викторовна
03 серпня 2019
39
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 72 дні
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.