№22/073182-еп

Необхідність внесення змін до чинного законодавства України,яке регулює діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, в частині забезпечення прав їх учасників на захист від недобросовісного виконання іншим учасником своїх обо'язків та зловживання правом.

Автор (ініціатор): Трачук Віолетта Євгеніївна
Дата оприлюднення: 12 вересня 2019
Доповнити Закон України від 6 лютого 2018 року
№ 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"
статтями такого змісту

стаття 24-1 "Примусове виключення учасника з Товариства"


"1.Учасник товариства, який має менше 50 або 50% голосів, може бути примусово виключений з товариства за рішенням загальних зборів у разі систематичного невиконання учасником обов’язків та/або виконання учасником обов’язків неналежним чином та /або перешкоджання своїми діями/бездіяльністю досягненню цілей товариства або його господарській діяльності.
2.Голоси, що припадають на частку такого учасника не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини першої цієї статті."

доповнити частину 2 статті 30. Компетенція загальних зборів учасників
пунктом 14 наступного змісту "прийняття рішення про примусове виключення учасника"
пункт 14 поточної редакції вважати пунктом 15-м.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гладиш Андрій Михайлович
17 листопада 2019
2.
Бехтер Лілія Валеріївна
19 вересня 2019
3.
Токарєв Юрій Георгійович
13 вересня 2019
4.
Дробович Віктор Володимирович
13 вересня 2019
5.
Гринюк Ірина Петрівна
13 вересня 2019
6.
Воронюк Костянтин Валерійович
13 вересня 2019
7.
Трачук Віолетта Євгеніївна
10 вересня 2019
7
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено