№22/075258-еп

Заборонити відраховувати студентів з ПТУ та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації і забов'язати видавати свідоцтво про повну середню освіту НЕЗАЛЕЖНО від результатів ЗНО! Відбувається пряме порушення Конституції України!

Автор (ініціатор): Груздов Микола Ігорович
Дата оприлюднення: 04 жовтня 2019
Петиції, на які триває збір підписів Заборонити відраховувати студентів з ПТУ та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації і забов'язати видавати свідоцтво про повну середню освіту НЕЗАЛЕЖНО від результатів ЗНО
Заборонити відраховувати студентів з ПТУ та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації і забов'язати видавати свідоцтво про повну середню освіту НЕЗАЛЕЖНО від результатів ЗНО
ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Відповідно до ст. 8 Конституції України проголошує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Це право поширюється на всіх громадян України незалежно від їх соціального і майнового стану, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.
Право на освіту забезпечується з боку держави розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та комунальній формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти; відкритим характером освіти, створенням умов для вільного вибору профілю навчання відповідно до здібностей громадян; різними формами навчання – очною (денною), вечірньою, заочною (дистанційною), а також екстернатом та педагогічним патронажем.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Це право реалізується через проведення конкурсу відповідно до здібностей абітурієнтів при прийомі до вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.
Ч. 6. ст. 92 Конституції України встановлює, що засади регулювання освіти визначаються виключно законами України.
У цій статті реально відбився принцип верховенства закону в системі інших нормативно-правових актів, за допомогою якого здійснюється правове регулювання найважливіших суспільних відносин.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про освіту» державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Відповідно до ч.2. ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту» поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм змісту та способу, здійснює загальноосвітній навчальний заклад. Випускникам видається відповідний документ про освіту.Закон не передбачає проведення Українським центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) державної підсумкової атестації у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.Ст. 42 Закону України «Про освіту» проголошує, що вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.
Ч. 2 вищевказаної статті проголошує, що вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.
Відповідно до ч. 3 цієї ж статті прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.
У випадку, якщо студента відраховують з навчального вищого чи професійно-технічного навчального закладу та не видається атестат (свідоцтво про повну загальну середню освіту) випускникам на базі 11(12) класів порушується ст. 53 Конституції України. Тому вимагаємо:
1. Змінити умови та правила проведення ДПА в формі ЗНО
2. Заборонити ПТУ та вищим навчальним закладам відраховувати студентів других курсів, які отримують повну загальну середню освіту за результатами ЗНО.
3. Забов'язати заклади Загальної Освіти видавати свідоцтво про повну загальну середню освіту НЕЗАЛЕЖНО від ЗНО.
З повагою, Народ України.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Біла Марина Василівна
03 січня 2020
2.
Коцюбинська Алла Анатоліївна
14 грудня 2019
3.
Шинкевич Олена Петрівна
05 грудня 2019
4.
Поляковська Вероніка Романівна
27 листопада 2019
5.
Соколовська Любов Миколаївна
18 листопада 2019
6.
Дремо Павло Іванович
16 листопада 2019
7.
Твердий Сергій Анатолійович
16 листопада 2019
8.
Чігарева Алла Антонівна
10 листопада 2019
9.
Строменко Юлія Андріївна
31 жовтня 2019
10.
Пілюгіна Світлана Валеріївна
28 жовтня 2019
11.
Новиковская Елена Ефимовна
27 жовтня 2019
12.
Причиненко Марія Яківна
27 жовтня 2019
13.
Копець Ірина Віталіївна
21 жовтня 2019
14.
Кривопуст Мирослава Іванівна
21 жовтня 2019
15.
Іваненко Олександра Андріївна
19 жовтня 2019
16.
Базикіна-Квітка Тетяна Олександрівна
17 жовтня 2019
17.
Чопівський Павло Іванович
15 жовтня 2019
18.
Синяговський Ігорь Олександрович
15 жовтня 2019
19.
Шатний Вячеслав Юрійович
13 жовтня 2019
20.
Лисенко Руслан Олександрович
12 жовтня 2019
21.
Попович Артур Ігнатович
09 жовтня 2019
22.
Святун Аліса Володимирівна
09 жовтня 2019
23.
Дуб'яга Ігор Володимирович
09 жовтня 2019
24.
Войціцька Юлія Валеріївна
08 жовтня 2019
25.
Гречановський Артем Борисович
08 жовтня 2019
26.
Фатеева Светлана Владимировна
07 жовтня 2019
27.
Гробовенко Юлія Миколаївна
07 жовтня 2019
28.
Бойко Світлана Петрівна
07 жовтня 2019
29.
Смірнова Тамара Павлівна
07 жовтня 2019
30.
Могилевська Валерія Вікторівна
07 жовтня 2019
50
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено