№22/070746-еп

Заборонити державним службовцям та освітянам пропагувати релігію у робочий час

Автор (ініціатор): Федачківський Віталій Дмитрович
Дата оприлюднення: 21 серпня 2019
1. Згідно зі статтею 35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 23 листопада 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1393-р було затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Згідно із цим Планом, зокрема, передбачалося, що до кінця 2016 року Міністерство освіти і науки мало затвердити наказ про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти відповідно до статті 35 Конституції України. Однак, Міністерство освіти і науки не виконало покладених на нього зобов'язань і не видало відповідний наказ. Актуальність такого наказу обумовлюється численними порушеннями в освітній сфері конституційного принципу світськості освіти. Тому просимо Вас, як Президента України, у межах своїх повноважень вплинути на Кабінет Міністрів України та Міністерство освіти і науки, щоб вони нарешті виконали взяті на себе зобов'язання, хай із запізненням на три роки.

2. Згідно із соціологічними опитуваннями, серед громадян України є близько 10% атеїстів і агностиків та ще близько 5% представників нехристиянських релігій. Публічне пропагування певної релігії державними службовцями ображає почуття та дискримінує невіруючих і представників інших релігій та конфесій. Тому просимо Вас видати Указ Президента України на виконання конституційного принципу відділення держави від церкви і релігійних організацій відповідно до статті 35 Конституції України. Указом заборонити Президенту України, державним службовцям Офісу Президента, головам та державним службовцям обласних, міських, районних державних адміністрацій займатися релігійною пропагандою у робочий час, організовувати та брати участь в заходах релігійного характеру під час виконання ними своїх службових обов'язків. Така заборона не обмежує прав державних службовців на свободу віросповідання, оскільки жодним чином не обмежує їх у праві сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної. У вільний від роботи час державні службовці можуть безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Своєю чергою, у світській державі недопустимо, щоб у робочий час державні службовці пропагували певну релігію чи конфесію. Державні службовці повинні проявляти релігійну нейтральність, бути однаково віддаленими від всіх релігій та конфесій під час виконання ними своїх обов'язків. Показовим у цьому контексті може бути приклад Франції.

3. Просимо Вас скасувати Указ Президента України № 286/2019 від 18.05.2019, підписаний президентом Порошенком в останні дні своєї каденції. Цим Указом було затверджено Стратегію національно-патріотичного виховання, яка суперечить Конституції України у частині відокремлення держави від релігії. Справа у тому, що ця Стратегія передбачає "впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування". Дисципліни духовно-морального спрямування, за своєю суттю, є дисциплінами релігійного характеру і тому недопустимі у світських школах. З переліком цих дисциплін можна ознайомитися, зокрема, у додатку 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 р. в редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 664 від 29.05. 2014. Мабуть, найвідомішою серед дисциплін духовно-морального спрямування є предмет "Християнська етика". Зміст цього предмету практично не пов'язаний з етикою, адже більшість тем присвячена вивченню Біблії та церковних догм. Ба навіть, зміст окремих тем з "Християнської етики" містить ознаки розпалювання ворожнечі щодо атеїстів, язичників, Свідків Єгови, ЛГБТ, тощо.

4. У світській державі недопустимо, щоб церкви та релігійні організації прямо чи опосередковано фінансувались з державного бюджету, оскільки державний бюджет поповнюється як за рахунок податків віруючих певної конфесії, так і за рахунок податків невіруючих і представників інших релігій і конфесій. Натомість, в Україні склалася ситуація, за якої з державного бюджету фінансується вивчення у загальноосвітніх школах релігійних предметів духовно-морального спрямування, зокрема "Християнської етики". Щороку сотні мільйонів гривень з державного бюджету витрачаються лише на зарплати вчителям "Християнської етики". У світській державі це неприпустимо. Такі уроки повинні фінансуватись церквою, а не лягати тягарем на плечі платників податків. Церкви та релігійні організації можуть орендувати в школах приміщення, в яких після уроків проводити заняття з "Християнської етики" чи іншого релігійного предмету, при цьому оплачуючи вартість оренди та зарплату вчителю. Принагідно зазначимо, що Президент України, як Гарант Конституції, має повноваження своїм указом призупинити дію будь-якого розпорядження Кабінету Міністрів України чи наказів міністерств. Тому просимо Вас видати Указ Президента України про призупинення дії всіх наказів Міністерства освіти і науки, якими передбачається навчання дисциплін духовно-морального спрямування у загальноосвітніх школах та фінансування таких уроків з державного бюджету, зокрема, призупинити дію наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 р. та наказу Міністерства освіти і науки України № 664 від 29.05.2014. Зазначимо, що уроки релігії в школі заборонені у низці розвинених демократичних держав, зокрема, у Франції. Принагідно хочемо звернути Вашу увагу на те, що останнім часом разом з уроками "Християнської етики" у школи починає проникати псевдонаукова "теорія" креаціонізму. Своєю чергою, 4 жовтня 2007 року Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію № 1580 "Про небезпеку креаціонізму в освіті".

5. Також просимо Вас, як Гаранта Конституції, розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін і доповнень до низки законів України, зокрема, до Закону України "Про державну службу" та Закону Україну "Про освіту". У законопроекті законодавчо закріпити конституційний принцип відокремлення держави та освіти від релігії, прописавши конкретні норми цього принципу і передбачивши дисциплінарну відповідальність для державних службовців за їх порушення.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Корлиханов Олександр Іванович
21 листопада 2019
2.
Слесь Володимир Сергійович
21 листопада 2019
3.
Максютенко Євген Юрійович
21 листопада 2019
4.
Михайліченко Олексій Іванович
21 листопада 2019
5.
Федоренко Дмитро Володимирович
21 листопада 2019
6.
Крупський Дмитро Ігорович
21 листопада 2019
7.
Ігліцин Дмитро Олександрович
21 листопада 2019
8.
Куришко Тетяна Олексіївна
21 листопада 2019
9.
Каверінський Едуард Олексійович
21 листопада 2019
10.
Гребеник Віталій Вікторович
21 листопада 2019
11.
Захарчук Євген Сергійович
21 листопада 2019
12.
Бондарь Сергій Володимирович
21 листопада 2019
13.
Ворожко Валерія Євгенівна
21 листопада 2019
14.
Омелюженко Тимур Ярославович
21 листопада 2019
15.
Перекрест Леонід Леонідович
21 листопада 2019
16.
Шакула Євген Олександрович
20 листопада 2019
17.
Хазанов Артем В'ячеславович
20 листопада 2019
18.
Ломський Олександр Анатолiйович
20 листопада 2019
19.
Бельмас Владислав Вікторович
20 листопада 2019
20.
Добровольська Лариса Іванівна
20 листопада 2019
21.
Перепелиця Юрій Іванович
20 листопада 2019
22.
Цимбал Ольга Вікторівна
20 листопада 2019
23.
Свидина Тарас Миколайович
20 листопада 2019
24.
Кривицький Олександр Васильович
20 листопада 2019
25.
Алієв Євгеній Ідрисович
20 листопада 2019
26.
Кулина Вадим Володимирович
20 листопада 2019
27.
Баженов Валерій Сергійович
20 листопада 2019
28.
Гавура Костянтин Михайлович
20 листопада 2019
29.
Костик Сергій Миколайович
20 листопада 2019
30.
Сахно Ляля Василівна
20 листопада 2019
2609
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено