№22/069182-еп

Підвищити прожитковий мінімум до 7000 грн! Притягнути до відповідальності уряд за 15 років незаконного встановлення прожиткового мінімуму!

Автор (ініціатор): Батрин Станіслав Віталійович
Дата оприлюднення: 10 серпня 2019
1. Впродовж останніх 5 років громадською організацією "Відкрита Україна" у межах реалізації Проекту «Відкритий Суд» [open-ua.org/open-court.org] системно ініціюються та послідовно доводяться до логічного завершення судові спори щодо незаконності встановленого Кабінетом Міністрів України розміру прожиткового мінімуму в Україні на кожен рік, а також щодо протиправності нормативно - правових актів уряду, якими регламентується порядок встановлення та розрахунок прожиткового мінімуму.

2. На забезпечення підвищення прожиткового мінімуму в Україні [а відповідно, і перегляду вмісту "споживчого кошику" основі якого такий прожитковий мінімум розраховується], нами засновано відповідну суспільну ініціативу, в межах якої вирахувано об'єктивний розмір прожиткового мінімуму для працездатної людини - 7000 гривень на місяць. Чисельність прихильників ініціативи у Facebook @споживчий кошик та прожитковий мінімум в Україні постійно зростає та наразі налічує понад 70 000 активних громадян.

3. Приймаючи до уваги те, що згідно ст. 102 Конституції України, Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, - дана петиція адресується Главі держави з метою забезпечення законності та дотримання прав людини у в ході встановлення Кабінетом Міністрів України та затвердження Верховною Радою України прожиткового мінімуму в Україні у Законі України "Про державний бюджет України на 2020 рік" [в ході розробки відповідного законопроекту, його схвалення, подання на розгляд парламенту, затвердження, передання на підпис Президенту України, підписання у вигляді Закону України].

4. Слід пояснити, що прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України винятково після проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг; такі набори переглядаються не рідше одного разу на п'ять років [ст. ст. 1, 3, 4 ЗУ «Про прожитковий мінімум»].

5. У свою чергу, науково - громадська експертиза проводиться відповідною комісією згідно постанови КМУ від 24 вересня 1999 р. № 1767 «Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму». У підсумку, рішення комісії про схвалення відповідного набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для розрахунку і встановлення прожиткового мінімуму. Відтак, щонайменше 1 раз на 5 років урядом має прийматися нормативно - правовий акт у вигляді постанови, якою затверджується перелік наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення [«споживчий кошик»]. На основі відповідної постанови урядом щороку у відповідному законопроекті про державний бюджет встановлюється розмір прожиткового мінімуму на наступний рік.

6. За сучасної історії України було проведено дві науково - громадські експертизи, результати яких застосовувалися урядами щорічно для розрахунку та встановлення розміру прожиткового мінімуму у період 2000 - 2019 рр.

7. Перша науково - громадська експертиза була затверджена постановою КМУ від 14 квітня 2000 р. № 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг, для основних соціальних і демографічних груп, населення» [«споживчий кошик»]. Відповідно імперативних приписів закону, наступна науково - правова експертиза мала бути проведена по проходженні 5 років, однак протиправно не ініціювалася кожним наступним складом уряду.

8. Друга науково - громадська експертиза була затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 780 від 11.10.2016 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» [«споживчий кошик»].

9. Такі науково-громадські експертизи проводилися для визначення мінімально необхідних потреб людини у забезпеченні продуктами харчування, непродовольчими товарами та послугами, - за кількісними та якісними показниками, та, відповідно, встановлення прожиткового мінімуму у об’єктивному розмірі. Проте у судовому порядку стороною позивача неодноразово доведено: Кабінет Міністрів України встановлював прожитковий мінімум на основі наборів, які не відповідають потребам людини з метою заниження межі відповідальності держави перед людиною за забезпечення соціальних стандартів та гарантій в Україні. По суті, уряд встановлює розмір прожиткового мінімуму не на основі реальних потреб людини, а відтак, - приймає на себе відповідальність за забезпечення соціальних стандартів тільки у межах незаконно вирахуваного прожиткового мінімуму. Це стосується кожного.

10. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.09.2015 у справі 826/6362/15 за позовом Батрина Станіслава Віталійовича до Кабінету Міністрів України вирішено задовольнити позов частково:

- визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2015 рік без проведення і врахування результатів науково - громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму;

- визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2015 рік без проведення і врахування результатів перегляду вмісту наборів непродовольчих товарів, продуктів харчування та послуг для основних соціально-демографічних груп населення;

- визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України в частині не вжиття заходів для встановлення прожиткового мінімуму в Україні на 2015 рік в порядку та на підставі положень Закону України «Про прожитковий мінімум»;

- зобов'язати Кабінет Міністрів України вжити передбачені законодавством заходи та реалізувати наявну компетенцію з метою: 1) провести науково - громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму в Україні; 2) провести перегляд вмісту наборів непродовольчих товарів, продуктів харчування та послуг для основних соціально-демографічних груп населення;

- зобов'язати Кабінет Міністрів України встановити розмір прожиткового мінімуму в Україні на 2015 рік в порядку та на підставі положень Закону України «Про прожитковий мінімум».

11. Зазначене судове рішення було залишене без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2015, а на підставі виконавчого листа за даним рішенням, - 09.12.2015 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту Біловолом В.О. відкрито виконавче провадження ВП № 49613423 та встановлено уряду строк на виконання рішення суду: до 15.12.2015 року включно. Уряд вдався до невиконання рішення суду, а вже тоді, коли рішення суду і не могло бути виконаним, - ухвалою Касаційного адміністративного суду від 29.11.2016 обидва рішення у справі 826/6362/15 були скасовані з процесуальних міркувань, а справу передано на новий розгляд. Отже, справа перебуває на розгляді 4 роки. Втім факт невиконання урядом даного рішення суду щодо проведення науково-громадської експертизи для встановлення прожиткового мінімуму на 2015 рік, - не потребує додаткового доказування. Постановою про відкриття виконавчого провадження за даним рішенням ВП № 49613423 засвідчується, що рішення суду і станом на серпень 2019 р. перебуває на виконанні. Крім того, протиправлна бездіяльність державного виконавця у межах ВП 49613423 була оскаржена до суду, - за наслідком чого судом першої та апеляційної інстанції ухвалено рішення про визнання бездіяльності протиправною [справа № 826/11164/16].

12. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2018 року у справі № 826/5661/16 за позовом Батрина Станіслава Віталійовича до Кабінету Міністрів України про визнання протиправними дій Кабінету Міністрів України задоволено [рішення набуло чинності]. Визнано протиправними дії уряду із встановлення розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2016 рік без проведення і врахування результатів науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум». При цьому, важливо підкреслити, що у своєму рішенні суд апеляційної інстанції встановив:

-«Колегія суддів зазначає, що набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року № 656, втратили свою актуальність у 2005 році, оскільки ст. 3 Закону України «Про прожитковий мінімум» передбачала їх визначення не рідше одного разу на п'ять років»;

- «Колегія суддів доходить висновку, що при встановленні відповідачем прожиткового мінімуму на 2016 рік та в подальшому при його затвердженні Верховною Радою України у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Кабінетом Міністрів України не було проведено та враховано науково-громадську експертизу сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, всупереч ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум».

13. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.04.2018, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018, постановою Верховного Суду [№ К/9901/59198/18] у іншій справі № 826/3639/17 за позовом Батрина Станіслава Віталійовича до Кабінету Міністрів України, позов задоволено частково [рішення набуло чинності]. Визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 780 від 11.10.2016 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», на основі якої урядом розраховувався та встановлювався прожитковий мінімум.

14. З огляду на викладене, наразі наявні всі правові підстави для встановлення урядом прожиткового мінімуму у об'єктивному розмірі за наслідком проведення нової науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг, та, відповідного затвердження нового розміру прожиткового мінімуму у Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

15. Поряд з цим, слід врахувати, що судовими рішеннями встановлено, що останні 15 років прожитковий мінімум встановлювався незаконно. Рішення судів урядом не виконуються. Цим самим, у автора даного звернення та спільноти є істотні підстави вважати, що Кабінетом Міністрів України буде вчергове порушено порядок встановлення прожиткового мінімуму в Україні на 2020 рік, парламентом такий прожитковий мінімум у несправедливому та необгрунтованому розмірі буде затверджено, а Президентом України - санкціоновано у вигляді підписання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік". Наявнісь таких підстав засвідчується тим, що вже сьогодні КМУ та відповідними міністерствами [Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів України] допускаються порушення, які унеможливлюють встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік відповідно до ст. ст. 2, 3, 4 Закону України «Про прожитковий мінімум», ст. ст. 2, 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

16. Статтею 46 Конституції України регламентовано, що соціальні виплати та допомоги мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [ст. 46].

17. Конституцією України визначено, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло [ст. 48].

18. Положеннями Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» визначно, що прожитковий мінімум - базовий державний соціальний стандарт, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти [ст. 6].

19. Положеннями Закону України «Про прожитковий мінімум» передбачено, що прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

20. Що підтверджується посиланням на ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум застосовується для формування Державного бюджету України. Серед іншого, даною нормою права передбачено, що прожитковий мінімум застосовується для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати; мінімальної пенсії за віком; соціальної допомоги; допомоги сім'ям з дітьми; допомоги по безробіттю; стипендій; інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України; визначення права на призначення соціальної допомоги; визначення державних соціальних гарантій; визначення стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших; встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян тощо.

21. Положеннями ст. 2 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» окремо передбачено, що державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються з метою: визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України; визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації; визначення та обгрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери.

22. Положеннями ст. 3 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» передбачено, що формування державних соціальних стандартів і нормативів здійснюється за такими принципами: 1] забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного; 2] законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів; 3] диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів; 4] наукової обгрунтованості норм споживання та забезпечення; 5] соціального партнерства; 6] гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні; 7] урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту та трудових відносин.

23. Таким чином, соціальні стандарти [та найперше, базовий, - прожитковий мінімум] мають встановлюватися у передбаченому порядку та спосіб, з дотриманням принципів їх формування.

24. В узгодження з рішенням Конституційного Суду України від 07 листопада 2018 року № 9-р/2018 [справа № 1-3/2018(2717/14)] у Конституції України встановлено, що Україна є демократичною, соціальною, правовою державою (стаття 1); людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 3); держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (частина четверта статті 13). Вказані положення визначають, зокрема, соціальну орієнтованість держави, що є важливою конституційною гарантією соціальних прав людини в Україні.

25. Основними завданнями соціальної держави є створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї [абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012].

26. Держава зобов’язана створити ефективну систему соціального захисту різних категорій осіб, яка сприяла б узгодженню рівня їхнього життя з реалізацією права на достатній життєвий рівень для них та їхніх сімей шляхом надання відповідного соціального забезпечення; заходи соціального захисту мають втілювати ідеї соціальної солідарності та справедливості, бути спрямовані на охорону і захист особи при настанні можливих соціальних ризиків [абзац четвертий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018].

27. Держава не може вдаватися до обмежень, що порушують сутність конституційних соціальних прав осіб, яка безпосередньо пов’язана з обов’язком держави за будь-яких обставин забезпечувати достатні умови життя, сумісні з людською гідністю [абзац п’ятий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018].

28. Конституційний Суд України вважає, що зміни законодавства у соціальній сфері, складна фінансово-економічна ситуація, потреба в забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні призводити до порушення гідності людини, яка належить до фундаментальних цінностей, захищених Конституцією України, та становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина.

Проте у межах даної петиції мова йде навіть не про забезпечення фінансування державою тих чи інших потреб людини, а про первинне встановлення прожиткового мінімуму у передбаченому законом порядку.

Посилаючись на ст. 102 Конституції України, за фактами, встановленими судовими рішеннями,

ПРОШУ:

1. Забезпечити притягнення до відповідальності керівництво Кабінету Міністрів України, яким впродовж 15 років встановлювався незаконний прожитковий мінімум в Україні.

2. Забезпечити законність та дотримання прав людини в ході встановлення Кабінетом Міністрів України та затвердження Верховною Радою України прожиткового мінімуму у Законі України "Про державний бюджет України на 2020 рік" [в ході розробки відповідного законопроекту, його схвалення, подання на розгляд парламенту, затвердження, передання на підпис Президенту України, підписання у вигляді Закону України].

3. Забезпечити встановлення прожиткового мінімуму в Україні на 2020 рік у розмірі не меншому 7000 гривень.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Прибилович Маргарита Анатоліївна
10 листопада 2019
2.
Шаблій Лілія Пилипівна
10 листопада 2019
3.
Соловйов Руслан Гарікович
10 листопада 2019
4.
Олійник Микола Володимирович
10 листопада 2019
5.
Данилова Анна Ігорівна
10 листопада 2019
6.
Зелена Ольга Валеріївна
10 листопада 2019
7.
Шустова Олександра Олександрівна
10 листопада 2019
8.
Говяз Юлія Олександрівна
10 листопада 2019
9.
Захаров Володимир Олександрович
10 листопада 2019
10.
Завгородня Ольга Валеріівна
10 листопада 2019
11.
Лук'янчук Валерій Миколайович
10 листопада 2019
12.
Буцашвілі Інна Валеріївна
10 листопада 2019
13.
Горопашна Олена Сергіївна
09 листопада 2019
14.
Момот Руслана Іванівна
09 листопада 2019
15.
Ніяченко Сергій Олександрович
09 листопада 2019
16.
Ломанова Дар'я Сергіївна
09 листопада 2019
17.
Латковська Олена Віталіївна
09 листопада 2019
18.
Бабіч Ірина Геннадіївна
09 листопада 2019
19.
Махаринська Тетяна Леонідівна
09 листопада 2019
20.
Чарикова Майя Михайлівна
09 листопада 2019
21.
Теницкая Светлана Сергеевна
09 листопада 2019
22.
Грабовський Вадим Олександрович
09 листопада 2019
23.
Загородній Євген Степанович
09 листопада 2019
24.
Чухліб Тарас Володимирович
09 листопада 2019
25.
Шевчук Анна Вікторівна
08 листопада 2019
26.
Лисак Денис Олександрович
08 листопада 2019
27.
Кірдода Вадим Ігорович
08 листопада 2019
28.
Міхащук Руслан Володимирович
08 листопада 2019
29.
Опацький Іван Миколайович
08 листопада 2019
30.
Лемішка Андрій Остапович
08 листопада 2019
1609
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено