№22/072192-еп

ВИКЛЮЧЕННЯ З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ П.П. 201.16., ОСКІЛЬКИ ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ СУПЕРЕЧИТЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВУ ЄС

Автор (ініціатор): Осмоловський Денис Юлійович
Дата оприлюднення: 04 вересня 2019
Статтею 114 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС передбачена адаптація чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Поглиблене співробітництво повинно ґрунтуватися на політиці ЄС щодо розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) та промисловості з урахуванням визнаних на міжнародному рівні принципів та практики в цих сферах. Із цією метою Сторони співробітничають для впровадження стратегій розвитку МСП, що ґрунтується на принципах Європейської хартії малих підприємств. Хартія визначає, що системи оподаткування повинні бути пристосовані так, щоб вони зумовлювали успіх, сприяли започаткуванню нової справи, розширенню економічної діяльності малого бізнесу та створенню робочих місць, а також спрощували створення та наступність малих підприємств. Держави-члени повинні застосовувати найефективніші методи роботи у сфері оподаткування та персональної мотивації.

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство з ПДВ до законодавства ЄС - Директиви Ради ЄС “Про спільну систему податку на додану вартість”. Директива передбачає, що обов'язки платників податку мають бути максимально гармонізовані для забезпечення вжиття необхідних захисних заходів для стягнення ПДВ в однаковий спосіб у всіх Державах-членах. Система ПДВ забезпечує підвищену простоту та нейтральність тоді, коли податок стягується в якнайзагальніший спосіб, і застосовується до всіх етапів виробництва та збуту, а також поставки послуг.

Згідно Податкового кодексу України об'єктом оподаткування ПДВ в Україні є операції платників податку з постачання товарів (послуг). Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата зарахування коштів від покупця/замовника або дата відвантаження товарів. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запроваджене в Податковому кодексі України з 2017 року, є обмеженням права на податковий кредит покупця та обмеженням обов’язку нарахування податкових зобов'язань продавцем.
Зупинення реєстрації податкової накладної є втручанням в здійснення господарської операції та фактичним обмеженням підприємницької діяльності, особливо для малого і середнього підприємництва, що є порушенням статті 42 Конституції України яка визначає, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Враховуючи викладене, положення п.п. 201.16 Податкового кодексу, які визначають, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України, суперечать Конституції України та законодавству ЄС, і мають бути виключені з Податкового кодексу України.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Навроцький Сергій Павлович
04 грудня 2019
2.
Савченко Володимир Олександрович
04 грудня 2019
3.
Шелестюк Ігор Анатолійович
04 грудня 2019
4.
Шульга Олександр Анатолійович
02 грудня 2019
5.
Целих Олена Олександрівна
01 грудня 2019
6.
Скрябин Александр Александрович
01 грудня 2019
7.
Барвінська Олена Олександрівна
30 листопада 2019
8.
Шулікін Ніколай Дмитрович
29 листопада 2019
9.
Чернеш Дмитро Сергійович
28 листопада 2019
10.
Патлатий Костянтин Миколайович
27 листопада 2019
11.
Астапова Лада Петрівна
27 листопада 2019
12.
Луценко Юрій Вікторович
25 листопада 2019
13.
Григор'єв Сергій В'ячеславович
25 листопада 2019
14.
Оболонський Андрій Володимирович
24 листопада 2019
15.
Дяченко Роман Станіславович
23 листопада 2019
16.
Романчук Олександр Юрійович
22 листопада 2019
17.
Матчук Богдан Юрійович
22 листопада 2019
18.
Слесь Володимир Сергійович
21 листопада 2019
19.
Репін Олексій Михайлович
20 листопада 2019
20.
Плахотнюк Надія Володимирівна
20 листопада 2019
21.
Абесадзе Наталія Анатоліївна
19 листопада 2019
22.
Мулярчук Олександр Анатолійович
19 листопада 2019
23.
Гопчук Олександра Любомирівна
18 листопада 2019
24.
Капустин Евгений Павлович
17 листопада 2019
25.
Поронюк Світлана Володимирівна
17 листопада 2019
26.
Ольховська Наталія Сергіївна
17 листопада 2019
27.
Рудник Ігор Андрійович
17 листопада 2019
28.
Соболєв Сергій Олегович
16 листопада 2019
29.
Бортний Валентин Володимирович
15 листопада 2019
30.
Соломаха Людмила Борисівна
15 листопада 2019
1190
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено