№22/071982-еп

ВИКЛЮЧЕННЯ З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ П.П. 201.16., ОСКІЛЬКИ, ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ СУПЕРЕЧИТЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВУ ЄС

Автор (ініціатор): Осмоловський Денис Юлійович
Дата оприлюднення: 04 вересня 2019
Статтею 114 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС передбачена адаптація чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Поглиблене співробітництво повинно ґрунтуватися на політиці ЄС щодо розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) та промисловості з урахуванням визнаних на міжнародному рівні принципів та практики в цих сферах. Із цією метою Сторони співробітничають для впровадження стратегій розвитку МСП, що ґрунтується на принципах Європейської хартії малих підприємств. Хартія визначає, що системи оподаткування повинні бути пристосовані так, щоб вони зумовлювали успіх, сприяли започаткуванню нової справи, розширенню економічної діяльності малого бізнесу та створенню робочих місць, а також спрощували створення та наступність малих підприємств. Держави-члени повинні застосовувати найефективніші методи роботи у сфері оподаткування та персональної мотивації.

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство з ПДВ до законодавства ЄС - Директиви Ради ЄС “Про спільну систему податку на додану вартість”. Директива передбачає, що обов'язки платників податку мають бути максимально гармонізовані для забезпечення вжиття необхідних захисних заходів для стягнення ПДВ в однаковий спосіб у всіх Державах-членах. Система ПДВ забезпечує підвищену простоту та нейтральність тоді, коли податок стягується в якнайзагальніший спосіб, і застосовується до всіх етапів виробництва та збуту, а також поставки послуг.

Згідно Податкового кодексу України об'єктом оподаткування ПДВ в Україні є операції платників податку з постачання товарів (послуг). Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата зарахування коштів від покупця/замовника або дата відвантаження товарів. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є обмеженням права на податковий кредит покупця та обмеженням обов’язку нарахування податкових зобов'язань продавцем.
Зупинення реєстрації податкової накладної є втручанням в здійснення господарської операції та фактичним обмеженням підприємницької діяльності, що є порушенням статті 42 Конституції України яка визначає, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Враховуючи викладене, положення п.п. 201.16 Податкового кодексу, які визначають, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України, суперечать Конституції України, законодавству ЄС, і мають бути виключені з Податкового кодексу України.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Ковальська Валентина Миколаївна
06 листопада 2019
2.
Гладиш Андрій Михайлович
01 листопада 2019
3.
Довгий Вадим Миколайович
31 жовтня 2019
4.
Анастасьева Лариса Олександрівна
25 жовтня 2019
5.
Бірюк Інна Володимирівна
25 жовтня 2019
6.
Дмитрук Олександр Борисович
24 вересня 2019
7.
Войтюк Віталій Михайлович
23 вересня 2019
8.
Янчук Роман Олександрович
19 вересня 2019
9.
Соломенко Наталія Дмитрівна
18 вересня 2019
10.
Зубков Артур Володимирович
16 вересня 2019
11.
Тішина Ірина Володимирівна
16 вересня 2019
12.
Крук Жанна Миколаївна
15 вересня 2019
13.
Ігнатюк Сергій Миколайович
13 вересня 2019
14.
Мисенко Наталія Вікторівна
12 вересня 2019
15.
Радевич Світлана Василівна
11 вересня 2019
16.
Текут'єв Євген Юрійович
10 вересня 2019
17.
Палієнко Оксана Валеріянівна
09 вересня 2019
18.
Аліферова Олена Василівна
09 вересня 2019
19.
Ляшенко Інна Павлівна
09 вересня 2019
20.
Алядіна Юлія Сергіївна
09 вересня 2019
21.
Аблясова Ірина Федорівна
07 вересня 2019
22.
Пивоварова Руслана В'ячеславівна
06 вересня 2019
23.
Хропата Олена Федорівна
06 вересня 2019
24.
Комлик Олександра Вадимівна
05 вересня 2019
25.
Бачиніна Тетяна Володимирівна
05 вересня 2019
26.
Партига Павло Володимирович
04 вересня 2019
27.
Гюльмалієва Лейла Халигівна
04 вересня 2019
28.
Майданюк Наталія Юріївна
04 вересня 2019
29.
Падалиця Сергій Миколайович
04 вересня 2019
30.
Соколова Вікторія Федорівна
04 вересня 2019
33
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено