№22/072286-еп

Для вправлення, а не вдосконалення ручного управління правоохоронною і правозахисною системою держави.

Автор (ініціатор): Усенко Іван Григорович
Дата оприлюднення: 05 вересня 2019
Для вправлення, а не вдосконалення ручного управління правоохоронною і правозахисною системою держави.

Вся правоохоронна система держави до цього часу взаємодіє, координується і управляється в ручному режимі поза законом, і як заявив Рябошабко Генпрокуратура і надалі буде грати головну роль серед правоохоронних органів, а не ЗАКОН, і відповідно знову управлятись в ручному режимі, нехай навіть і самим Президентом.
У зв’язку зі зняттям привілеїв недоторканості з народних депутатів, і надіюсь з усіх осіб, народні депутати та Президент, хоча б для захисту себе і своїх сімей, мусить привести всю правоохоронну систему до певного логічного порядку і затвердити її законом.
Прийняти закон про структуру правоохоронних і правозахисних органів, яким прописати основні положення усіх силових відомств, їх завдання і функції щодо захисту всіх прав і свобод громадян, захисту своєї держави і її економіки, її кордонів і суверенітету – для всіх органів, алгоритм їх взаємодії та координації, підпорядкування, управління, внесення, погодження і призначення перших керівників, умови конкурсних призначень. Передбачити структуру правоохоронної системи і правоохоронних органів з мінімізуванням витрат на її реформи, і в той же час забезпечення її ефективності та збалансованості з усіх сторін держави і людини, звинуваченого і органів звинувачення, потерпілого і зобов’язань держави, захисту прав потерпілого та звинуваченого і в той же час незалежності дій правоохоронних органів.
Призначення перших керівників правоохоронних органів за поданням іншого центрального органу, звітність перших керівників перед представницькими органами, наявність громадських рад в цих органах на платній основі за конкурсним призначенням з конкретними визначеними функціями контролю, процесуальний алгоритм дій органів досудового розслідування, залучення Державною слідчою службою любого із органів досудового розслідування в розслідування однієї справи тощо, надасть баланс контролю за діяльністю правоохоронними органами, і в той же час незалежність діяльності за ввіреними функціями.
В структурі правоохоронних органів і правозахисної системи передбачити:
1. Суди: структура починаючи з слідчих суддів з узгодженням норм КРП до рішень суду по кримінальних справах (в антикорупційних судах відпаде потреба)
2. Генеральна прокуратура – представництво в судах у справах кримінального судочинства, захист вправ і свобод громадян, контроль за слідчими діями Державної слідчої служби України та органів досудового розслідування.
3. Державна слідча служба України – розслідування усіх злочинів за кожною підвідомчістю органів досудового розслідування України визначених КПК
4. Органи досудового розслідування: виявлення і розкриття злочинів, у т.ч. шляхом оперативно-розшукової діяльності до стадії пред’явлення підозри в терміни (від дати реєстрації до дати передбаченої КПК), а по оперативно-розшукових справах у терміни визначені законом про оперативно-розшукову діяльність.
4.1. Національне антикорупційне бюро (додатково по складах злочинів і рангах осіб, які покладались на ДБР)
4.2. Служба безпеки України (відповідно до закону, крім боротьби з корупцією та злочинами економічного спрямування, які передаються до ДСФР)
4.3. Державна служба фінансових розслідувань (злочини економічного спрямування) додатково по складах злочинів відносно працівників НБР)
4.4. Військова служба розслідувань в складі МО
4.5. Митна служба розслідувань в складі Митної служби України
4.6. Національна поліція в складі МВС України
5. Органи охорони правопорядку і адміністративного контролю
5.1. Органи охорони-громадського порядку в системі МВС України
5.2. Місцева поліція в складі територіальних місцевих органів влади

Пріоритетність злочинів за належністю, у т.ч. за наявності альтернативних злочинів: першим є займана посада суб’єкта злочину серед інших ознак і складів злочинів; другим є спрямованість злочину проти основ держави, третім є економічна спрямованість злочину, і четвертим всі інші склади злочинів, окрім військових, п’ятим є військові злочини. За цими ознаками кожне відомство з правоохоронних органів зобов’язано передати матеріали в яких фігурує хоча б одна із названих ознак в черговості за належністю до відповідного органу.
Прийняти закон про ліквідацію Державного бюро розслідувань і закон про утворення Державної слідчої служби України, з повноваженнями виключно розслідування злочинів та правами залучення усіх органів досудового розслідування до розслідування любого злочину. Слідчий Державної слідчої служби в ході розслідування злочину для збору доказів, чи перевірки наявних за необхідності має мати право залучати і інший орган, ніж від якого отримав матеріали про злочин.
Прийняти закон про утворення Державної служби фінансових розслідувань України з ліквідацією таких функцій і підрозділів в усіх правоохоронних органах держави, окрім ДБР за їх належністю.
Змінити підходи до складу злочинів економічного спрямування щодо встановлення конкретних уніфікованих і формалізованих дій в ознаках за які настає кримінальна відповідальність та внести зміни до Кримінального кодексу України. Не має бути більше складів злочинів з відсильними бланкетними нормами з подвійним трактуванням законодавства за порушення якого і настає кримінальна відповідальність (особливо посадових і господарських злочинів), а в подальшому судом на законних підставах повертається закон як дишло, кому як вийшло.
Люба інформація про злочин має бути зареєстрована, перевірена і по ній винесена виключно постанова (про відмову, чи про порушення кримінального провадження) прокурором, або слідчим Державної слідчої служби України. Жодне повідомлення про злочин не має бути зареєстроване в правоохоронних органах в інших обліках, ніж обліку визначеному законом.
Тільки Кримінально-процесуальний кодекс має визначати порядок дій з любих обмежень громадян і суб’єктів господарювання в результаті діяльності всіх правоохоронних органів, всі їх дії мають виконуватись в процесуальному порядку, або визначені спеціальним законом про оперативно-розшукову діяльність, а не всілякими інструкціями і наказами цих відомств. Інструкціями визначаються порядки дій працівників цих відомств в напрямку викриття і документування злочинів в ході оперативно-розшукової діяльності, щоб не допустити порушення прав громадян і суб’єктів господарювання.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гладиш Андрій Михайлович
01 листопада 2019
2.
Крук Жанна Миколаївна
15 вересня 2019
3.
Куропятник Олексій Олексійович
09 вересня 2019
4.
Барланицька Людмила Валентинівна
08 вересня 2019
5.
Падалиця Сергій Миколайович
06 вересня 2019
6.
Усенко Іван Григорович
03 вересня 2019
6
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено